Sunteți pe pagina 1din 31

Tumorile

testiculare
Generalităţi
 Cancer al adultului tânăr, apare între 20-
35 ani;
 Tratamentul şi prognosticul depind de
tipul histologic al tumorii.
 Factori de risc:
 Criptorhidie;
 Disgenezie testiculară (sindrom Klinefelter);

 Atrofie testiculară;

 Antecedente de cancer de testicul.


Anatomia patologică
1. Tumori ale stromei gonadice (4%): C.
Leyding, c. Sertoli sau metastaze;
2. Tumori germinale (96%):
o Teratoame sau
Seminomatoase
(seminoame): embrioame (30%):
• mature sau imature;
40% o Carcinoame embrionare
Nonseminomato
(20%);
ase o Teratocarcinoame (5%);
(disembrioame):
60% o Tumori extra-embrionare
( 6%):
• Tumorile sacului
vitelin,
Seminom
Extensia
 Locală (T): creşterea progresivă
a tumorii ajungând la dimensiuni
variabile;
 Regională (N): invadarea
ganglionilor regionali;
 La distanţă (M): plămâni →
aspect de „scăpări de baloane”.
Stadializarea BODEN
Clasificarea
T.N.M.
S = Markeri
tumorali serici
Sx= markerii tumorali nu s-au determinat sau nu
se pot determina
S0= markerii tumorali în limita normalului
L.D.H. -H.C.G. A.F.P.
(u/l) (miu/ml) (ng/ml)
S1 <1,5Na <5 000 <1 000
S2 1.5-10 5 000-50 000 1 000-10
000
S3 >10*Na 50 000 >10 000
• Na = limita superioară a normalului
• A.C.E. (Antigen Carcino-Embrionar) este uneori
crescut în tumorile testiculare.
Markeri tumorali -
concluzii
 Contribuie la stabilirea diagnosticului;
 Orientează tratamentul;
 Supraveghere post- terapeutică.

hCG (%) AFP (%)


Seminom 7 0
Teratom 25 38
Teratocarcin 57 64
om
Cc. 60 70
embrionar
Circumstanţe de
diagnostic
 Întâmplãtor:
 Biopsie testicularã (studiul
azoospermiei);
 Echografie scrotalã.

 Semne funcţionale:
 Tumefacţie, durere,
 Metastaze,

 Alte semne: ginecomastie, artrită, dureri


lombare, dureri abdominale.
Diagnostic pozitiv
 Anamneză + palpare,
 Diafanoscopia,
 Echografia,
 U.I.V.,
 T.C.,
 Dozarea markerilor tumorali,
 Examenul anatomo-patologic, singura
examinare care precizează forma
histologică.
Bilanţul de extensie
 Clinic,

 Paraclinic:
 echografie, T.C., U.I.V., Rx-
pulmonar, limfoscintigrafie,
scintigrafia osoasă, markeri
tumorali.
Ecografia testiculară
(scrotală/inghinală/abdominală):

 De elecţie,
evidenţiază
tumora, extensia
locală si prezenţa
diseminărilor
Ecografie Doppler
Evidenţierea pediculului vascular ramificat
circumferenţial
pe suprafaţa formaţiunii cu IR = 0.4 – 0.5
Ecografie testiculară
Formațiune tumorală neomogenă la nivelul
testiculului stg
Ecografie testiculară
Foramțiune tumorală neomogenă la
nivelul testiculului drept
Ecografie testiculară 2D si Doppler
 UIV - semne
indirecte asupra
prezenţei maselor
ganglionare
regionale: deviere
de ureter, stază
caliceală,etc.
 dozarea markerilor
tumorali este extrem
Urografie intravenoasă de utilă
Suspiciune adenopatie
periaortocavă
 Radiografia
pulmonară ±
tomografia sau în
funcţie de datele
acestora, vor
permite
depistarea unor
metastaze
pulmonare sau a
unor adenopatii
mediastinale.
Radiografie pulmonara

