Sunteți pe pagina 1din 2

Modulul II: Materii prime în industria textilă și pielărie Clasa a IX-a B

Fișă de documentare
DEFECTE ALE FIRELOR TEXTILE IDENTIFICATE
ORGANOLEPTIC

ORGANOLEPTIC - Examen organoleptic = apreciere a calității produselor cu ajutorul


văzului și al pipăitului. 

DEFECTE - Greșeală.   ♦ Ceea ce nu este conform regulilor stabilite într-un anumit


domeniu. ♦ Ceea ce este necorespunzător cerințelor.

Firul trebuie să îndeplinească condițiile de calitate prevăzute de standard în ceea ce


privește: finețea, torsiunea, rezisteanța și alungirea la rupere, uniformitate. Pe lângă aceste
proprietăți , o influență importantă calității firelor o au defectele acestora.

Defectele firelor pot fi provocate de caracteristicile materiile prime, de solicitările


mecanice ale fibrelor din timpul operațiilor de prelucrare, etc.

1.Fire cu nopeuri (fig. 1) – sunt fire care au pe suprafața lor


aglomerări de fibre încâlcite, sub formă de noduri mici. Acest
defect este cel mai des întâlnit. Nopeurile sunt provocate de tipul
și caracteristicile materiei prime, de starea tehnică a utilajelor sau
de procesul tehnologic utilizat. fig. 1

2. Fire cu îngroșări și subțieri (fig.2) – îngroșările și


subțierile sunt determinate de caracteristicile materiei prime
folosite, de anumite defecțiuni mecanice și uzuri ale unor organe de
mașini.

fig.2

3. Fire cu scame sderente (fig.3) - acest defect se prezintă


sub două forme: scamă prinsă slab pe suprafața firului sau scamă
încorporată în fir(înfășurată pe fir sub formă de spirală). Cauza
acestui defect este curățarea necorespunzătoare a mașinilor din
filatură. fig.3
4. Fire cu legături greșite (fig.4)- defectul are aspect de tirbușon, în care se vede
distinct firul de bază, și parțial, firul de legătură. Cauza este de natură umană, , firul rupt fiind
incorect legat( cu capete de fir lungi, suprapuneri de fir). fig.4

5. Fire cu îngroșări pronunțate (fig.5) – se caracterizează


prin porțiune îngroșată care începe și se termină treptat. Cauzele
acestui defect sunt de natură mecanică( uzuri ale orgsnelor de
lucru, reglaje incorecte,etc). fig.5

6. Fire ondulate (fig.6) – aceste fire au aspect specific de


bucle alăturate sau de spire cu diametre mari. Defectul este
provocat de fibrecu lungimi care cepășesc cu mult lungimea
normală, starea necorespunzătoare a unur organe de lucru, reglarea
incorectă a unor parametri de lucru. fig.6

7. Alte defecte: fire dublate, fire pătate cu ulei, fire cu impurități(corpuri străine). În
funcție de dimensiunile pe care le au și de frecvența de apariție, defectele firelor pot fi
clasificate în:

 defecte pe porțiuni scurte;


 defecte rare
a. Defectele pe porțiuni scurte, numite și imperfecțiuni, sunt defecte periodice și relativ
frecvente. Din categoria defectelor pe porțiuni scurte fac parte: nopeuri, subțierile și
îngroșările firelor.
b. Defecte rare au o frecvență de apariție relativ mică decât imperfecțiunile. Din categoria
defectelor rare fac parte: îngroșările pronunțate, firele cu legare necorespunzătoare, firele
cu scamă aderentă, firele dublate, firele încrețite etc.