Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala Gimnazială nr.

1
Cuza Vodă judeţul Călăraşi

ALIMENTE ŞI PRODUSE ALIMENTARE


FIŞĂ DE LUCRU
………………………..

Priviţi cu atenţie imaginea, apoi răspundeţi în scris cerinţelor de mai jos:

1. Notaţi pe linia punctată denumirea alimentului din imagine. 1p

2. Precizaţi categoria din care face parte alimentul în funcţie de originea sa. 1p

3. Enumeraţi sursele de apă potabilă. 1p

4. Denumiţi caracteristicile apei potabile. 2p

5. Care este cantitatea zilnică de apă necesară unei persoane pentru menţinerea
sănătăţii? 2p

6. Cum apreciem calitatea alimentului din imagine? 2p

Se acordă 1 punct din oficiu

prof. MARIN Georgeta


ALIMENTE ŞI PRODUSE ALIMENTARE
REZOLVARE FIŞĂ DE LUCRU
Apa potabilă

Priviţi cu atenţie imaginea, apoi răspundeţi în scris cerinţelor de mai jos:

1. Notaţi pe linia punctată denumirea alimentului din imagine. 1p


Alimentul din imagine este apa.
2. Precizaţi categoria din care face parte alimentul în funcţie de originea sa. 1p
Apa face parte din categoria alimentelor de origine minerală.
3. Enumeraţi sursele de apă potabilă. 1p
Sursele de apă potabilă sunt: izvoarele sau apa din subteran.
4. Denumiţi caracteristicile apei potabile. 2p
Caracteristicile apei potabile sunt: nu are culoare, nu are miros, nu are
gust.
5. Care este cantitatea zilnică de apă necesară unei persoane pentru menţinerea
sănătăţii? 2p
Cantitatea zilnică de apă necesară unei persoane pentru menţinerea
sănătăţii este de 1,5-2 litri.
6. Cum apreciem calitatea alimentului din imagine? 2p
Calitatea apei se poate aprecia cu ajutorul văzului, gustului, mirosului.

Se acordă 1 punct din oficiu


ALIMENTE ŞI PRODUSE ALIMENTARE
FIŞĂ DE LUCRU
………………………..

Priviţi cu atenţie imaginea, apoi răspundeţi cerinţelor de mai jos:

1. Notaţi pe linia punctată denumirea alimentului din imagine. 1p

2. Precizaţi categoria din care face parte alimentul în funcţie de originea sa. 1p

3. Enumeraţi sursele de sare. 1p

4. Precizaţi ce caracteristici are sarea. 2p

5. Sarea trebuie consumată în cantitate mare sau în cantitate mică? Explicaţi


răspunsul dat. 2p

6. Cum apreciem calitatea alimentului din imagine? 2p

Se acordă 1 punct din oficiu


ALIMENTE ŞI PRODUSE ALIMENTARE
REZOLVARE FIŞĂ DE LUCRU
Sarea

Priviţi cu atenţie imaginea, apoi răspundeţi cerinţelor de mai jos:

1. Notaţi pe linia punctată denumirea alimentului din imagine. 1p


Alimentul din imagine se numeşte sare.
2. Precizaţi categoria din care face parte alimentul în funcţie de originea sa. 1p
Categoria din care face parte sarea este alimente de origine minerală.
3. Enumeraţi sursele de sare. 1p
Sarea se obţine prin extragere din saline (ocne de sare) sau prin
evaporarea apei de mare.
4. Precizaţi ce caracteristici are sarea. 2p
Sarea trebuie să se dizolve uşor în apă, să absoarbă apa din atmosferă.
5. Sarea trebuie consumată în cantitate mare sau în cantitate mică? Explicaţi
răspunsul dat. 2p
Sarea trebuie consumată în cantitate mică, deoarece excesul de sare poate
duce la apariția unor boli, cum ar fi hipertensiune, afecțiuni cardiovasculare,
reținerea apei în organism.
6. Cum apreciem calitatea alimentului din imagine? 2p
Calitatea sării se apreciază cu ajutorul văzului şi gustului.

Se acordă 1 punct din oficiu