Sunteți pe pagina 1din 38

AVULSIA DINTILOR PERMANENTI

LUCRARI PRACTICE AN V
DEFINITIE

• Pierderea totală a dintelui din alveolă


• Ruperea tuturor fibrelor LPD
+
pachet vasculo-nervos apical

*Dental Trauma Guidelines,


2010
EPIDEMIOLOGIE

• Cel mai frecvent întâlnită la 7-9 ani – fibrele parodontale sunt vag structurate (*McDonald
and Avery, 2011)

• Prevalență: 0,5-16%

• Cel mai interesat dinte – Ic sup. (11, 21)

• Mai frecventă la DPI

• Raport B:F = 3:1

• Factori etiologici: accidente sportive, rutiere, agresiune umană, etc


TABLOU CLINIC
• Durere spontană și la atingere
SEMNE
SUBIECTIVE
• Sângerare din alveolă
• Ieșirea totală a dintelui din
alveola sa
• Aspect de plagă
postextracțională
INSPECTIE • Sângerare din alveolă / cheag
sangvin

• Traumatisme la nivelul dinților


vecini
• Plăgi ale părților moi

*Biagi R et al, 2019, Dent J -


CCBY
• Arată lipsa dintelui din alveolă, deci o
EXAMEN alveolă goală
RADIOLOGIC

POZA!!!
• Este util pentru -diag dif cu intruzia
totală
- a obs eventuala
fractură a pereților alveolari

* Dental Trauma Guidelines,


2010
TRATAMENT
SCOPUL TRATAMENTULUI

• Vindecarea fibrelor parodontale fără instalarea resorbției


radiculare (RR)

• Cel mai important factor:


menținerea fibrelor parodontale intacte și viabile pe
suprafața rădăcinii
PRIMUL AJUTOR

• Sfaturi pentru părinți, profesori, antrenori!


*Dental Trauma
Guidelines
2010
PRIMUL AJUTOR

• Păstrați-vă calmul!
• Calmați copilul!
• Nu îi dați copilului să bea sau să mănânce!
• Găsiți dintele și țineți-l de coroană. NU atingeți rădăcina!
• Spălați dintele 10 sec sub apă rece curgătoare
• Replantați dintele imediat! + ocluzie
• De urgență la medicul specialist!

SAU

• Dacă nu puteți replanta: stocați dintele în mediu umed


+
de urgență la medic!
IMPORTANT!

• Timpul este esențial! Prognostic bun: max 5-10 min + mediu


umed
- previne anchiloza / RREI/ RRES

• NU pierde timpul căutând un mediu de stocare! REPLANTEAZĂ DINTELE


IMEDIAT!

• Orice efort trebuie făcut pentru conservarea viabilității ligamentelor


parodontale!
MEDIUL DE STOCARE

Este important – previne uscarea ligamentelor


parodontale

HBBS (Hanks balanced salt solution)

Mediu de cultură tisular

Lapte - proaspăt și rece - în pungă de plastic


sau cutie

Salivă - în vestibulul pacientului / sub limbă


sau cutie

Ser fiziologic

Lichid lentile contact - rece

Apa ???

NU – mediu USCAT!
MEDIUL DE STOCARE

•HBSS = soluție de săruri anorganice +glucoză


- CaCl2, MgSO4, KCl, KH2PO4, NaHCO3, NaCl, Na2PO4
- are ph=7,4 – fiziologic
- are osmolaritate 290
- menține celulele viabile – după 24 ore 71,3% din fibroblaste rămân viabile

• Lapte – osmolaritate fiziologică


- mult mai puține bacterii față de salivă
- repede de găsit – la magazinul din colț
- oferă bună protecție fibrelor parodontale pentru 6 ore – vindecarea este la fel de bună ca la
replantarea imediată
(*Blomlof L et al, J Dent Res 1983)

•Saliva / SF- oferă bună protecție pentru 2 ore (după stocare 6 ore în salivă – apare resorbție externă întinsă
și rapidă)
(*Andreasen et al, Int J Oral Surg, 1981)

•H2O – cea mai puțin indicată – este hipotonică – determină inflamație ± liză celulară
(*Samra, 2014 JDHODT)
TIMPUL EXTRAORAL

• Rata de succes în timp (mediu umed):

- mai puțin de 15 min – 90%

- 30 min – 50%

- 60 min – mai puțin de 10%

*Samra,2014 JDHODT
IMPORTANT IN AVULSIA DP

• SĂ TII DINTELE DE COROANĂ!

