Sunteți pe pagina 1din 7

1.

Definiţii
l Cercul de centru O şi rază R este mul-
ţimea tuturor punctelor planului aflate
la distanţa R de centrul O. Notaţie:
C(O, R) este cercul de centru O şi rază R.
l Elementele unui cerc sînt: centrul, raza.
l Interiorul C(O, R) este:
Int C(O, R) = {M Î planului | OM < R}.
lExteriorul C(O, R) este: Ext C(O, R) = {M Î planului |
OM > R}.
lDiscul circular de centru O şi rază R este: C(O, R) =
{M aparţine planului | OM £ R}.
l Coardă a unui cerc este un segment determinat de
două puncte ale cercului.
lDiametru al unui cerc este
o coardă ce conţine centrul
cercului. Diametrele cercului
de rază R au lungimea 2R.
lCapetele unui diametru sînt
puncte diametral opuse.
Exerciţii
1. Completaţi propoziţiile:
a) Cercul de centru O şi rază R este ...
b) Cercul de centru O şi rază R se notează ...
c) Interiorul cercului de centru O şi rază R ...
d) Exteriorul cercului de centru O şi rază R ...
2. Construiţi cu ajutorul compasului:
a) un cerc de centru O şi rază 5,1 cm;
b) un cerc de centru O şi rază 4,2 cm;
c) un cerc de centru O şi rază 3,5 cm;
d) un cerc de centru O şi rază 2,8 cm.
3. Completaţi propoziţiile:
a) Coardă a unui cerc este ...
b) Diametru al unui cerc este ...
c) Puncte diametral opuse ...
d) Arc mic al unui cerc ...
e) Arc mare al unui cerc ...
f) Semicerc este ...
4. Recunoaşteţi:
a) Arcul mic şi arcul mare DC;
b) Arcul mic şi arcul mare EF;
c) Arcul mic şi arcul mare MN.
5. Construiţi un cerc printr-un punct dat.
Cîte cercuri cu raza 5 cm se pot construi printr-un punct dat?
6. Construiţi un cerc prin două puncte date A şi B.
a) Cîte cercuri se pot construi prin A şi B?
b) Ce se poate spune despre centrele cercurilor?
c) Care este raza minimă a cercurilor ce conţin punctele A şi
B?
7. Construiţi un cerc de centru O şi rază 5 cm. Din punctul A
al cercului construiţi:
a) coarde de 7 cm; b) coarde de 10 cm.
8. Cîte coarde de 8 cm se pot construi dintr-un punct al unui
cerc de rază 6,5 cm?
9. Cîte coarde de 9 cm se pot construi dintr-un punct al unui
cerc de rază 4,5 cm?