Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a VIII – a Săpt.22-24.04.

2020
Istorie

CONSTITUIREA ROMÂNIEI MODERNE


Începuturile vieţii politice moderne în România
- fişă de lucru -

1. Citeşte textul de mai jos. Alcătuieşte o listă cu drepturile şi libertăţile cetăţeneşti înscrise
în Constituţia de la 1866.
Art. 13. Libertatea individuală este garantată. Nimeni nu poate fi urmărit decât în cazurile
prevăzute de legi. Nimeni nu poate fi oprit decât în puterea unui mandat judecătoresc motivat.
Art. 16. Nicio pedeapsă nu poate fi înfiinţată, nici aplicată, decât în puterea unei legi. Art. 17.
Nicio lege nu poate înfiinţa pedeapsa confiscării averilor. Art. 18. Pedeapsa morţii nu se va
putea reînfiinţa, afară de cazurile prevăzute în Codul penal militar în timp de război. Art. 21.
Libertatea conştiinţei este absolută. Libertatea tuturor cultelor este garantată. Religiunea
ortodoxă este religiunea dominantă a Statului român. Art. 23. Învăţământul este liber. Învăţătura
în şcolile Statului se dă fără plată. Art. 24. Constituţiunea garantează tuturor libertatea de a
comunica şi publica ideile şi opiniile lor prin grai, prin scris şi prin presă.
(Constituţia de la 1866)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. Explică importanţa aplicării principiului separării puterilor, pentru funcţionarea
statului român modern.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3. Enumeră două motive care au stat la baza adoptării Constituţiei de la 1866 şi două
urmări ale aplicării acesteia. Motive:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................