• SĂ NU ATINGI RĂDĂCINA CHIAR DACĂ ARE CORPI STRĂINI! – SE PUNE 10sec SUB
JET DE
APĂ
CURGĂTOARE

• SĂ REPLANTEZI DINTELE PE LOC și urgent la medic pentru imobilizare!


SAU
• SĂ STOCHEZI DINTELE ÎN MEDIU UMED + URGENT LA MEDIC!
OPTIUNI DE TRATAMENT ÎN CABINET

• Dinte replantat sau nu înainte de prezentarea în cabinet

• Mediul de stocare a dintelui în afara cavității bucale: umed /


uscat

• Timpul cât dintele a stat extraoral: mai puțin / mai mult de 60


min

• Gradul de maturitate radiculară


D P M AT U R AV U L S I O N AT C A R E A F O S T R E P L A N TAT A N T E R I O R
P R E Z E N TA R I I
I N T R- U N C A B I N E T D E S P E C I A L I TAT E

• Pregătire intrumentar + tratament comportamental


• Anestezie prin infiltrație
• Antiseptizare câmp – irigații SF + dezinfectare dinte cu H2O2/CHX 0,12% (pe buletă)
• Verificare clinică și Rx a poziției dintelui replantat
• Imobilizare elastică - 7-14 zile
• Sutura plăgilor de părți moi
• Prescriere de AB și AINS pe cale generală, la nevoie

• Regim igieno-dietetic – dietă moale 14 zile, periaj cu periuță moale, clătiri CHX 0,12%
• Tratament endodontic – la 1-2 săpt. de la imobilizare: pulpectomie non-vitală, sterilizare
canal cu pastă cu antibiotic (Ledermix=tetraciclină+dexametazonă), obt canal cu HC
pentru 2 săpt.-6 luni (astfel, se previne instalarea resorbției radiculare); apoi, obt de canal
definitivă, neresorbabilă.
• Monitorizare – depistare precoce complicații *Leith R. et al, J Irish Dent
Assoc, 2017
DP MATUR AVU LSI ONAT CARE A STAT EXTRAORAL
MAI PUȚI N DE 6 0 DE MI NUTE IN MEDI U U MED

• Preg instrumentar + tratament comportamental


• Anestezie locală prin infiltrație
• Pregătirea rădăcinii pentru replantare: rădăcina se ține de coroană, se irigă cu SF / HBSS,
+ se ține în sol. NaF 2,4% 20 min.
• Pregătirea alveolei pentru replantare: irigare cu SF (se îndepărtează eventualul cheag/corpi
străini), inspecție pereți alveolari ± umplere cu EMDOGAIN ( matrice proteică de smalț,
hidrofobă – inițiază formarea unui ligament parodontal nou pe baza celulelor vii din alveolă = se
previne/ întârzie resorbția radiculară)
• Replantare imediată – prin presiune digitală pe marginea incizală a dintelui
• Verificare Rx a poziției dintelui
• Imobilizare elastică 7-14 zile sârmă 0,4 mm+1dinte de o parte și de alta a dintelui interesat –
previne anchiloza D-A / RREI
• Prescriere AB și AINS pe cale generală
• Regim igieno-dietetic
• Tratament endodontic – la 1 săpt de la imobilizare: pulpectomie, pastă cu AB intracanalar,
obt canal prov HC mai mult de 6 luni (se schimbă la 3-4 luni) – se previne/ întârzie RRE
Dinte
imersat în
sol. NaF
2,4%

