Sunteți pe pagina 1din 42

Inductotermia

Inductotermia
• Aplicarea cu scop terapeutic a câmpului
electromagnetic cu frecvență înaltă, cu
predominarea componentei magnetice
(85%).
• Apariția în țesuturi a curentului electric
indus și sporirea temperaturii a
determinat denumirea de inductotermie
(1935) (diatermia cu unde scurte,
magnetoterapie frecvență înaltă)
Inductotermia
• O anumită regiune al corpului este supusă
acțiunii câmpului electromagnetic, format
din spirele solenoidului plat sau cilindric a
inductorului.
• Pe firele cablului bine izolat aplicat pe
corpul pacientului, se transmite curent
electric de frecvență înaltă (13,56 MHz),
ca rezultat - în jurul cablului se formează
câmp magnetic de frecvență înaltă.
Inductotermia
• Folosirea energiei de înaltă frecvență pentru
terapia termică are avantajul de a oferi o
penetrare mai adâncă față de metodele
convenționale, precum împachetările la cald,
băile sau lumina infraroșie.
• CM de frecvență înaltă și ultraînaltă la depărtare
de la inductor atenuează foarte rapid. Respectiv
și în țesuturile conductoare, formarea curenților
Fuco, la fel, se micșorează semnificativ.
Inductotermia
• La aplicarea inductorilor cu spirală plată
curenții Fuco apar la o adâncime de 7-8
cm;
• În caz de aplicare a spiralei cilindrice,
curenții Fuco pătrund prin tot volumul de
țesuturi, aflat în interiorul spiralei cilindrice.
Mecanismul de acțiune
• 1. Termic - care apare în urma mișcării
elementelor cu sarcină
• 2. Oscilator (atermic) - schimbarea
periodică a concentrației ionilor
intracelulari și extracelulari
Factorul principal este factorul termic, care
devine un excitant puternic și provoacă
reacții din partea diferitor sisteme ale
organismului.
Factorul termic
• Reacțiile locale sunt depistate nu numai
sub aplicarea inductorului dar și la o
distanță de 8-12 cm;
• ↑T țesutului cutanat cu 1-4°C;
• Hiperemie din contul dilatării arteriolelor,
capilarelor;
• ↑circulației;
• ↑T țesuturilor profunde cu 2-8 °C;
Factorul termic
• Oscilațiile temperaturii depind de
electroconductibilitatea țesuturilor și doza
de acțiune;
• Căldura cu fluxul sangvin se transmite și la
regiunile îndepărtate ale corpului;
• La acțiune pe suprafețele mari cu o rețea
sangvină bogată pot apărea reacții
generale;
Factorul termic
• ex.: acțiunea asupra reg. inferioare a
abdomenului cu intensitatea
corespunzătoare senzațiilor vădite de
percepere a căldurii poate provoca reacția
de colaps, legată cu dilatarea vaselor
cavității abdominale.
Acțiunea asupra SN
• SN reacționează primul.
• Acțiunea de scurtă durată cu percepere
slabă a căldurii, sporește excitabilitatea și
conductibilitatea;
• Acțiunea de lungă durată cu perceperea
moderată a căldurii, sporește pragul de
excitabilitate, procesele de inhibare a SNC
(efect spasmolitic, sedativ, antalgic,
micșorează tonusul muscular).
Acțiunea asupra SCV este determinată
de starea inițială
- În caz de capacități compensatorii păstrate - dozele
slab termice duc la:
↓TA , ↑metabolismului miocardului,
îmbunătățirea funcției ventricolului stâng;
- La pacienții cu CPI, insuficiență cardiorespiratorie -
acțiunea asupra cutiei torocale sau plexul solar poate
provoca reacții adverse (↓ reacțiilor de restabilire a
miocardului, ↓funcției contractile, stază venoasă în
circuitul mic);
N.B! La pacienții cu PSCV - în regiunea trunchiului -
limitat!
