Sunteți pe pagina 1din 15

Propoziţia subordonată

circumstanţială de loc (CL)


Care sunt tipurile de subordonate studiate până acum?

SUBORDONATE

CIRCUMSTANŢIALE NECIRCUMSTANŢIALE

SB PR CI
CCT CCL AT CD
LUCRU PE ECHIPE:
 Folosind “metoda cubului” realizaţi
sarcinile pe care le veţi primi.

După ce vă veţi prezenta sarcinile


vom face predarea lecţiei împreună.
 Am plecat împreună unde stabilisem.

Cum treci de oraş,locul e pustiu.

Se plimba mereu pe unde îi plăcea.Când o iei pe drumul spre dreapta dai de o
fundătură.
 S-a îndreptat încotro îi arăta indicatorul.

 Dacă te abaţi în stânga pădurii,dai peste un


teren viran.
 Se hotărâse să plece de unde ducea o viaţă
bună.
 Cum părăseşti drumul rău,de ţară,dai peste
nişte aşezări bine întemeiate

 Ne-a spus şi nouă unde găsise locul acela


bun de pescuit.

 M-am hotărât unde voi pleca în vacanţă la


vară.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:
 să definească ccl

 să definească CL

 să facă expansiuni şi contrageri ce privesc


această subordonată.
 să identifice această subordonată

 să construiască subordonate de loc


introduse prin elemente de relaţie diferite.
Definiţie:
 Propoziţia subordonată
circumstanţială de loc (CL) este
subordonata care, la nivelul frazei
tine locul unui complement
circumstanţial de loc şi răspunde la
întrebările: unde?, încotro?, de
unde?, pe unde?, până unde?
ELEMENTE DE RELAŢIE:

CL pot fi introduse prin:


 Pronume relative cu sau fără
prepoziţie: către ce, spre ce etc.
 Adverbe relative : unde , încotro ,
dar şi prin compusele acestora
:oriunde, orişiunde, oriîncotro
etc.
TOPICA
 CL urmează, de obicei, regentei.
Când se insistă asupra lor, preced
regenta.
unde
M-am oprit / mi-ai
poruncit./
Unde
mi-ai poruncit/, acolo m-am
oprit./
PUNCTUAŢIA:
 Propoziţiile circumstanţiale de loc
care urmează regentei, nu se
despart prin virgulă de aceasta.
Când o precedă, dacă se insistă
asupra ei, se despart prin virgulă de
aceasta.
M-am întors / de unde am plecat./
De unde
am plecat, acolo m-am
întors.
Exerciţii –Fişă de lucru I
 Despărţiţi în propoziţii frazele următoare,
realizând apoi contragerea:
1 . Ne plimbăm /pe unde ni se pare
peisajul mai frumos./
2.Mergeau /unde vedeau cu ochii./
3.Alergau /oriunde auzeau un corn./
4. S-a îndreptat/ spre cine a ieşit primul
în cale./
4. A apărut de unde nu se aşteptau.
5. Privea uimit spre ce se arăta cu degetul.
6.Adunau fragi de pe unde puteau.
7. De unde bătea vântul, se auzea venind
ploaia.
8.Am coborât pe unde muntele era mai
puţin abrupt.
9. Ştiu pe unde cresc flori frumoase.
FIŞĂ DE LUCRU II
În frazele următoare s-au folosit diferite subordonate
introduse prin adverbul relativ “ unde”. Identificaţi-le!

1.Locul unde s-a oprit era frumos.


2.Întrebarea este unde ai pus cărţile.
3.Le-am pus unde am vrut.
4.De unde nu e , nu cere!
5.E greu să ştii de unde a plecat.
6.Pe unde a plecat, drumul e anevoios.
7.Se întreba unde te-ai ascuns.
8.Se mira de unde au apărut norii.
9.Păşea pe unde era uscat.
10.S-a anunţat unde va avea loc festivalul.
Acum ne verificăm:
unde
 1.Locul/ s-a oprit/ era frumos./
 2.Întrebarea este / unde ai pus cărţile./
 3.Le-am pus/ unde am vrut./
 4. De unde nu e/ , nu cere!/
 5.E greu / să ştii / unde a plecat./
 6. Pe unde a plecat/, drumul e anevoios./
 7.Se întreba/ unde te-ai ascuns./
 8.Se mira / de unde au apărut norii./
 9.Păşea/ pe unde era uscat./
 10.S-a anunţat / unde va avea loc festivalul./
Temă pentru acasă:

Realizaţi toate tipurile de subordonate


învăţate introduse prin următoarele
elemente de relaţie:
 să

 unde

 care