Sunteți pe pagina 1din 12

GENEZA BANILOR ŞI ETAPELE

EVOLUŢIEI ISTORICE ÎN SPAŢIUL


ECONOMIC ROMÂNESC

Precub Irina
Grupa II AF
Anul I
CUPRINS

 Natura şi geneza banilor


 Rolul şi funcţiile banilor
 Trăsăturile esenţiale ale banilor
 Indicii preţurilor de consum, pentru
principalele grupe de mărfuri şi servicii
 Indicii preţurilor de consum pentru unele
grupe de mărfuri alimentare
NATURA ŞI GENEZA BANILOR

 Apariţia banilor s-a produs cu multe mii de ani în urmă. Aceasta a fost
legată de trecerea la schimburile dezvoltate şi permanente de bunuri. Ei
au apărut şi au evoluat ca intrumente de facilitare a schimburilor, a
desfăşurării vieţii economice.
 Clasicii economiei politice au arătat că banii sunt o marfă care s-a
desprins din lumea mărfurilor pentru a îndeplini un rol deosebit, respectiv
cel de echivalent general al valorii tuturor mărfurilor şi de instrument de
schimb. Ei au apărut spontan ca rezultat al unui lung proces de
dezvoltare a schimbului.
 O dată apăruţi, banii au cunoscut o evoluţie continuă, sensul general al
evoluţiei concretizându-se în: diversificarea instrumentelor băneşti;
tendinţa lor spre universalitate; ruperea treptată a acestora de
conţinutul lor material.
 În funcţie de natura instrumentelor care au mijlocit
raportul de schimb, etapa economiei băneşti cuprinde în
interiorul ei mai multe faze:
 faza banilor marfă
 faza banilor de metal şi hârtie (circulaţie maximă)
 faza banilor de cont (moneda scripturală)
 faza banilor electonici
 Evoluţia banilor si principalele ei tendinţe pot fi puse în
evidenţă prin marcarea fromelor de bani cunoscute în
istorie.
 Banii nu au apărut odată cu oamenii, ci sunt doar o creaţie
a lor. Înainte de apariţia banilor oamenii trăiau din ceea
ce produceau ei înşişi.
CLASIFICAREA BANILOR
 Banii se clasifica în mai multe criterii:
 Astfel,prima formă de existenţă a banilor au
constituit-o banii-marfă sau banii-bunuri;
 moneda metalică;
 banii-monede de aur bătute;
 banii-bilete de bancă;
 moneda de hârtie;
 moneda de cont (scripturală);
 banii-scriptuali;
 banii electronici;
 Banii reprezintă un instrument social, general acceptat, de
măsurare şi comparare a schimburilor, de mijlocire directă şi
indirectă a acestora, de tranferare a drepturilor de
proprietate de la o persoană la alta.
 Banii se caracterizează prin câteva trăsături generale, ei
fiind:
 un dat social acceptat de generaţii;
 dependenţi de funcţiile sociale îndeplinite, funcţii fără
legătură cu corpul material al instrumentului;
 un instrument de facilitate a schimburilor;
 ei exprimă unitate indestructibilă a funcţiei de măsurare a
activităţilor şi a celei de mijlocire a schimburilor;
ROLUL ŞI FUNCŢIILE BANILOR
 Alături de capital şi specializare – susţine – P.A. Samuelson – banii
constituie un al treilea aspect al vieţii economice moderne. Fluxul
de bani este sângele care irigă economia sistemul economic. Banii
ne furnizează de asemenea etalonul de măsură a valorilor.
 Trăsăturile esenţiale ale banilor sunt:
 caracterul obiectiv necesar al instrumentului monetar general
acceptat de generaţie;
 natura banilor ca instrument social nu este dependentă de corpul
lor material ci de funcţiile sociale îndeplinite de ei;
 dematerializarea banilor şi trecerea de la un instrument monetar la
altul a facilitat desfăşurarea fluxurilor economice, a tranzacţiilor de
piaţă:
 realizarea funcţiei banilor, deţinerea, transferarea sai conservarea
puterii lor de cumpărare se bazează pe încrederea pe care o au
faţă de ei posesorii efectivi de potenţiali:
Explicaţii 2010 2011 2012 2013

Mărfuri alimentare 102,33 106,02 101,89 102,96

Mărfuri nealimantare 109.78 106,15 103,77 105,19

Servicii 104,78 104,45 105,07 103,19

Modificarea Indicele Modificarea Indicele


Explicaţii absolută evoluţiei absolută evoluţiei
2013/2012 dinamicii 2012/2011 dinamicii
Mărfuri
1,07 101,05 -4,13 96,10
alimentare
Mărfuri
1,42 101,36 -2,38 97,75
nealimentare
Servicii -1,88 98,21 0,62 100,59
INDICII PREŢURILOR DE CONSUM, PENTRU PRINCIPALELE
GRUPE DE MĂRFURI ŞI SERVICII

112

110 109.78

108

106.02 106.15
106
105.19 105.07
104.78
104.45
104 103.77
102.96 103.19
102.33
101.89
102

100

98

96
Mărfuri alimentare Mărfuri nealimantare Servicii

2010 2011 2012 2013


  2010 2011 2012 2013
Pâine 102,48 107,93 101,66 97,64
Legume 106,80 111,13 91,75 113,11
Fructe 100,40 109,62 103,57 104,79
Carne şi
       
preparate din
102,32 102,26 103,08 104,10
carne

Lapte şi produse
104,49 104,56 102,74 102,94
lactate

Indicele Indicele
Modificarea Modificarea
evoluţiei evoluţiei
Explicaţii absolută absolută
dinamicii dinamicii
2013/2012 2012/2011
2013/2012 2012/2011
Pâine -3,99 96,04 -6,27 94,19
Legume 21,36 123,28 -19,38 82,56
Fructe 1,22 101,17 -6,05 94,48
Carne şi
preparate din 1,02 100,99 0,82 100,80
carne
Lapte şi
produse 0,2 100,19 -1,82 98,25
lactate
INDICII PREŢURILOR DE CONSUM PENTRU UNELE
GRUPE DE MĂRFURI ALIMENTARE
2010 2011 2012 2013

102.94
102.74
Lapte şi produse lactate 104.56
104.49

104.1
103.08
Carne şi preparate din carne 102.26
102.32

104.79
103.57
Fructe 109.62
100.4

113.11
91.75
Legume 111.13
106.8

97.64
101.66
Pâine 107.93
102.48
BIBLIOGRAFIE
 Carmen Năstase, Microeconomie, Suceava,
Editura Universităţii
 Carmen Boghean, Adrian Liviu Scutariu,
Microeconomie: Concepte fundamentale,
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
 http://www.insse.ro/cms/ro/content/anuarul-stati
stic-2013

S-ar putea să vă placă și