Organele interne
• Acțiune asupra • Excreția
plămânilor, catecolaminelor
ficatului, • Secreția
pancreasului, fermentativă
stomacului,
rinichilor - sporește
și normalizează
funcția acestora;
• Stimulează funcția
glucocorticoidă a
Indicații
• Maladiile subacute • Maladiile cronice
și cronice ap NMA AUG
• Traumele si
maladiile AOA
• Patologiile cronice
și autoimune
(BPCO, astm
bronșic, afecțiuni
reumatice)
Contraindicații
• Procesele maligne Pacemaker
și suspecții • Sarcina
• Polipi • Procesele
• Maladiile sângelui purulente
• TBC activă • Patologiile CV cu
• IM perioada acută insuficiență gr I-II
• Hemoragii • Perioada acută a
• Mastopatii procesului
• Fibromiom uterin inflamator
Aparate. Metoda de aplicare
• «ИКВ-4» cu doi • Durata 20-30 min ,
inductori-disc (Ø22 zilnic sau p/zi, nr.
și 12 cm) 10-15
• Puterea 200Wt
• 8 trepte de
intensitate
I-III – slab termică
IV-VI- termică
N.B.!
• După investigații
cu Bariu - nu se
aplică până la
eliminarea Bariului
(pentru evitarea
arsurilor)
• Nu se aplică în
regiunea corpurilor
metalice
Electroterapia cu frecvențe
ultraînalte
• DUS – diatermia cu US (RUS-raze US)-
reprezintă acțiunea cu câmp electro-
magnetic cu frecvență ultraînaltă (40,68
MHz, 27,12MHz);
• CEM FUIN este obținut prin aplicarea
plăcilor condensatoare de diferite
dimensiuni, la distanța de 1-3 cm de la
suprafața corpului.
Electroterapia cu frecvențe
ultraînalte
• Coeficientul de Efect:
absorbție este mic, 1. - Termic
ceea ce permite 2. - Atermic
penetrarea CEM (oscilatator)
prin toată suprafața
corpului
Mecanismul de acțiune
• În țesuturile cu • Oscilațiile se
electroconductibilitate produc în mediu
sporită (Sânge, vâscos și se petrec
limfă...), particulele cu absorbția
cu sarcină energiei necesare
efectuează oscilații pentru înfrângerea
cu frecvența egală rezistenței mediului
frecvenței CEM - - pierderi omice,
apare curentul de care se petrec cu
conducere. formarea căldurii
Mecnismul de acțiune
• În țesuturile cu cu formarea
capacități curentului de
dielectrice (țesutul mișcare și pierderi
conjuctiv, osos)- se legate cu înfrângerea
formează molecule mediului ambiant -
polare - dipoli, care pierderi dielectrice.
își schimbă
orientarea cu
frecvența CEM
Mecanismul de acțiune
• CEM ușor • Factorul termic
penetrează prin apare
țesuturile preponderent din
dielectrice cu contul pierderilor
acumularea omice și curenților
energiei în de conducere
structurile
organismului.
Efectele curative
• Sporirea • Sporirea funcției
proceselor de trofice a
inhibiție în SNC SNPeriferic
• Accelerarea • Activarea funcțiilor
proceselor de țesutului conjunctiv
excitare a nervilor cu stimularea
• Scăderea tonusului proceselor
SNSimpatic reparative
Efectele curative
• Sporirea penetrării • Antiinflamator
capilarelor, • Analgezic
accelerarea • Spasmolitic
pătrunderii în • Stimulează forțele
focarul inflamator a
proprii de protecție
corpurilor imune și
altor factori de
protecție din
sistemului
reticuloendotelial
CEMUN pulsativ
• Sporirea efectului • Micșorarea TA
oscilator și • Normalizarea funcției
micșorarea efectului secretorii a
termic glucocorticoizilor din
• Excitant puternic suprarenale
ritmic al diferitor • Regresarea
organe și sisteme procesului inflamator
• Sporirea proceselor • Stimularea
de inhibare a SNC proliferativă a
țesutului colagen
CEMFUN pulsativ
efectele terapeutice
• Antidolor • Nu produce
• Antiedematos sarcină asupra
• Desensibilizant SCV și la pacienții
vârstnici
• Trofic
• Hipotensiv
• De stimulare a
regenerării osoase
Inductotermia FUN
• Prin intermediul inductorului de rezonanță
Indicații
• Procese acute (furuncul, carbuncul,
inflamatoare ale hidrosadenta,
organelor interne, infiltrații
ORL, postinfecțioase) în
stomatologice și etapa inițială și
ANMA; postoperatorie, după
• Procese dreanarea focarului
inflamatoare ale purulent).