Irigare Umplere alveolă


alveolă cu cu
SF Emdogain
Manipulare de coroană
Irigare dinte cu SF *Gomez et al, 2014, Odontol
Pediatr
*Muhamed et al 2014, RRJDS -
CCBY

*Xavier CB et al,
2015, Eur J Gren
Dent - CCBY
Replantare Verificare Rx Imobilizare elastică
D P M AT U R C A R E A S TAT E X T R A O RA L M A I M U LT D E 6 0 M I N Î N
M E D I U U S C AT

Aceleasi etape ca la cazul anterior

DOAR CĂ

pierderea totală a viabilității fb parodontale

frecvența și gravitatea complicațiilor este mult mai mare!

De aceea, unii autori au introdus o modificare la preg rădăcinii:

• Preg rădăcinii: se ține dintele de coroană + irigare rădăcină cu SF/HBSS +


+ imersie dinte în acid citric 3% 3min (se îndepărtează neinvaziv fb parodontale neviabile care ar
fi determinat instalarea rapidă a RREI)
+ imersie în sol.NaF 2,4% 20min
(*AAPD 2008)
D P I M AT U R AV U L S I O N AT C A R E A S TAT E X T RA O RA L M A I P U T I N D E 6 0 M I N

• Preg instr + trat comportamental


• Anestezie locală prin infiltrație
•Pregătirea rădăcinii pentru replantare: se ține dintele de coroană + irigare rădăcină cu SF + umezire cu sol NaF2,4% 20min
+ stocare dinte în sol. Doxiciclină 0,005% (1mg+20mlSF) 5 min
- crește substanțial șansa de revascularizare a pulpei + scade microorg din pulpă
• Pregătirea alveolei pentru replantare: irigare alveolă cu SF (se îndepărtează eventualul cheag sangvin/corpi străini) ±
umplere cu Emdogain
• Replantare imediată – favorizează revascularizația pulpară
• Sutură plăgi gingivale
• Imobilizare elastică - 7-14 zile
• Prescriere de AB și AINS pe cale gen: AB=Penicilină / Amoxicilină / Doxiciclină la adolescenți – AB previn instalarea unei infecții
și a RRE în prima săpt după replantare – tetraciclina are mai bune prop antiresorbție și antiinflamatorii decât amoxiciclina
(*SAE-LIM et al, 1998, Endod Dent Traumatol)

• Trat endo – contraindicat inițial – există posibilitatea de revascularizare spontană


- se monitorizează dintele 3-4 săpt pentru a observa apariția complicațiilor (necroză)
- necroză – trat endo = apexificare cu HC/MTA – se evită / întârzie RRE Inflamatorie
• RID

•Monitorizare – lungă în timp Dinte imersat în sol Doxiciclină


0,005%
D I N T E P E R M A N E N T I M AT U R AV U L S I O N AT C A R E A S TAT E X T R A O R A L M A I M U LT D E 6 0
M I N + M E D I U U S C AT

• Replantarea trebuie privită circumspect din cauza prognosticului nefavorabil: fb


parod sunt neviabile

• Replantăm dintele + imobilizare elastică 7-14 zile – etapele sunt cele de la DP matur
avlsionat care a stat extraoral mai mult de 60 min în mediu uscat

• AB și AINS pe cale generală

• Trat endo: - monitorizare inițială 6-8 săpt. (nu doar 3-4 săpt)
- dacă apar complicații pulpare (necroză/gangrenă simplă sau complicată/
creșterea mobilității se instituie trat endo pentru apexificare HC/MTA

+
se ia în considerare și o eventuală extracție a dintelui replantat!?
• Monitorizare finală : 3, 6 luni, 1 an și din an în an până la 5 ani
TRAT ENDO - PRECIZARI

• Interzis la DP imaturi replantați


- crește posibilitatea de revascularizare pulpară
spontană
- se face trat endo doar la instalarea complicațiilor:
necroză / RR
- obt prov HC

