Sunteți pe pagina 1din 1

Tema: Subiectul simplu și multiplu. Subiectul exprimat și neexprimat.

Tipuri de subiect:
1. simplu
2. multiplu
3. exprimat
4. neexprimat

Subiectul simplu este format dintr-un singur termen. (Ion zâmbește tuturor.)

Subiectul multiplu e format din doi sau mai mulți termeni. (Ion și Andrei se
duc la magazin.)

Termenii subiectului multiplu:


• pot urma unul după altul;
• pot fi despărţiţi de alte părţi de propoziţie.
Între termenii subiectului multiplu se pune:
• virgulă;
• un cuvînt de legătură (spre exemplu: și ).

Subiect exprimat este subiectul propriu-zis, cel pe care îl identificăm într-o


propoziție.
Subiectul neexprimat nu este prezent în propoziție prin părți de vorbire, dar
poate fi dedus din context sau poate fi amintit în propoziții învecinate.

Exemplu: Alexandru a hotărât să facă o plimbare prin parcul de


lângă şcoală.
Alexandru a hotărât – e prima propoziție, subiectul fiind exprimat
să facă o plimbare – e a doua propoziție în care subiectul este neexprimat, dar
poate fi dedus din prima, deoarece cine a hotărât să facă o plimbare?
Alexandru