Sunteți pe pagina 1din 13

Conexiune spre

viitor,
inter şi
transdisciplinară,
prin intermediul
revistelor şcolare

Prof. Dana Elena Moraru


Prof. Emilia Ioana Leuca
& Comisia Metodică Ştiinţele Naturii
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Bistriţa
Argument
Revistele şcolare sunt ocazii:

• de exprimare pentru elevi şi profesori,


• de socializare şi argumentare,
• de actualizare la realităţile contemporane ale şcolii şi
comunităţii şcolare în care ne desfăşurăm activitatea,
• de comunicare a noutăţilor şi întâmpinare a problemelor cu
care se confruntă comunitatea şcolară,
• de transmitere de informaţii utile, uneori noutăţi din
diverse domenii,
• de abordarea inter şi transdisciplinară,
• de manifestare culturală şi ştiinţifică,
• de coeziune a unui grup de elevi şi profesori,
• de bucurie că suntem împreună şi facem lucruri frumoase.
Origine
Revista Scientia naturalis
este revista Comisiei
metodice Ştiinţele naturii
din Şcoala Gimnazială Nr.
1 Bistriţa dar nu numai,
pentru că în ultimii ani
colaborarea
transdisciplinară s-a
extins, astfel că revista
aparţine unei comunităţi
mult mai largi din şcoala
noastră.
Colectivul de redacţie
Este format din membrii
Comisiei metodice Ştiinţele
naturii din Şcoala Gimnazială
Nr. 1 Bistriţa dar şi profesori
colaboratori din Comisiile de
Limbă şi comunicare, Arte şi
Sport, Om şi societate,
Învăţământ primar, precum şi
elevi colaboratori din clasele
V-VIII. Direcţiunea şcolii a
sprijinit financiar şi moral
apariţia şi continuitatea
acestei reviste.
Scurt parcurs…

• Revista a debutat în anul 2014 intr-o


formulă printată în şcoală. Astăzi a
ajuns la anul VI, numărul 6, care va
fi tipărit în luna martie.
Aprecieri ale revistei…
De-a lungul timpului s-a bucurat de aprecierea sa la
diferite concursuri judeţene, regionale sau
naţionale, astfel:

– Premiul special la Concursul Naţional


Universul Einstein, 2014;
– Menţiune la Concursul Naţional Universul
Einstein, 2015;
– Premiul I la Concursul de reviste şcolare ş
jurnalism, 2016;
– Premiul I la Concursul Naţional Universul
Einstein, 2016;
– Premiul II la Concursul de reviste şcolare
ş jurnalism, 2017;
– Premiul I la Concursul regional
Science4you, 2017;
– Premiul I la Concursul de reviste şcolare
şi jurnalism, 2018;
– Premiul I la Concursul Naţional
Science4you, 2018;
Secţiunile revistei:
• Argument - articol de argumentare a
importanţei ştiinţelor naturii sau a
performanţelor şcolare în domeniu; au fost
semnate de elevi cu performanţe deosebite
în ştiinţele naturii, participanţi la etapele
naţionale ale olimpiadelor şcolare: Sergiu
Petruşca, Cristiana Guzu, Andreea Bugnar;

• Ne mândrim cu ei… - lista performanţelor


şcolare din anul şcolar trecut în domeiul
Ştiinţelor naturii;

• ARTştiinţă - desene specifice cu tematică


transisciplinară;

• Ştiinţele vieţii… - teme diverse din


domeniile Chimie, Fizică, Biologie;

• Ştiinţe şi tehnologie… - teme diverse din


domeniul Educaţie tehnologică;
Secţiunile revistei:
• Gânduri, impresii…- eseuri despre
ştiinţele naturii, scrise de elevi;

• Evenimente - descrierea unor


evenimente speciale din domeniul
ştiinţelor naturii şi tehnologiei: Anul
Internaţional al Luminii, Anul
Internaţional al Sistemului Periodic,
Hour of Code, Vizite tematice la
Facultatea de Chimie şi Inginerie
Chimică Cluj Napoca, proiecte Erasmus
+, derulate în şcoala noastră;

