Sunteți pe pagina 1din 13

2.

Poziţii relative
l O dreaptă este exterioară unui
cerc, dacă dreapta şi cercul nu au
puncte comune.
Teorema dreptei exterioare cer-
cului. Dreapta e este exterioară
C(O, R) dacă şi numai dacă dis-
tanţa de la O la e este mai mare
decît R, adică d(O, e) > R.
l O dreaptă este tangentă cercu-
lui, dacă dreapta şi cercul au un
punct comun şi numai unul.
Teorema dreptei tangente cer-
cului. Dreapta t este tangentă
C(O, R) dacă şi numai dacă dis-
tanţa de la O la t este egală cu R,
adică d(O, t) = R.
Raza în punctul de tangenţă este
perpendiculară pe tangentă.
lO dreaptă este secantă cer-
cului, dacă dreapta şi cercul
au două puncte comune.
Teorema dreptei secante cer-
cului. Dreapta s este secantă
C(O, R) dacă şi numai dacă
distanţa de la O la s este mai
Mică decît R, adică d(O, s) < R.
l Două cercuri sînt exterioare, dacă ele nu au puncte
comune şi interioarele lor nu au puncte comune.
Teorema cercurilor exterioare. Cercurile C(O, R) şi
C(O′, R′) sînt exterioare dacă şi numai dacă distanţa
dintre centrele cercurilor este mai mare decît suma
razelor cercurilor, adică OO′ > R + R′.
l Două cercuri sînt tangente exterioare, dacă ele au un
singur punct comun şi interioarele lor nu au puncte
comune.
Teorema cercurilor tangente exterioare. Cercurile
C(O, R) şi C(O′, R′) sînt tangente exterioare dacă şi
numai dacă distanţa dintre centrele cercurilor este
egală cu suma razelor cercurilor, adică OO′ = R + R′.
l Două cercuri sînt secante, dacă ele au două puncte
comune.
Teorema cercurilor secante. Cercurile C(O, R) şi C(O
′, R′) sînt tangente secante dacă şi numai dacă distanţa
dintre centrele cercurilor este mai mică decît suma
razelor cercurilor, adică OO′ < R + R′.
l Două cercuri sînt tangente inte-
rioare, dacă ele au un singur punct
comun şi interioarele lor au puncte
comune.
Teorema cercurilor tangente in-
terioare. Cercurile C(O, R) şi
C(O′, R′) sînt tangente interioare dacă şi numai dacă
distanţa dintre centrele cercurilor este egală cu
diferenţa razelor cercurilor, adică OO′ = R – R′.
l Două cercuri sînt interioare,
dacă ele nu au puncte şi interioa-
rele lor au puncte comune.
Teorema cercurilor interioare.
Cercurile C(O, R) şi C(O′, R′)
sînt interioare dacă şi numai
Dacă distanţa dintre centrele
cercurilor este mai mică decît diferenţa razelor
cercurilor, adică OO′ < R – R′.
l Două cercuri sînt concentrice,
dacă ele au acelaşi centru.
Teorema cercurilor concentrice.
Cercurile C(O, R) şi C(O′, R′)
sînt concentrice dacă şi numai
dacă distanţa dintre centrele cer-
curilor este egală cu zero. OO′ = 0.
Exerciţii
1. Aflaţi poziţia dreptei:
a) e faţă de C(O; 3,8 cm), dacă d(O, e) = 4,8 mm;
b) m faţă de C(O; 6,7 cm), dacă d(O, m) = 5,4 mm;
c) p faţă de C(O; 2,9 cm), dacă d(O, p) = 2,9 mm;
d) g faţă de C(O; 7,3 cm), dacă d(O, g) = 7,1 cm.
2. Precizaţi ce proprietate are d(a, O), dacă:
a) dreapta a este tangentă cercului C(O; 3,4 cm);
b) dreapta a este secantă cercului C(O, 44 cm);
c) dreapta a este exterioară cercului C(O, 95 mm);
d) dreapta a este tangentă cercului CO; 5,8 cm).
3. Aflaţi distanţa dintre centrele cercurilor:
a) tangente exterioare C(O; 8,9 cm) şi C(O; 5,3 cm);
b) tangente interioare C(O; 3,8 cm) şi C(O; 5,2 cm);
c) exterioare C(O; 11,2 cm) şi C(O; 7,2 cm);
d) secante C(O; 13,2 cm) şi C(O; 4,7 cm).
4. Studiaţi construcţia tangentelor ex-
terioare comune. Construiţi tangentele
exterioare comune, dacă:
a) cercurile au razele 3 cm, 8 cm
şi distanţa dintre cercuri 12 cm;
b) cercurile au razele 4 cm, 6 cm
şi distanţa dintre cercuri 13 cm.
5. Studiaţi aţi construcţia tangentelor interioare comune.
Construiţi tangentele exterioare comune, dacă:
a) cercurile au razele 3 cm, 7 cm şi distanţa dintre
cercuri 12 cm;
b) cercurile au razele 4 cm, 9 cm şi distanţa dintre
cercuri 15 cm.