Sunteți pe pagina 1din 16

Etichete Ecologice-Franța

Șef lucr. Dr., Student(ă),


Doina Leonte Vieru Alexandra-Lavinia
Carta AISE pentru curățarea
durabilă
• Carta inițială a fost lansată în 2005 în toate
țările UE, plus Islanda, Norvegia și Elveția și
acoperă toate categoriile de produse ale
industriei de săpunuri, detergenți și produse de
întreținere, atât în ​sectorul gospodăriilor cât și în
sectoarele industriale și instituționale.
• Scopul este de a încuraja întreaga industrie să
realizeze o îmbunătățire continuă în ceea ce
privește durabilitatea și, de asemenea, să încurajeze
consumatorii să adopte modalități mai durabile de
spălare, curățare și întreținere a gospodăriilor.
Eticheta de reducere a emisiilor de carbon
• Eticheta de reducere a emisiilor de carbon reprezintă un
angajament public că amprenta de carbon a unui produs sau
serviciu a fost măsurată și certificată, iar proprietarul produsului
sau serviciului sa angajat să reducă această amprentă înurmătorii
doi ani. Amprenta care a fost calculată va fi măsurată riguros și va
fi comparabilă pe baza standardului PAS2050 și Footprint Expert .
• Carbon Trust a lansat prima etichetă de amprentă de carbon din
lume în 2007, permițând companiilor să facă revendicări
independente verificate legate de impactul schimbărilor climatice
asupra produselor lor. De atunci, zeci de mii de produse au primit
asigurări împotriva standardelor recunoscute la nivel internațional.
AB (Agricultura Biologică)

• Logo-ul național al Franței pentru produsele


ecologice din 1985. Produsele organice care poartă
sigla trebuie să conțină mai mult de 95%
componente organice și să fie produse sau prelucrate
în UE și au fost certificate de unul dintre organismele
de control acreditate în conformitate cu EN 45011.
Sephora „naturală”
• Desigur, Sephora oferă o gamă de
produse de frumusețe care trebuie să
respecte un anumit standard prin excluderea
anumitor ingrediente de la produsele lor.
• Termenul "natural" nu este pe deplin
reglementat și fiecare marcă are o definiție
proprie. Sephora a creat o siglă internă
pentru a vă ajuta să găsiți produsele care se
găsesc la Sephora care au fost formulate cu
și fără anumite ingrediente.
Cartea ecologică planetară
• Grupul a dezvoltat gama Carrefour Agir Éco
Planète, care cuprinde produse care sunt certificate
(European Ecolabel, FSC, MSC etc.) sau care au suport
extern.
• În 2007, gama HPC a fost extinsă pentru a include
13 produse cu etichetă ecologică comercializate în
patru țări: Franța, Belgia, Spania și Grecia.
• Sectorul nealimentar oferă, de asemenea, produse
Agir Éco Planète, inclusiv o gamă de îngrășăminte
adecvată pentru cultivarea ecologică (15 produse) și un
produs de curățare a ferestrelor produs cu ingrediente
naturale.
Marca compostabilității bioplasticii
europene
• Permite identificarea produselor
compostabile printr-o marcă unică și
canalizate pentru recuperarea materialelor lor
constitutive în procese special dezvoltate.
• Marca de compostabilitate transmite astfel
informații despre produs operatorilor
instalațiilor de eliminare a deșeurilor și
imaginii produsului către consumatori.
Cheia Verde
• Cheia Verde este o etichetă ecologică
voluntară acordată mai multor de 3.000 de
hoteluri și altot unități din 57 de țări.
• Premiul „Cheia Verde” este standardul de vârf
pentru excelență în domeniul responsabilității
ecologice și al funcționării durabile în cadrul
industriei turismului. Această etichetă
ecologică de prestigiu reprezintă un
angajament al întreprinderilor ca sediile lor să
respecte criteriile stricte stabilite de Fundația
pentru Educație Ecologică
EKOenergy
• EKOenergy este o etichetă pentru electricitate, administrată de rețeaua

