Sunteți pe pagina 1din 2

CIRCUMSTANȚIALELE (25 mai 2020)

(actualizarea cunoștințelor)
Merg la biblioteca din apropiere. (unde merg?)
Stau la tine până luna viitoare. (până când stau?)
A citit cartea cu plăcere. (cum a citit?)
Circumstanțialele sunt părți secundare de propoziție care arată împrejurările în care se desfășoară o
acțiune (locul, timpul, modul).

CIRCUMSTANȚIALUL DE LOC (CL): unde? de unde? pe unde? până unde? încotro?

Se exprimă prin:

1. Substantiv în cazul Ac/G: Plec de la bunici poimâine.


Pasărea zboară deasupra mării.
2. Pronume personal/de politețe în cazul Ac/G: M-am dus la ei.
George mergea înaintea lor.
3. Adverb de loc: Până acolo, este un drum lung.

CIRCUMSTANȚIALUL DE TIMP (CT): când? până când? de când? cât timp?

Se exprimă prin:

1. Substantiv în cazul Ac/G: Muncesc de doi ani.


A sosit la gară înaintea bunicilor.
2. Pronume personal/de politețe în cazul Ac/G: Vom pleca după voi.
A venit înaintea dumneavoastră.
3. Adverb de timp: Azi, n-a plouat.

CIRCUMSTANȚIALUL DE MOD (CM): cum? în ce fel? cât?

Se exprimă prin:

1. Substantiv în cazul Ac: Cântă ca o privighetoare.


2. Pronume personal/reflexiv în cazul Ac: Se poartă ca tine.
3. Adverb de mod: Apa curge alene.

Nota bene! Pentru a nu greși cazul, suntem atenți la prepoziția care însoțește partea de vorbire cu
funcție sintactică de circumstanțial.

Nota bene! Atenție la substantivele care denumesc anotimpuri, părți ale zilei sau zilele săptămânii; în
cazul în care răspund la întrebarea „când?” și nu au determinanți devin adverbe de timp, cu funcție
sintactică de circumstanțial de timp: Merg la bunici vara.
Aplicații

1. Găsește circumstanțialul de loc în enunțurile date, precizând partea de vorbire prin care se
exprimă și cazul, acolo unde se poate:

a) Am plecat la cinematograful de lângă școala noastră.


b) Acolo, i-am întânit pe colegii mei.
c) Departe, înăuntrul pădurii, se află un stejar bătrân.
d) Am urcat până în vârful muntelui.
e) Copilul aleargă împrejurul casei.
f) Mihai locuiește deasupra unui supermarket.

2. Subliniază circumstanțialul de timp în enunțurile date:

a) Am sosit târziu, spre seară, la Sibiu.


b) Drumul a durat patru ore.
c) Săptămâna trecută am fost la Iași.
d) Am ajuns la școală înaintea lor.
e) De copil, știa să înoate.
f) Am mers în vacanță la mare.

3. Descoperă circumstanțialul de mod în enunțurile date:

a) Andrei a răspuns foarte bine azi.


b) Muncește în tăcere.
c) A răspuns ca un savant.
d) Mama mi-a vorbit cu blândețe.
e) Îmi aranjez camera după gustul meu.
f) E mai deștept decât dumnealui.

4. Indică funcția sintactică a substantivului „copil”:


a) Copilul lor este un răsfățat.
b) Are un copil foarte isteț.
c) Mi-a vorbit des despre acest copil.
d) I-am oferit copilului toată atenția mea.
e) Mă îndrept către copilul lor.
f) Se poartă ca un copil.
g) A sosit înaintea copilului acasă.
h) Are un zâmbet de copil.
i) Ionuț este un copil talentat.

5. Menționează partea de vorbire a cuvântului subliniat:


a) Dimineața a fost răcoroasă.
b) Scriu compunerea dimineață.