țesutului cutanat
Contraindicații
• Procese maligne • Miom uterin
• Hemoragii • Sarcina
• Procese purulente • Pacemaker
pănă la drenare • Corpuri metalice în
• Amigdalita reg. creierului,
lacunară globului ocular, în
• Tiroidită (gușa) vecinătatea vaselor
• Mastopatia sangvine
magistrale
Aparate
• Frecvența 40,68 • Frecvența 27,12
MHz MHz
• Экран-1 • Ундатерм
• Экран-2 • Терматур
• УВЧ-30 (германия)
• УВЧ-62 • Shortwave (BTL)
• УВЧ-66
• УВЧ-80
Metoda de aplicare
• Câmpul electric • Zona anatomică
este format prin tratată este
intermediul poziționată într-un
aplicatorilor câmp electric de
capacitivi înaltă frecvență
(electrozilor- între doi electrozi
condensori )
Metoda de aplicare
• Aplicatorii capacitivi • 3,5-4,5 cm- o mare
(flexibili din cauciuc parte se elimină în
moale sau duri) se mediul ambiant, altă
aplică cu spațiu parte – se absoarbe
aerian sau cu straturi uniform în țesuturi
din pâslă) • Spațiul sumar nu
• 0,5-1cm - absorbția trebuie să
energiei de țesuturi depășească distanța
superficiale, sub de 6 cm
electrozi
Metoda de aplicare
• Liniile de forță a
CEM FUN se
răpândesc radial,
ceea ce face
imposibilă acțiunea
strict locală
Metoda de aplicare
Aplicatorii capacitivi
se aplică:
• a) Transversal
• b) Longitudinal
• c) Tangențial
Metoda de aplicare
• Procedura poate fi
aplicată prin haine
uscate sau
pansament ghipsat
Dozarea
• După senzația de căldură:
I. Atermică- 15-20 Wt
( ap portabile) - 40 Wt (ap staționare)
II. Slab termică – 20-30Wt (port) 50-70Wt(st)
III. Termică - 30-40Wt; 70-100Wt
IV. Pronunțat termică 100-150Wt
Dozarea
• După durată: •
5-10 min Zilnic, p/zi
10-12 pr în procesele cronice
3-6 proceduri in procesele acute
Dozarea
• 5-15 Wt - regiunea capului
• 30-60 Wt – organele interne
• 70-80 Wt - articulații
Tehnica aplicării
• Poziția: pe șezute, • Conturul tehnic și
decubit (scaun, pat terapeutic se
din lemn) reglează în
• Obiectele din metal rezonanță, conform
se înlătură iluminării maximale
• Aplicatorii a becului cu neon
capacitivi se sau depărtarea
instalează conform max a săgeții de
metodei măsurare
Tehnica aplicării
• Nu se permite efectuarea procedurii:
- Prin haine, pansamente, straturi din
pâslă umede;
- Pacemaker;
- Corpuri din metal mai mare de 4 cm
în apropiere de vasele magistrale;
- Atingerea pacienților de fire și
aplicatori cu defect (risc de arsură).
• Nu se aplică • Nu se recomandă
înainte de aplicarea
intervențiile concomitentă la
chirurgicale și ambele urechi
manipulările (poate duce la
diagnostice supraexcitarea
(puncții) - centrilor vitali ai
hiperemia de lungă cerebelului,
durată poate
provoca hemoragii;
• DUS are proprietatea • Orhiepididimită
de a stimula formarea (sclerozarea ducturilor
spermatici)
țesutului colagenos
• După intevenții
(aderent) - nu se
chirurgicale cavitale
recomandă doze • Iridociclită
intensive de lungă
P.S. La necesitate pote fi
durată în pneumonii aplicat in perioada acută,
(pneumoscleroza) cure scurte 2-5 pr.