• Din tainele naturii… - descrierea


unor rezervaţii naturale, parcuri
naţionale, etc;

• Tehnologie şi contemporaneitate -
teme şi noutăţi din domeniul
tehnologiei contemporane;
Secţiunile revistei:
• Proiecte de azi pentru mâine… -
descrierea unor proiecte educative derulate
în şcoala noastră;

• Didactica ştiinţelor - teme de didactica


ştiinţelor naturii: teste de evaluare,
descrierea unor metode didactice utilizate
în predarea Ştiinţelor naturii, argumente
pentru diverse metode şi mijloace didactice;

• La graniţa dintre ştiinţe… abordarea


transdiscipinară a unor teme, cu ajutorul
profesorilor de chimie, fizică, biologie,
religie: ex. apa;

• Bistriţa surprinsă de elevi... - părerea


elevilor despre oraşul lor, abordare ECO;

• Reportaj ECO din Bistriţa - reportaje


realizate de elevi;
Secţiunile revistei:
• Conexiuni transdisciplinare… - articole cu
elemente inter şi transdisciplinare: Muzica
şi alte ştiinţe, Între Religia Ştiinţei şi
Ştiinţa Religiei;

• Ştiinţele naturii în viziunea elevilor -


prezentarea unui studiu prin impactul
ştiinţelor naturii asupra elevilor din şcoala
noastră;

• Mari oameni de ştiinţă - descrierea unor


personalităţi clasice şi contemporane din
lumea ştiinţelor;

• Ştiinţă şi amuzament - citate, glume,


rebusuri;

• Caleidoscop - curiozităţi, Ştiaţi că?


Teme abordate din perspectiva
dezvoltării durabile:
• prezentarea proiectului de educaţie
ecologică ECOeficient;

• prezentarea proiectului de educaţie


ecologică ECOfotoArt;

• prezentarea Târgului de produse


alimentare ecologice şi tradiţionale
ECOtradiţii;

• Risipa de alimente;

• Reportaj Eco din Bistriţa;

• Bistriţa văzută de elevi;

• Opţional integrat EcoART;


Analiza SWOT
Puncte tari ale revistei: Puncte slabe ale revistei:
• Este revista Comisiei metodice Ştiinţele naturii • Este prea puţin
din Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa, revistă unicat mediatizată/cunoscută;
în judeţ din acest punct de vedere; • Nu şi-a găsit sponsorizare externă;
• Reprezintă o abordare transdisciplinară; • Se editează într-un număr relativ
• Are colaboratori valoroşi din rândul cadrelor mic de exemplare;
didactice ale colii şi din rândul elevilor;
• Abordează teme de interes şi mare actualitate
din domeniul ştiinţelor naturii;
• Se constituie într-o pledoarie pentru
învăţarea/apropierea de aceste ştiinţe, pentru
importanţa lor în lumea contemporană;
• Se susţine cu sprijinul direcţiunii şi cadrelor
didactice din Comisia metodică;
• Este apreciată în cadrul unor concursuri judeţene,
regionale şi naţionale;
Oportunităţi pentru revistă: Pericole pentru revistă:
• Găsirea unei surse de finanţare externe; • Dezinteresul elevilor pentru
• Abordarea unor teme de interes pentru elevi şi informaţia ştiinţifică;
profesori; • Dezinteresul elevilor pentru
• Cooptarea unui număr cât mai mare de elevi şi informaţia în format printat;
profesori în echipa redacţională; • Lipsa finanţării;
• Apariţia unei ediţii/variante on line; • Lipsa mediatizării.
Prof. Dana Elena Moraru şi prof. Emilia
Ioana Leuca
& Comisia Metodică Ştiinţele Naturii
din Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa

vă mulţumesc pentru atenţia acordată!