Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA 1 Fișa de lucru

I. Identifică figurile de stil învățate din următoarele exemple, precizând tipul lor:

A. “Aerul e viu şi proaspăt!... el trezeşte şi învie B. ,,Gerul aspru şi sălbatic strânge-n braţe-i cu jălire
Pieptul, inima şi ochii peste care lin adie. Neagra luncă de pe vale care zace-n amorţire.
Balta-n aburi se ascunde sub un văl misterios, El ca pe-o mireasă moartă o-ncunună despre ziori
Aşteptând voiosul soare ca pe-un mire luminos. C-un văl alb de promoroacă şi cu ţurţuri lucitori.

Ceru-n zare se roteşte; mii de vrăbii deşteptate Gerul vine de la munte, la fereastră se opreşte,
Ciripesc şi se alungă pe girezi netrierate. Şi, privind la focul vesel care-n sobe străluceşte,
Balta vesel clocoteşte de-un concert asurzitor, El depune flori de iarnă pe cristalul îngheţat,
Şi din ochiuri se înalţă cârd de raţe ca un nor.[ ...]” Crini şi roze de zăpadă ce cu drag le-a sărutat.”
( V. Alecsandri, Gerul )
( V. Alecsandri, Balta)
C.,,Desfrunzit şi prea bătrân D.,,Însă vântul răcorit
Tremură de frig gorunul. Din zbor iată se opreşte.
Au căzut şi-ntâii fulgi Ca drumeţul ostenit
Şi l-am prins din zbor pe unul.” El acum se odihneşte”
(Nicolae Labiș, Fulg) ( Vasile Alecsandri, Vântul de la miazăzi)

E.,,A trecut întâi o boare Cu acorduri lungi de liră Un salcam privi spre munte
Pe deasupra viilor I-au răspuns fâneţele, Mandru ca o flamura.
Şi-a furat de prin Toate florile şoptiră Solzii frunzelor marunte
ponoare Întorcându-şi feţele. S-au zburlit pe-o ramura.”
Puful păpădiilor. ( Geoge Topîrceanu, Rapsodii de toamnă)

.F. ,,- Stăpâne, zise atunci calul, de-acum înainte, ori cu capul de piatră, ori cu piatra de cap, tot atâta-i; fii odată bărbatși nu-ți
face voie rea.” (Ion Creangă, Povestea lui Harap Alb)
II. Asociază:

1. cuvintele astfel ca să formezi comparații:


 Stelele, măr, rotunde, ca, sunt, un......................................................................................................................................................
 Inima, mare, ca, mamei, e, universul…………………………………………………………………………………………….....
 Bunica, neaua, ca, are, părul, alb……………………………………………………………………………………………….......
 Haina, ca, verde, de, e, primăvara, iarba……………………………………………………………...............................................

2. cuvintelor din coloana A caracteristici omenești, prezente în coloana B, în vederea alcătuirii unor personificări( poți formula
mai multe variante de răspuns)

1. soarele a. aleargă
2. norii b. zâmbește
3. copacii c. se înveselesc
4. peștișorii d. plâng
5. pasărea e. șoptesc
6. cântul f. vorbesc

III. Construiți cu ajutorul cuvintelor de mai jos câte o personificare și câte o comparație:

Cerul………………………………………………………………………………………………………………………………

Bradul.................................................................................................................................................................................................

Floarea................................................................................................................................................................................................

Munții.................................................................................................................................................................................................

Ursul....................................................................................................................................................................................................