Sunteți pe pagina 1din 23

ASAMBLAREA PRIN

NITUIRE
Avantaje : Dezavantaje:

• Suportă sarcini vibratorii; • Datorită numărului mare


• Sunt folosite la de nituri construcția va
asamblarea metalelor avea o masă mare;
greu sudabile; • Nivelul zgomotului din
• Este convenabilă ateliere este foarte ridicat;
economic pentru profile în • Nu asigură etanșeitate
construcții metalice; bună;
• Se pot îmbina materiale • Corodarea niturilor în
de natură diferită. timp scade siguranța în
exploatare;
Nitul

• Este organul de mașină folosit la asamblarea nedemontabilă a două


sau mai multe piese (table, profile sau piese cu formă plată).

Materialele pentru nituri trebuie să aibă rezistența la rupere suficient de


mare și plasticitate bună.
 oțel carbon obișnuit OL 34; OL37
 alamă Am 63
 cupru Cu 5
 aluminiu Al 99,5
Clasificarea niturilor
Nr. crt Criteriu de clasificare Tipuri
Nituri de oțel
1 Materialul din care sunt confecționate Nituri de cupru
Nituri de aluminiu
Nituri din aliaje ușoare
Nituri de rezistență
2 Rolul funcțional Nituri de etanșare
Nituri de rezistență-
etanșare
Forma capetelor provenite din fabricație ( cu cap semirotund,
3 tronconic, plat,
semiînecat, etc.)
Clasificarea îmbinărilor nituite:
a) după modul de execuţie:
– nituire manuală;
– nituire mecanică.
b) după scopul nituirii:
– nituiri de rezistenţă;
– nituiri de etanşare;
– nituiri de rezistenţă-etanşare.
c) după temperatura la care se execută:
– nituire executată la rece;
– nituire executată la cald.
d) după modul de aşezare relativă a pieselor
(tablelor):
– prin suprapunere
– cap la cap (poate fi cu o eclisă sau cu
două eclise)

e) după numărul rândurilor de nituri:


- cu un singur rând de nituri
- cu mai multe rânduri de nituri dispuse în paralel sau în
zig-zag .
TEHNOLOGIA NITUIRII
MANUALE
Se realizează cu ajutorul căpuitorului,
contracăpuitorului și trăgătorului, urmărind
următoarele faze:
I- pregătirea nituirii
1. curăţarea suprafeţelor care vor veni în
contact de urmele de zgură, de vopsea,
urmele de grăsime sau alte impurităţi;
2. trasarea centrelor găurilor de nit –operaţia
constă în trasarea centrelor găurilor cu
ajutorul acelor de trasat şi marcarea lor cu
punctatorul.
3. găurirea tablelor – se realizează cu maşini de
găurit portabile sau pe maşini-unelte.
Diametrul găurilor trebuie să fie mai mare decât diametrul tijei nitului:

•dnit=1-5 mm => dgaură mai mare cu 0.2 mm


•dnit=5-10 mm => dgaură mai mare cu 0.5 mm
•dnit>10 mm => dgaură mai mare cu 1 mm

Se recomandă ca atunci când este posibil, găurirea să se facă


simultan prin suprapunerea pieselor pentru a se obţine o coincidenţă
optimă  a găurilor realizate în piesele care se asamblează. La găurile
pentru nituri cu cap semiînecat sau înecat acestea se teşesc cu
adâncitoare.
4 . montarea pieselor și centrarea lor
De precizia acestei operaţii depinde în mare
măsură corectitudinea asamblării prin nituri
a pieselor.
II. nituirea propriu-zisă
1 introducerea nitului în gaură,
2. aşeazarea capului iniţial pe contracăpuitor 3. cu
ajutorul trăgătorului se apropie cele
două piese de tablă pentru a nu rămâne
spaţii între ele.
4. prin lovituri de ciocan axiale şi radiale se
refulează capătul tijei şi se formează
capul de închidere de o formă bombată.
 
lovirea cu ciocanul pentru formarea așezarea
capului de închidere contracăpuitorului
pentru finisare
5. se aşează căpuitorul pe capul de
închidere şi se loveşte cu ciocanul,
rotindu-l după fiecare lovitură, până când
se obţine o formă fasonată, identică cu
capul initial.

La formarea capului de închidere se va avea în vedere


ca ciocanul să nu atingă suprafaţa pieselor de nituit,
pentru a se evita ondularea şi deformarea tablelor.
III. ştemuirea
Îmbinările nituite, cu precădere cele de etanşare,
se supun operaţiei de ştemuire. Ştemuirea constă
în presarea marginilor tablelor, în vederea obţinerii
unei etanşări mai bune şi se execută cu ajutorul
ştemuitoarelor, care au forma dălţilor, dar au
muchia de tăiere teşită.
IV. controlul operaţiei – se realizează în vederea
verificării controlului asamblului obţinut.
Asamblarea prin nituire este o
asamblare:

demontabilă parțial
fixă
elastică
mobilă
Mărcile de oţel pentru nituri sunt:

OL 34, OL 37;
OT 45, OT 60;
OLC 45, OLC 60A.
Asamblările nituite,după poziţia
elementelor îmbinării sunt:

de colţ;
cap la cap;
cu margini suprapuse;
cu margini răsfrânte.
Identificaţi tipurile de nituri:
cu cap tronconic

cu cap semirotund

cu cap plat
cu cap tronconic

cu cap semirotund

cu cap plat

FINAL