Metastaze pulmonare la un caz


cu tumora testiculara
 Tomografia computerizată abdomino-
pelvină

– este metoda de elecţie pentru explorarea spaţiului


retroperitoneal a ganglionilor periaortici şi pericavi
( prima
staţie de diseminare a tumorii testiculare )
Forme clinice
A. Forme B. Cancer C. Forme
simptomatice dezvoltat pe evolutive
testicul
criptorhidic
1. Forme relevate prin • Tumoră 1. Forme
metastaze; inghinală în obişnuite, cu
2. Forme dureroase; criptorhidia evoluţie în 2-3
3. Forme cu inghinală, sau ani;
simptomatologie • Tumoră 2. Forme
hormonală; abdominală. cronice, care
4. Forme acute; pot evolua în
5. Forme cu hidrocel 10-20 ani;
simptomatic; 3. Forme cu
6. Forme atrofice: evoluţie
• Tumoră dezvoltată fudroiantă a
pe testicul atrofic; unor tumori
• Tumoră dezvoltată în corio-
Diagnosticul
diferenţial
 Hidrocelul,
 Epididimitele ac.;

 Epididimitele cr. specifice sau


nespecifice,
 Tuberculoza epididimo-testiculară,

 Sifilisiul testicular (goma).


Evoluţia şi
prognosticul
Evoluţia depinde de:
 natura histologică a tumorii;
 stadiul anatomic al bolii;

 protocolul terapeutic aplicat.

Prognostic:
 Seminom – prognostic bun, std I: vindecare
100%;
 Prognosticul tumorilor non-seminomatoase s-
a ameliorat după introducerea cisplatinului.
Protocol terapeutic
1. Tratament chirurgical:
 Orhidectomiaradicală;
 Limfadenectomie retroperitoneală
(L.A.R.P.);
2. Polichimioterapia adjuvantă
(B.E.P.):
 Efecte secundare: toxicitate, infertilitate;
3. Radioterapia adjuvantă:
 Efecte secundare: mielodisplazie, infertilitate.
Tratamentul
seminoamelor
 St.I : castraţie + Rx profilactic
subdiafragmatic (100%);
 St. II : castraţie + Rx terapeutic
subdiafragmatic + Rx
supradiafragmatic + supraclavicular
(88%);
 St. III : castraţie + chimioterapie
reducţională + Rx. (60%).
Tratamentul tumorilor non-
seminomatoase
 St. I :
 opţiunea I : castraţia + L.A.R.P.  90% vindecare
şi 10 % răspuns bun la chimioterapie;
 opţiunea II : castraţie + supraveghere 60-80% se
vindecă. Când markerii tumorali redevin pozitivi
se face chimioterapie care asigură vindecarea în
95-98%.
 St. II : castraţie + L.A.R.P. + chimioterapie,
vindecare în 80-90%;
 St. III : castraţie + chimioterapie  L.A.R.P.
(pentru tesutul rezidual), vindecare în 60%.
Efectele secundare ale
tratamentului
 Imediate:
 alopecie,
 agranulocitoză,

 vomismente,

 tulburări neurologice,

 ejacularea retrogradă sau anejacularea.

 Tardive:
 tulburări ale spermatogenezei
(azoospermie sau oligospermie).
Protocol de
supraveghere
1. Examen clinic local şi general:
 la 3 luni în primii doi ani,
 la 6 luni în următorii trei ani, şi
 din al 6-lea an – anual.
2. Determinarea markerilor – lunar în
primul an;
3. Radiografie toracică – o dată la 2-3
luni în primul an;
4. CT abdomino-pelvină – la 3 sau 6 luni
în primii doi ani.
Profilaxie
• Extirparea testiculului criptorhidic
>10 ani;
• Detectarea în stadii timpurii: 
• Autoexaminarea regulată a
testiculelor;
• Conştientizarea oricărui disconfort sau
dureri la nivelul scrotului, pelvisului
sau spatele inferior;
• Prezentarea la un medic specialist.