Sunteți pe pagina 1din 25

Nervul radial

• Origine
• Traiect
• Ramuri colaterale
• Ramuri terminale
• Anastomoze
• Aspecte clinice
Origine
Origine
Traiect
Traiect – fanta humerotricipitala
Traiect – fanta humerotricipitala
Traiect – fanta humerotricipitala
Traiect – spre santul de
torsiune
Traiect – santul de torsiune
Traiect – santul bicipital lateral
Traiect – ramurile
terminale
• (1) m.biceps brahial
• (2) aponevroza bicipitală
• (3) a.brahială
• (4) n.median
• (5) a.radială
• (6) m.palmar lung
• (7) m.flexor radial al carpului
• (8) v.cefalică
• (9) a.colaterală radială
• (10) n.radial trece
• (11) r.profundă a n.radial
• (12) r.superficială a n.radial
• (13) a.recurentă radială
• (14) n.cutanat antebrahial lateral
• (15) m.supinator
• (16) m.brahioradial
• (17) m.rotund pronator
Ramuri colaterale
Ramuri colaterale
Ramuri colaterale
Ramuri colaterale
cutanate

Pielea regiunii
postero interne brat
Pielea regiunii
posterioare si
mijlocii a
antebratului
Ramul profund
Ramul profund
Ramul profund
Ramul superficial
Ramul superficial
Ramul superficial
Anastomoze

• Median – la palma
• Cubital – dorsal

• Musculocutanatul
• Brahialul cutanat
intern
Aspecte clinice
Aspecte clinice