Sunteți pe pagina 1din 5

Conflictul intre manager-sportiv

sau sportiv sportiv


introducere
• Managementul conflictelor prezintă impactul
pe care conflictul îl are în organizație, modul
de structurare și , ceea ce este mai important,
formează și dezvoltă la manageri, aptitudini și
deprinderi de a rezolva cât mai eficient
conflictele
• 1.Conflictul este o neînţelegere,o contradicţie,
un dezacord, o ceartă, dar definiţia poate fi
extinsă şi la o contradicţie între idei , interese
sau sentimente.Într-un conflict pot exista
puncte de vedere diferite între opinii, interese,
scopuri, credinţe, convingeri, experienţe,
sentimente şi valori.
• 2.Cei mai multi manageri îl descriu ca o stare
tensională care apare atunci când două sau
mai multe grupuri din cadrul organizației
trebuie să intre în interacțiune pentru a
îndeplini o sarcină, a lua o decizie și a realiza
un obiectiv sau a soluționa o problemă.
• Simpla interacțiune nu este de ajuns pentru a
produce un conflict.
• – interesele grupurilor să fie diferite;
• – acțiunile unui grup determină reacții
negative la alții;
• grupurile, incapabile să soluționeze
controversa, se critică reciproc.