european EKOenergy, o rețea de peste 30 de ONG-uri de mediu din peste 20 de


țări europene. Eticheta EKOenergy este singura etichetă de electricitate care a
rezultat dintr-un proces de consultare paneuropean, care funcționează pe întreaga
piață europeană și care este recunoscut de părțile interesate din toate țările
europene.
• Primele criterii EKOenergy au fost aprobate în februarie 2013.
• Numai energia electrică din surse regenerabile poate fi vândută ca
EKOenergy. Dar EKOenergy este mai mult decât electricitate verde. De
asemenea, EKOenergy stabilește criterii pentru următoarele aspecte:
• Informarea consumatorilor: consumatorii obțin informații specifice despre
locul și modul în care a fost produsă energia electrică.
EPEAT
• EPEAT este un sistem global de rating pentru electronice mai

ecologice. Utilizând instrumentul EPEAT ("Instrumentul de evaluare a produselor

electronice"), cumpărătorii din 43 de țări pot evalua,compara și selecta elementele

electronice pe baza atributelor de mediu. EPEAT include în prezent categorii pentru

calculatoare și dispozitive de afișare, televizoare și echipamente de afișare

(imprimante, copiatoare, scanere, dispozitive multifuncționale, faxuri

și mașini de corespondență). Categoriile pentru servere și telefoane mobile

sunt în curs de dezvoltare.

• EPEAT raportează produsele pe o bază de viață. Sistemul abordează

eliminarea substanțelor toxice, utilizarea materialelor reciclate și

reciclabile, proiectarea produsului pentru reciclare, longevitatea produselor, eficiența

energetică, performanțele corporative și atributele de ambalare.

• În decursul vieții lor, cele 1,32 miliarde de electronice înregistrate de EPEAT

achiziționate la nivel global începând cu 2006 vor aduce beneficii semnificative pentru

mediu.
Programul pentru aprobarea
schemelor de
certificare forestieră (PEFC)
• Programul pentru aprobarea certificării forestiere (PEFC) este o
Organizație internațională non-profit, non-guvernamentală, dedicată
Promovării gestionării durabile a pădurilor (SFM) prin certificarea
Independentă a terților. Ea funcționează pe tot parcursul lanțului de
Aprovizionare forestieră pentru a promova bunele practici în pădure
Și pentru a se asigura că produsele forestiere din lemn și produse
Forestiere sunt produse în conformitate cu standardele ecologice,
Sociale și etice.
• Astăzi, PEFC include peste 35 de scheme naționale de
certificare printre membrii săi. Împreună, acestea reprezintă peste
220 de milioane de hectare de păduri certificate
• Acest program a fost adoptat în anul 1999.
Steagul albastru
• O etichetă ecologică a fost acordată la
peste 3200 de plaje și porturi de pescuit
în 36 de țări din Europa, Africa de Sud,
Maroc, Noua Zeelandă, Canada și
Caraibe în 2006.
Certificat TCO
• Certificatul Tco este o certificare internațională de
durabilitate pentru produsele IT și include o gamă largă
de criterii care asigură că producerea, utilizarea și
reciclarea produselor IT se realizează în ceea ce privește
responsabilitatea socială și de mediu.
• Certificatul TCO a fost conceput în anul 1992, acesta
combinând cerințele privind responsabilitatea socială la
instalațiile în care este fabricat produsul, siguranța
utilizatorului și designul ergonomic, precum și impactul
minim asupra mediului atât pentru produs, cât și pentru
producția sa pe tot parcursul ciclului de viață.
• Certificarea include verificarea respectării cerințelor de
durabilitate.
Marca de sustenabilitate WQA
• Marca de sustenabilitate WQA este acordată acelor produse de
tratare a apei potabile care au fost certificate WQA în conformitate cu
"WQA S-803: Sisteme durabile de tratare a apei potabile", ca un
serviciu pentru industrie și consumatori.
• WQA este o asociație internațională non-profit a
producătorilor, distribuitorilor și distribuitorilor de sisteme de
tratare a apei pentru aplicații casnice, comerciale, municipale și
industriale. Directorul online WQA al produselor certificate este
actualizat în permanență pentru a identifica acele produse de
tratare a apei care au trecut standardele riguroase din industrie pentru a
deveni certificate de către Asociația pentru Calitatea Apei. Această
marcă a fost lansată pe piață în anul 2013.
Bibliografie:

1.http://www.ecolabelindex.com/ecolab
els/?st=country,fr