Sunteți pe pagina 1din 17

Civilizaţii preistorice

1.Epoca pietrei
Unelte din paleolitic
„Căluţul de Cuciulat” – pictură rupestră
descoperită în peştera de la Cuciulat, judeţul Sălaj
Microlite. Unelte din Mezolitic
Neoliticul
Agricultura în
neolitic
Viaţa într-un sat din neolitic
Unelte
şlefuite
din
Neolitic
2. Epoca metalelor
Viaţa în epoca bronzului
Arme din epoca
bronzului
Atelier pentru
prelucrarea fierului

Cuţite din epoca fierului

Atelier de prelucrare a fierului