• Se recomandă la DP maturi replantați


- la 1-2 săpt. după replantare + obt canal prov cu HC mai
mult de 6 luni
- previne instalarea complicațiilor: necroză/RR
STAREA PARODONTIULUI - PR E C I Z AR I

• Celule viabile mai mult / egal 90% - replantare imediată / după max 5-10 min

• Celulele sunt viabile, dar pot fi parțial compromise - stocare în mediul umed (HBSS,
lapte, SF, salivă)
+
mai puțin 60 min până la replantare

• Celule neviabile (toate fibrele sunt non-vitale) – mai mult de 60min până la
replantare+mediu uscat

*Treatment guidelines for avulsed permanent teeth


(Andersson et al 2012)
PROGNOSTIC

Influențat de:
• Gravitatea traumatismului (asocierea cu fractura de os alveolar scade progn)

• Timpul scurs de la traumatism la inițierea trat - replantarea directă la mai puțin de


5-10 min replantare de către specialist în cel mai scurt timp
prog BUN!
• Mediul de stocare (umed – prognostic bun)
- stocare în mediu umed + replantare la mai puțin de 30 min – progn BUN!

• Manevrare coronară a dintelui

• Dinții cu apex deschis au progn mai bun decât cei cu apex închis

• RR apare când organismul începe să respingă structura dentară proprie


• Este obligatorie monitorizarea pe termen lung
C O M P L I C AT I I

-Necroză pulpară
Anchiloză și necroză
-Resorbție radiculară externă
•de înlocuire (anchiloza dento- *Walia T et al 2019, J Ind Soc Ped Prev -
CCBY
alveolara) -cea mai
frecventă (48%)
• inflamatorie
• de suprafață

-Obliterarea canalului radicular

Andreasen JO et al Replantotion of teeth II. Histological study of 22 Obliterarea CR


replanted anterior teeth in humans. Acta Odontol Scand 1966, 24:
*Shapira J et al, 2015, J Paed Dent
287-306
R E S O R B T I A RA D I C U L A R Ă E XT E R N Ă

• RRE de suprafață – în special doar în cement, în cavități superficiale


- completă vindecare a fibrelor parodontale (fără
inflamație)
-autolimitantă

RRE inflamatorie – resorbție cement+dentină


- reacție inflamatorie în ligam parodontale

RRE de înlocuire – unire directă a rădăcinii cu osul alveolar


- resorbția rădăcinii + înlocuire cu os alveolar
- este rezultatul direct al pierderii vitalității fb
parodontale
ASPECT RX RR EXTERNĂ

21 RRE inflamatorie
*Sharifi R et al, 2014, Dent Hypotheses -
CCBY
11, 21 - RRE de înlocuire a rădăcinilor în totalitate
21- RRE de înlocuire - Rx la 7 ani de la replantarea post avulsie a 11+21
- Replantarea 11 și 21 maturi a avut loc la 40 min de la
traum cu 5 min initiale în mediu uscat și apoi
în mediu umed
ANCHILOZA DENTO -ALVEOLARA
• In cazul anchilozei dento-alveolare – complicație frecventă a replantării - apar:
-Infrapoziția dintelui
-Sunet metalic la percuția în ax
-Dispariția spațiului periodontal
-Înlocuirea rădăcinii cu os alveolar
-În timp osul alveolar nu se mai dezvoltă, iar dinții vecini migrează

Consecințe negative protetice și chirurgicale

+
Extracție dificil de realizat - pierdere mare de os alveolar

*Walia T et al 2019, J Ind Soc Ped Prev


Decoronarea - CCBY
DECORONAREA

• este o soluție atunci când infraocluzia este mai mare de 1-1,5mm

• procedeu chirurgical aplicat DP anchilozați prin care se îndepărtează


coroana dintelui și obturația de canal, iar rădăcina rămâne pe loc
acoperită de un lambou de mucoasă. Va fi în continuare înlocuită
de os alveolar.

• se păstrează lățimea și înălțimea osului alveolar pentru viitorul implant (la


finalizarea creșterii).

• spațiul gol de pe arcadă necesită un MS dpdv fizionomic și fonetic.


