Sunteți pe pagina 1din 15

Dovezi ale paleontologiei

Condunina Alice Elena & Buruiana Ana Carmen


Paleontologia-caracteristici
generale
Paleontologia este știința care se ocupă cu studiul
dezvoltării vieții pe Pământ. Izvoarele care stau la
îndemâna paleontologiei sunt, printre
altele, fosilele animale și vegetale, urmele lăsate de
diverse organisme și excrementele fosilizate.
cf. gr. palaios – vechi, on – ființă, logos – știință
Dovezi ale paleontologiei
Reluand definitia paleontologiei intr-o
forma mai detaliata spunem ca aceasta
studiază rămăşiţele vieţuitoarelor dispărute
în diferite epoci geologice, prin analizarea
resturilor fosile excavate din straturi de rocă
având vârste variate, măsurate prin diverse
metode, bazate mai ales pe timpul de
înjumătăţire = descompunere a materialelor
radioactive (uraniu, 14C, etc.); astfel s-a
stabilit o vârstă aproximativă pentru
diferitele grupe de vieţuitoare.
Grupele de vietuitoare si varstele aproximative
ale acestora sunt:
primele celule procariote(3,8 miliarde de ani)
Primele celule eucariote(2 miliarde de ani)
fosile de pesti(400 de milioane de ani)
plante terestre fosile(420 de milioane de ani)
amfibieni fosili(370 de milioane de ani)
fosilele primelor reptile(250 de milioane de
ani)
primele fosile de mamifere(200 de milioane
de ani)
primele fosile de pasari(150 de milioane de
ani)
Această succesiune a stat la baza
constituirii liniei de evoluţie a
organismelor vii:
procariote > eucariote > protozoare>
 metazoare
nevertebrate > cordate > peşti > am
fibieni > reptile > mamifere şi păsări.
O dovadă în plus a evoluţiei unor grupe de
vertebrate din altele o constituie verigile
de legătură sau formele cu caractere
intermediare între un grup şi altul:
 între peşti şi amfibieni (Ichtyostega,
Acanthostega);
 între amfibieni şi reptile (Stegosaurus, Seymouria);
 intre reptile şi păsări (Protarchaeopteryx,
Archaeopteryx, Caudipteryx).