Sunteți pe pagina 1din 9

MODIFICARI PSC

1. Prima reformă a PSC – 2005


Dezbaterea privind dezavantajele, provocările și posibilele reforme ale
Pactului s-a intensificat în 2002, când situațiile bugetare în anumite
state membre, în special Franța și Germania, au supus Pactul la
încercări serioase.
Inițierea reformei a avut loc odată cu criza din noiembrie 2003, când
consiliul Ecofin a refuzat să adopte recomandările Comisiei Europene
de a începe procedura de deficit excesiv împotriva Franței și Germaniei.
• Principalele modificări ale ce au survenit în urma summit-ului
din martie 2005 sunt:
Declanșatorul procedurii de deficit excesiv. PDE nu va fi lansată
împotriva unui stat membru care se confruntă cu creștere
economică negative sau cu o perioadă prelungită de creștere
scăzută.
!!!!!Anterior, excepția a fost pentru țările cu o recesiune de cel
puțin 2%, o situație cu care niciun stat membru UE nu se
confruntase până la acel moment.
„Factori relevanți”pentru ieșirea de sub incidența
PDE.
Comisia Europeană acceptă statelor membre
deficite bugetare temporare mai mari de 3% din PIB,
dacă acestea pot justifica cu argumente relevante,
concrete, depășirea deficitului maxim permis.
Exemplu: necesitatea asigurării potențialului de
creștere a economiei, ciclul economic, costurile
ridicate ale reformelor structurale (reforma
pensiilor, reforma sistemului de asigurări sociale),
necesitatea unor eforturi bugetare pe termen mediu
(cum ar fi investițiile, asigurarea unui nivel optim al
datoriei publice etc.)
(http://www.eu2005.lu/en/actualites/documents_tr
avail/2005/03/21stab/stab.pdf)
• Extinderea termenelor limită în contextual PDE.
Țările vor avea doi ani (anterior un an) pentru a corecta
un deficit excesiv. Acesta ar putea fi și extins în cazul
unor „evenimente neașteptate și adverse cu efecte
nefavorabile majore asupra bugetului, care apar în
timpul procedurii”.
!!!!!Pentru a beneficia de acestea, țările trebuie să
prezinte dovada că au adoptat măsurile de corecție
care le-au fost recomandate.
• Obiective pe termen mediu specifice fiecărei țări.
Obiectivele pe termen mediu vor fi adaptate pentru
fiecare stat individual, pe baza ratei curente a
datoriei și a creșterii potențiale. Aceasta va varia de
la -1% din PIB pentru datorii scăzute/ creștere
potențială ridicată până la echilibru sau excedent
pentru datorii mari/ țări cu nivel scăzut de creștere
economică.
• Fiabilitatea statisticilor furnizate de statele
membre.
Consolidarea resurselor Eurostat, a competențelor,
independenței și a responsabilității acestuia ( in
contextual raportarilor eronate ale Greciei).
Efecte pozitive ale revizuirii Pactului de Stabilitate si Crestere:

  1. adoptarea recomandarilor pentru revizuirea politicilor bugetare;


• 2. stabilirea pragului de 3% din PIB pentru deficitele bugetare
excesive;
• 3. extinderea termenelor limita pentru corectarea deficitelor bugetare
excesive;
• 4. mai multa atentie acordata nivelului datoriei publice;
5. un dialog economic mai bun intre statele membre, Comisie si
Consiliul Ministerial