*Malmgren B 1984 Scand J Dent
Res
AVULSIA DT

•Tablou clinic similar cu DP

• Tratament: Rx, RID 7-10 zile


- NU se replantează! – se previne lezarea mug DP
- RR a DT replantat ar fi f. rapidă
- imobilizarea DT este dificil de realizat
- MS – pentru fizionomie / fonație / prevenire interpunere părți moi
- spatiul se menține pe zona frontală și fără MS dacă sunt erupți
caninii temporari

• Monitorizare erupție DP de înlocuire


GRĂDINIȚE

SCOLI

LOCURI DE JOACĂ

PARCURI

SĂLI DE SPORT

*Dental Trauma Guidelines


BIBLIOGRAFIE
• Răducanu Anca – Îndrumar de lucrări practice
• Samra FMA – Dentoalveolar injuries classification- management- biological consequences. J Dent Health Oral Disord Ther, 2014,
1(4):106-111.
• Leith R. et al – Tips for splinting traumatized teeth. J Irish Dent Assoc, 2017, 63(5):260-262.
• Biagi R et al – Survival of a maxillary incisor in an adolescent male 16 years after its delayed replantation. Dent J 2019, 7(4),
101: https//doi.org/10.3390/dj7040101
• Singh M et al – External replacement resorption in an avulsed reimplanted permanent incisors. Case report 2013, 5(1):27-30.
• Xavier CB et al- Multidisciplinary approach in the immediate replantation of a maxillary central incisor – a six and a half year
follow-up. European Journal of General Dentistry 2015, 4(3): 155-160.
• Andreasen JO et al- Replantation of teeth II. Histological study of 22 replanted anterior teeth in humans. Acta Odontol Scand,
1966, 24: 287-306.
• Andreasen JO et al – Effect of extra-alveolar period and storage media upon periodontal and pulpal healing after replantation of
mature permanent incisors in monkeys. Int J Oral Surg, 1981, 10: 43-53.
• Blomlof L et al – Storage of experimentally avulsed teeth in milk prior to replantation. J Dent Res 1983, 62: 912-916.
• Sae Lim V et al- The effect of systemic tetracycline on resorption of dried replanted dog s teeth. Endod Dent Traumatol 1998, 14:
127-132.
• Shafiri R et al – Treatment of inflammatory root resorption using mineral trioxid aggregate: a case report. Dent Hypotheses
2014, 5(4):172-176.
• Shapira J et al – Holding the horses: pulpal healing after replantation of an immature permanent central incisors following
avulsion: a 3 years follow-up case study. J Paed Dent 2015, 3(1): 36-38.
• Walia T et al – Long-term management of an ankylosed young permanent incisor replanted within 2h of avulsion: a case report
with a 10-year follow-up. J Ind Soc Ped and Prev Dent 2019, 37(1): 99-106.
• Dental Trauma Guidelines – 2010
• Andersson L, Andreasen JO et al – Guidelines for management of traumatic dental injuries: 2 Avulsion of permanent
teeth.Treatment guidelines for avulsed permanent teeth. Dent Traumatol 2012, 28: 88-96.
BIBLIOGRAFIE

• Gomez Ponce C et al – Protocolo de actuacion y tratamiento adecuato de las complicaciones para el existo del
reimplante tras una avulsion dental. Caso clinico. Odontol Pediatr 2014, 22(3): 183-194.
• Muhamad AB et al – Replantation of avulsed permanent anterior teeth: a case report. RRJDS 2012, 2(4):43-52.
• McDonald RE, Avery DR – Dentistry for the child and adolescents 2011, 9th Edition: 403-442.
• McIntyre JD et al – Permanent tooth replantation following avulsion: using a decision tree to achieve the best
outcome. AAPD 2008. Pediatr Dent 2009, 31(2): 137-144.
• Malmgreb B – Surgical treatment of ankylosed and infrapositioned reimplanted incisors in adolescents. Scand J Dent
Res 1984, 92:391-399.
VA MULTUMESC!