Sunteți pe pagina 1din 2

1.Din punct de vedere a costului, ce presupune realizarea unui ambalaj?

Realizarea unui ambalaj presupune efectuarea unor cheltuieli directe (proiectare, crearea funcţiilor
estetice, materiale, manoperă şi utilaje), cât şi cheltuieli indirecte (transport, manipulare, depozitare).

2. Care este valoarea ambalajului unui produs? (procentual)

Costul ambalajului variază de la mai puţin de 5% din valoarea produsului până la 6-10% sau chiar 15 %
din acesta.

3. Sunt ambalaje care depășesc valoarea mărfii ambalate?

Există ambalaje, cum ar fi produsele cosmetice de lux, la care valoarea ambalajului poate egala sau chiar
depăşi valoarea mărfii ambalate.

4. Ce trebuie urmărit când se dorește optimizarea unui ambalaj?

Optimizarea ambalajului pentru un produs dat se face având în vedere următoarele:

• definitivarea cerinţelor,

• stabilirea tipului de ambalaj,

• stabilirea ambalajului optim,

• stabilirea materialului pentru ambalaj,

• stabilirea metodei de ambalare,

• stabilirea tehnologiei de fabricare, marcare.

5. La ce se referă ,,uzura fizică” a mărfurilor?

“Uzura fizică” a mă rfurilor se referă la degradarea ambalajelor, ca urmare a acţiunii factorilor fizici,
chimici, biologici etc.

6. La ce se referă ,,uzura morală”?

“Uzura morală” se referă la scăderea interesului consumatorilor, ceea ce duce la încetinirea procesului
de vânzare.

7. Care sunt principalele caracteristici ale unui ambalaj optim?

Un ambalaj optim trebuie să protejeze bine produsul, să fie uşor şi ieftin, iar caracteristicile sale tehnice
trebuie să faciliteze operaţiile de manipulare, transport şi stocare şi totodată să reprezinte, prin modul
în care este conceput, un instrument eficient de marketing.

8. În câte categorii se realizează aprecierea economică a ambalajelor și care sunt acestea?

Aprecierea economică a ambalajelor se face prin 5 categorii de indicatori tehnico –economici:

• Indicatori spaţiali (de volum)

• Indicatori de masă
• Indicatori de consum

• Indicatori de productivitate a muncii

• Indicatori de apreciere a costurilor