Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a VIII-a

Istorie sapt 4.05-8.05.2020

CONSTITUIREA ROMÂNIEI MODERNE


Cucerirea independenţei de stat şi unirea Dobrogei
- fişă de lucru -

I. Citeşte cu atenţie textul de mai jos, apoi răspunde cerinţelor.


A. În stare de război, cu legăturile lupte, ce suntem?
Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare.
(Mihail Kogălniceanu, 9 mai 1877)
B. Art. 5. Sublima Poartă (Imperiul Otoman)
recunoaşte independenţa României.
Art. 19. Luând în considerare greutăţile financiare ale
Turciei şi în acord cu dorinţa sultanului, împăratul
Rusiei consimte să înlocuiască plata a mare parte din
sumele enumerate în paragraful precedent prin cedările
teritoriale următoare: Sangeacul Tulcea, împreună cu
insulele din Deltă şi Insula Şerpilor. Nedorind să
anexeze acest teritoriu şi nici insulele din Deltă, Rusia
îşi rezervă dreptul de a le schimba cu sudul Basarabiei, mărginită la sud de talvegul braţului
Chilia.
(Tratatul de pace de la San Stefano, februarie 1878)

1. Subliniază, pe textul B, articolul care confirmă conţinutul textului A.


2. Numeşte teritoriul integrat statului român, descris în documentul B.
............................................................................................................................................................
II. Explică de ce era necesară, pentru statul român, obţinerea independenţei faţă de
Imperiul Otoman.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
III. Enumeră două urmări ale obţinerii independenţei României.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................