Sunteți pe pagina 1din 6

C7_DAC

GERMANIA
2018-2019
Germania
 Parlament bicameral: Bundesrat și Bundestag.
 Bundesrat – Camera statelor, 68 membri care
reprezintă statele.
 Cameră federală unică formată din reprezentanți ai
executivelor statelor membre ale federației – de
obicei, miniștri ai Cabinetelor acestor state.
 Ei reprezintă populația Land-urilor și nu națiunea.
 Reprezentarea Land-urilor este ponderată: cel puțin 3
voturi.
Germania
 Bundestagul – reprezintă întregul popor german;
deputații sunt aleși prin vot direct, pentru un mandat
de 4 ani.
 Decide exclusiv alegerea sau demiterea Cancelarului.
 Grupuri parlamentare, comisii parlamentare.
 Imunitate parlamentară.
Land-urile
 Landurile au jurisdicţie acolo unde nu a fost atribuită
nici o putere specială autorităţilor federale. ( adev)
Land-urile
 Land-urile au organizare proprie in domeniul
activitatii legislative, executive si judecatoresti. Cu
toate acestea, legislatia federala are prioritate fata de
cea locala.( adev )
Germania
 Pentru a fi legal, un act administrativ trebuie să fie
emis de către autoritatea responsabilă prin procedura
legală prescrisă şi în formă corectă şi nu poate să
conţină nici un defect de substanţă. Dacă una din
aceste cerinţe nu este îndeplinită, actul administrativ
este ilegal sau, potrivit definiţiei Curţii Administrative
Federale:
 „Un act administrativ este ilegal dacă apare printr-o
aplicare improprie a regulilor legale existente”.