Sunteți pe pagina 1din 32

Independenţa

României
9 Mai 1877
Contextul european
Atrocităţile turcilor împotriva
■ Între 1875-1876 se bulgarilor
redeschide Chestiunea
orientală: răscoala
antiotomană din
Bosnia-Herţegovina,
răscoala bulgarilor,
războiul sârbilor şi
muntenegrenilor;
■ Rusia se pregătea să
intervină pentru
protecţia ortodocşilor
din Imperiul Otoman.
Situaţia României
Conferinţa de la Constantinopol
(1876-1877)

Europa Centrală 1877-1878

 Între 1871-1876, România a făcut demersuri pe lângă


guvernul otoman pentru a i se recunoaşte independenţa
pe cale diplomatică, fără succes;
 Constituţia otomană din 1876 considera România provincie
privilegiată a imperiului. În această situaţie, independenţa
nu putea fi obţinută decât pe cale militară.
Convenţia româno-rusă
Palatul imperial de la Livadia (Crimeea) Ţarul Alexandru III

 După o serie de tratative la Livadia şi Bucureşti, pe 4 aprilie


1877, se încheie Convenţia româno-rusă privind trecerea
trupelor ruse pe teritoriul României:
 România permitea trecerea trupelor ruse pe teritoriul său, către zona de conflict
din Balcani pe cheltuiala acestora
 Rusia se angaja să respecte integritatea teritorială a României
Începutul războiului
Ruşii trecând Dunărea Primul bombardament asupra
Ruşii trecând Dunărea poziţiilor turceşti de peste Dunăre

 12 aprilie 1877 Rusia declară război Imperiului Otoman,


trupele ruse începând traversarea teritoriului României;
 Turcii bombardează oraşele româneşti de pe malul drept al
Dunării: Brăila, Calafat, Bechet, Olteniţa, Călăraşi;
 Armata română, răspunde bombardând Vidinul; practic,
România se afla în stare de război cu Imperiul Otoman
din aprilie 1877;
Proclamarea Independenţei
“Domnilor deputaţi
nu am cea mai mică
îndoială şi frică de
a declara în faţa
reprezentanţei
naţionale că noi
suntem o naţiune liberă
şi independentă...”
Mihail Kogălniceanu, 9 mai 1877

Declaraţia de independenţă a fost


semnată de principele Carol I la
data de 10 mai 1877.
Mihail Kogălniceanu
Capitularea turcilor la Nicopole
Iulie 1877

Iulie 1877
Luptele de la Plevna

 Plevna, punct strategic important, era apărată de un puternic


sistem de fortificaţii ce cuprindea 14 redute. Osman Paşa
avea o armată de 50 000 de soldaţi care dispuneau şi de
72 tunuri Krupp.
 Primul şi al doilea asalt al armatei ruse au fost respinse.
Plevna 1877
Luptele din Pasul Shipka
Intrarea României în război
 19 iulie 1877,
Marele Duce
Nicolae, cere lui
Carol I intervenţia
trupelor române
la Plevna
 România intră în
război, armata
ruso-română fiind
pusă sub comanda
lui Carol I.
Armata română trecând Dunărea
Principele Carol către soldaţi
"Ostaşi români!
    Voi ştiţi ce mult a suferit patria noastră
timp de peste 200 de ani, în care vi se răpiră
mijloacele de a apăra bărbăteşte drepturile
ei. Astăzi aveţi această ocazie de a arăta din
nou vitejia voastră. Europa întreagă stă cu
ochii aţintiţi asupra voastră. Nainte dar cu
inima românească şi lumea să ne judece
după fapte.
    Faceţi să fâlfâie din nou cu glorie drapelul
românesc pe câmpul de bătaie, acolo unde
strămoşii noştri au fost secole întregi
apărători ai legii şi ai libertăţii".
Epopeea românească
Primirea lui Carol I în Bulgaria Cucerirea redutei
Cucerirea
Griviţa redutei Griviţa
Primirea lui Carol I în Bulgaria

La 30 august a avut loc al treilea asalt asupra


Plevnei. Singura victorie a zilei era cucerirea de
către români, cu jertfe grele după patru atacuri
succesive, a redutei Griviţa I.
Comandanţii războiului
Osman Paşa Carol I
Eroii de la Griviţa

Căpitanul Valter Mărăcineanu Maiorul George Şonţu


Asediul Plevnei

Septembrie 1877, la propunerea lui Carol I,


începe asediul Plevnei, finalizat prin
capitularea trupelor otomane la 28 nov.1877
Lupta de la Opanez
Convoi de prizonieri

 La începutul lunii noiembrie 1877, armata română cucerea Rahova.


