Sunteți pe pagina 1din 9

Volei

Albu Norbert-Cristian
Gr.301
EFS
Pasa de jos
 Poziția inițială: prin depărtarea picioarelor dincolo de lățimea umerilor, cu un
picior mai avansat (de obicei cel dinspre tușa laterală cea mai apropiată ).
Centrul de greutate este coborât prin flexarea articulațiilor membrelor
inferioare. Brațele sunt depărtate, urmând a fi apropiate în momentul
premergător lovirii mingii.
 Lovirea se efectuează în treimea inferioară a antebrațelor, palmele fiind
prinse una de cealaltă în diferite moduri. Pe cât posibil antebrațele vor fi
lipite pe o porțiune cât mai mare. În momentul lovirii articulațiile cotului și
pumnului sunt în extensie și brațele sunt oblic depărtate de trunchi.
Metodica învățării
 Simularea preluǎrii mingii de pe loc, precedatǎ de deplasare şi oprire
 Pase de control (preluare) de pe loc şi din deplasare
 Elevul lanseazǎ mingea la perete cu douǎ mâini de sus apoi se
deplaseazǎ şi executǎ o preluare dupǎ care exerciţiul se reia.
 Pe perechi fatǎ în faţǎ: preluare din minge aruncatǎ de partener(de pe
loc şi din deplasare în diferite direcţii)
 Pe perechi faţǎ în faţǎ: preluǎri efectuate din deplasare în diferite
direcţii
 Preluare în trei (în triunghi) spre stânga şi spre dreapta

 Greșeli frecvente:
-coatele mult prea îndointe
-brațele ridicate
-greutatea corpului repartizată inegal.
Pasa de sus
 Poziția inițială: jucătorul trebuie să aibă picioarele depărtate la
nivelul umerilor, genunchii puțin îndoiți, brațele ridicate cu
articulația pumnului la nivelul fruntelui, coatele îndoite, degetele
mari și celor arătătoare a două mâini formând un triunghi.
Genunchii și coatele se întind simultan, trunchiul se ridică în
timpul loviria mingii, iar privirea jucătorului urmărește mingea.
Metodica învățării
 Simularea pasǎrii mingei de pe loc, precedatǎ de deplasare şi oprire
 În poziţie fundamentalǎ, un partener impinge mingea succesiv în
“cupa” palmelor colegului sǎu
 Mingea ţinutǎ în cupǎ, simularea pasǎrii mingii (în sus), aruncând
şi prinzând mingea
 Pase de control deasupra capului de pe loc şi din deplasare
 Pase în doi, executate din deplasare în diferite direcţii.
 Pase în trei (triunghi spre dreapta şi spre stânga).

 Greșeli frecvente:
-degetele prea apropiate, policele îndreptat spre înainte.
-punctul de lovire a mingii prea coborât;
-lovirea inegală a mingii.
Serviciul de jos
 Poziția inițială: jucătorul este orientat cu faţa către terenul advers,
cu picioarele uşor depărtate cam la lăţimea umerilor şi decalate,
piciorul opus cu care se loveşte mingea este mai în faţă. Picioarele
sunt semiflexate la nivelul articulaţiei genunchilor, greutatea
repartizată pe ambele picioare sau uşor pe piciorul din faţă.
Trunchiul uşor aplecat spre înainte, linia umerilor paralelă cu fileul.
Mingea este ţinută în mâna opusă braţului cu care se loveşte,
îndoită din cot, la nivelul şoldului de partea braţului de lovire.
Braţul de lovire atârnă relaxat pe lângă şold
Metodica învățării
 Serviciu spre perete de la distanţă mică, îndreptat deasupra unei linii
corespunzătoare înălţimii fileului;
 Pe perechi, la distanţă de 5-6 metri: un elev execută serviciul celălalt
prinde mingea;
 Acelaşi exerciţiu cu mărirea distanţei dintre elevi;
 Serviciu spre perete de la 6-7 metri, cu intrare de traiectoria mingii
ricoşate, efectuarea unei preluări de sus, pas de control, prinderea mingii;
 Acelaşi exerciţiu cu preluare de jos;
 Pe perechi, la distanţă de 6-7 metri: un elev execută serviciul celălalt
preluarea de jos sau de sus, pas de control, prinde mingea;

 Greșeli frecvente:
– picioarele sunt pe aceeaşi linie la poziţia iniţială, sau piciorul din faţă este
de aceeaşi parte cu braţul care va lovi mingea;
– ţinerea mingii prea aproape sau prea depărtat de corp;
– aruncarea mingii prea înalt, lateral sau înainte;
– lovirea mingii din palmă, fără aruncare, lansare sau cu degetele, antebraţul;
Serviciul de sus
Este folosit atât la nivelul  începătorilor  cât şi la nivelul  de performanţă.
Mingea este ţinută în palma mâinii care nu loveşte la nivelul pieptului.Braţul de
lovire se află ridicat întins la nivelul capului, cu palma orientată spre minge
pregătită pentru lovire. Mingea se aruncă în sus şi în faţă la o distanţă de
cca.40-60 cm, timp în care se trece greutatea pe piciorul din spate şi trunchiul
execută o uşoară extensie. Mingea se loveşte cu toată palma, când se află la
momentul maxim al înălţării ei.
Metodica învățării
 Servici la perete distanţă 4=5 metri, deasupra unei linii;
 o Serviciu de sus precedat de 2-3 aruncări ale mingii
pentru verificarea înălţimii, poziţiei corpului;
 o Pe perechi serviciu cu accent pe blocare prin lovirea de
2-3 ori a mingii înaintea execuţiei;

 Greșeli frecvente:
– poziţie prea joasă a braţului cu mingea;
– mingea este aruncată prea sus prea jos;
– în timpul lovirii mingii, articulaţia pumnului este relaxată;
– pendularea prin lateral a braţului lovitor