Sunteți pe pagina 1din 15

Clasa a XI a

TERMINOLOGIE

Def. Cultura – reprezintă


totalitatea valorilor materiale și
spirituale create de omenire.
STRUCTURA TEMEI
EVUL MEDIU / EPOCA MODERNĂ
PERIOADA INTERBELICĂ
(EUROPENIȘTI ȘI TRADIȚIONALIȘTI)
CURENTE CULTURALE EUROPENE
PERIOADA COMUNISTĂ
EVUL MEDIU / EPOCA MODERNĂ
Sec. XVI- începutul culturii în limba română – primul
document: Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung – 1521.
Sec. XVI – Întroducerea tiparului.
Sec. XVII – Cronicarii Grigore Ureche și Miron Costin –
curentul umanist.
Sec. XVIII- Dimitrie Cantemir – primul om de cultură
român de valoare internațională, luc. ,,Istoria creșterii și
descreșterii Imperiului Otoman”.
Sec. XVIII - Școala Ardeleană – curentul iluminist.
Sec. XIX – Curentul pașoptist – preia teoriile occidentale
privind organizarea statului. Legături cu Occidentul.
Sec. XIX – oamenii de știință: Henry Coandă, Emil
Racoviță, Dimitrie Gusti.
PERIOADA INTERBELICĂ
Dominată de europeniști și tradiționaliști .
Europeniștii – România trebuia să adopte modelul
occidental (economic, social și cultural).
Reviste: Sburătorul, Contimporanul.
Reprezentanți: Ion Barbu, Camil Petrescu, George
Bacovia (simbolismul), Lucian Blaga, Tudor Arghezi,
George Călinescu.
Tradiționaliștii – căutau modele pentru dezvoltarea
României în trecutul autohton rural.
Revista – Gândirea condusă de Nichifor Crainic lansează
curentul ortodoxism (lumea creștină și lumea satului).
Reprezentanți: Lucian Blaga, Ion Pilat, Camil Petrescu,
George Bacovia.
CURENTE CULTURALE EUROPENE
PERIOADA INTERBELICĂ
EXPRESIONISMUL: viziune pesimistă asupra realității.
Manifestat în literatură având ca temă valorificarea
miturilor. Reprezentant – Lucian Blaga.
CUBISMUL: manifestat în artele plastice (pictură).
Obiectele au fost simplificate până la geometrizare.
Reprezentant – Pablo Picasso ,,Domnișoarele din
Avignon”.
ABSTRACȚIONISMUL: manifestat în pictură și
sculptură bazându-se pe abstract. Reprezentant- Piet
Mondrian.
SUPRAREALISMUL- valorizează instinctul, visul,
inconștientul și iraționalul. Reprezentant- Andre Breton.
ROMÂNI ÎN AVANGARDA CULTURII
EUROPENE
Poetul Tristan Tzara – curentul cultural Dadaismul
(mișcare culturală apărută ca protest față de civilizația
modernă).
Filosoful Mircea Eliade – fondatorul unei noi discipline
științifice, istoria religiilor.
Dramaturgul Eugen Ionescu – inițiatorul teatrului
absurdului.
Sculptorul Constantin Brâncuși – ansamblul
monumental de la Târgu Jiu (Masa tăcerii, Poarta
sărutului, Coloana infinitului).
Compozitorul George Enescu – muzica românească.
PERIOADA COMUNISTĂ
După 1947, când, odată cu instaurarea
socialismului, a intervenit „spiritul nou”,
după modelul sovietic.
În anii 1948-1953, s-a dezvoltat
proletcultismul, curent care respingea
valorile trecutului si susținea crearea unei
culturi proletare. O parte a operelor
interbelice sau antebelice au fost interzise, iar
o serie de mari personalități culturale și
artistice (Lucian Blaga, Gh. Brătianu, P. P.
Negulescu) au fost excluse din Academia
Română.
CULTURA POSTBELICĂ EUROPEANĂ

este marcată de:


lupta politică dintre cele două blocuri;
raspândirea modelului cultural
american;
riposta culturii europene.
CULTURA POSTBELICĂ EUROPEANĂ
Războiul Rece desfăsurat între cele două lumi
devine o tema existențială a culturii
postbelice, alături de celelalte consecințe ale
războiului și de teama declanșării unui nou
război.
Pe acest fundal se dezvoltă curentul
existentialist grupat în jurul lui Jean Paul
Sartre și Albert Camus, dar și un curent de
dreapta reprezentat de André Malraux.