 Osman Paşa, lipsit de muniţii şi alimente, încerca să spargă încercuirea
printr-un atac declanşat prin surprindere, împotriva ruşilor.
 Prin lupta de la Opanez, românii, luând 7 000 de prizonieri turci, îi
spulberau orice speranţă. Intră apoi în Plevna şi impun victoria.
Capitularea Plevnei

Pe 28 nov.1877, Osman
paşa, înfrânt şi rănit, s-a
predat col.Mihail Cerchez.
Erau capturaţi şi 45 000
soldaţi turci, dintre care
2 500 ofiţeri.
Capturarea
Capturarealui
luiOsman
OsmanPaşa
Paşa

După capitularea Plevnei, armata rusă


înaintează spre Constantinopol, iar armata
română cucereşte Vidin, Smârdan,
Belogradcik
Atacul de la Smârdan
Carol I la Smârdan
 La Smârdan de-un gând cu toţii
Fost-am braţ pustiitor,
Şi murind au dat nepoţii
Mâna cu strămoşii lor.
N-ai avut mai buni tu, bane,
La Călugăreni în văi;
Iar la Racova, Ştefane,
Nu-ţi erau mai buni ai tăi.

De-o veni din nou vrodată


Vuiet peste-al tău pământ,
Ţară dragă şi-ncercată, Atacul de la Smârdan
Vom ruga pe Domnul sfânt
Nu-ntr-alt chip să ne ajute,
Ca să-nfrângem pe duşman,
Decât dându-ne virtute
De flăcăi ca la Smârdan.
 Fragment din poezia La Smârdan de G Coşbuc
Pacea de la San Stefano
Clădirea în care s-a semnat tratatul

Tratatul de pace s-a semnat între Rusia şi Turcia la


19 februarie 1878.
Se recunoştea independenţa României.
Rusia primeşte de la Turcia Dobrogea şi Delta
Dunării, pe care le cedează României în schimbul
judeţelor Cahul, Bolgrad şi Ismail din sudul
Basarabiei, ceea ce însemna o încălcare a
Mehmed Paşa Convenţiei din 4 aprilie 1877. Contele Ignatiev
Congresul de la Berlin

Otto von Bismarck,


gazda Congresului

 Prin tratatul de pace încheiat pe 1 iul.1878, se recunoaşte:


 Independenţa României
 Intrarea Dobrogei, Deltei Dunării şi Insulei Şerpilor în
componenţa României
 Sudul Basarabiei este ocupat de Rusia
Urmările Independenţei
Intrarea armatei române în Dobrogea, 1878 Coroana de oţel a regilor României

 Unirea Dobrogei cu România – o nouă etapă în constituirea


statului unitar român;
 În 1881 România a fost proclamată Regat. Rege a fost
Carol I (1866-1914);
 România devine treptat un stat european modern.
Glorificarea eroismului
 Peneş Curcanul este Constantin Ţurcanu
numele-poreclă sub care
a intrat în cultura română
Constantin Ţurcanu, erou
din Războiul de
Independenţă elogiat de
Vasile Alecsandri în poezia
cu acelaşi nume.
 A fost sergent în
Regimentul 25 Infanterie
şi a devenit faimos după
bătălia de la Griviţa. A luptat
apoi la Rahova.
Războiul reflectat în pictură
1 3 4

1şi 2. Plevna,
diorame
3. Dorobanţ – N.
Grigorescu
4. Lupta de la
Plevna, Luchian
Bilanţul războiului
 Forţele armatei române
numărau 120 000 de
oameni, dintre care 58 700
armata activă. Ea dispunea
de 12 300 de cai şi 190
piese de artilerie.
 Au căzut în luptă 10 000 de
oameni - morţi şi răniţi.
Efortul financiar al României
s-a cifrat la 100 milioane lei.
 Spiritul de sacrificiu, curajul
şi eroismul românilor au fost Principele Carol a fost decorat
larg apreciate de către de ţarul Rusiei cu ordinul
opinia publică "Sfântul Gheorghe" şi ordinul
internaţională, de cercurile "Sfântul Andrei" cu spade
militare şi politice.
S-au distins pe câmpul de luptă
Gen. Alexandru Cernat

Căpitanul Moise Groza

Carol I la Plevna

Col. Mihail Cherchez

Maiorul Dimitrie Giurescu


Comemorarea luptelor de la Plevna

Monumentul bătăliei de la Plevna,


Moscova
Regina Elisabeta

Biserica construită
de români la Griviţa

Regele Carol I
Obiecte de la
Plevna

Sabia lui Ahmed Paşa

Farfurie comemorativă
Realizat de

 Bibliografie:
 Manuale alternative de istorie, cl a VIII-a
 M Manea/B Teodorescu – Istoria românilor de la 1821 până
la 1989, manual pentru clasa a XII-a, EDP, Bucureşti, 1995
 M Stan/C Vornicu – Istorie, manual preparator, clasele 5-8,
Ed Niculescu, 2004
 ro.wikipedia.org/
 enciclopediaromaniei.ro/wiki/
 commons.wikimedia.org/wiki/
 Imagini Google