Sunteți pe pagina 1din 90

Simpozion Pedagogic

Evaluare criterială prin


descriptori:
12 provocări și 100 de
oportunități
Mariana MARIN
doctor în pedagogie, conferențiar universitar
Orice provocare este
Orice problemă în oportunitate!
viaţă este o ocazie…
• E absolut normal! Cu cât ştii mai
mult, cu atât îţi dai seama
că ştii prea puţin... Cu cât mai
mult de depărtăm de centru, cu
Provocarea nr. 1. atât raza necunoașterii se
mărește!
Nu înțeleg nimic!
Lectură/Relectură activă a documentelor aprobate de MECC
Repere metodologice privind asigurarea continuității la nivelul clasei a IV-a și a V-a din perspectiva
implementării Evaluării Criteriale prin Descriptori (ECD)
Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul
primar şi secundar, aprobat prin ordinul ministerului nr.70/2020

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_modificare_regulament_evaluare.pdf  

Curriculum Național

Scrisoare metodică

Metodologiile ECD pentru fiecare clasă

Ghidurile de implementare a ECD


MECD
cu note fără note
• Clasele a V-a - a VI-a la disciplinele: • Clasele 1-4.
• Limba română, matematică, biologie, • În clasa 1 – doar cu descriptori
geografie, istorie, fizică, limba străină, științe, • În clasele 2,3 – cu descriptori și calificative la
informatică disciplinele limba română și matematică
• La clasele a VII-a și a XII-a la toate disciplinele • În clasele a 4-a – cu descriptori și calificative la
școlare, cu excepția disciplinei Dezvoltare disciplinele limba română, limba străină și
personală și EPS matematică
• La clasele a V-a și a VI-a la disciplinele educație
plastică, muzicală, tehnologică, educație fizică,
dezvoltare personală, educație pentru
societate.
Oportunități
•Interasistențe.
•Master-class.
•Schimbul de bune practici.
•Seminare, training-uri.
Provocarea nr. 2 : Care este esența acestei
schimbări?

•Cuvântul evaluare nu mai are definiția,


explicația anterioară. Accentul cade nu
pe decizie, pe etichetare, dar pe
judecățile de valoare.
•Schimbarea atitudinii.
Moto:
A evalua înseamnă a
acorda o valoare.
Marin Manolescu
phzh.ch
Etimologia cuvântului „evaluare”
Fără a
eticheta, fără A acorda o
a compara și valoare
a clasifica

A evalua fără
A valoriza
a sancționa
phzh.ch
Noua paradigmă a evaluării
ar putea fi numită

„o nouă cultură a
evaluării”
phzh.ch
Nota
• decizia, verdictul, ultima operație a evaluării.
• arma cadrului didactic care nu știe să convingă. Este o zonă de confort.
• distruge personalitatea, ucide curiozitatea, aduce conflicte și dezvoltă
complexe.

Psihologii au demonstrat că nota pentru școlarul mic este


atitudinea învățătorului față de copil. Învățătoarea mă
iubește sau nu.
Oportunități
• Lecția trebuie construită tradițional. Nu schimbăm concepția.
• Nu facem la lecție doar evaluare, în sensul să ne gândim unde, cum și când
evaluăm.
• Construim lecția după principiul feed-back parțial, permanent, imediat,
individualizat. Feed-back-ul, în sens larg înseamnă și un zâmbet acordat la timp,
dar cel mai important care asigură legătura dintre elev și învățător.
• Etapele lecției trebuie să fie profunde, nu fugare.
• Iar cea mai importantă schimbare este că la o lecție nu apreciază, prioritar,
învățătorul, dar elevul. Cheia evaluării este autoevaluarea!
EVALUAREA ESTE O COMUNICARE CU TINE ÎNSUȚI DESPRE …

• CE POT FACE?
• CE POT FACE CEL MAI BINE? UNDE ÎMI
REUȘEȘTE CEL MAI UȘOR? DE CE
REUȘESC UȘOR?
• CUM FAC?
• OBSERV CÂND ÎMI ESTE MAI DIFICIL. Metacogniția
• CE TREBUIE SĂ FAC PENTRU A REUȘI
MAI BINE?
• CINE MĂ POATE AJUTA?
• PE CINE POT AJUTA EU?
• CE ÎMI PROPUN? …
Provocarea nr. 3:
CROMATICA SEMAFORULUI
• Procedeul cromatic (culorile semaforului, de ex) în evaluare se va folosi în următoarele situații:
• a. autoevaluare
• elevul arată/colorează/subliniază pe fișa de autoevaluare modul în care crede că a lucrat;
• b. pentru a semnala gradul de înțelegere a unei sarcini:
• elevul demonstrează o anumită culoare (de ex. cupele-semafor) că a înțeles sarcina (verde) sau că are anumite
dificultăți (galben) sau nu înțelege defel (roșu).
• c. pentru notarea în diagrama performanțelor
• învățătorul folosește cromatica în propriile instrumente, fără a le plasa în agenda elevului, fără a le folosi în caiete
sau fișe de lucru ale elevilor.
Cupele-semafor

• semnale de tip feed-back PENTRU ELEVI.


• Elevii pun cupa roșie de-asupra, atunci când au nevoie de mai mult ajutor sau au mai
multe întrebări.
• Când au nevoie de mici precizări, cupa galbenă va fi de-asupra.
• Cupa verde are conotația că totul e clar, mă descurc singur.
• Rolul cupelor-semafor este de autoevaluare.
• Nu se folosesc de către profesor pentru apreciere.
Cupele semafor
• Mă descurc singur!

• Am nevoie de mici
precizări!

• Am nevoie de ajutor!
•Provocarea nr. 4 :
•Cum reușesc să evaluez
toți elevii?
• Oportunități:
•Prioritatea autoevaluării!
•Evaluarea în grupuri mici.
•Folosirea metodei monitoriale
(Bell-Lancaster).
•Învățătorul nu este Zeul Școlii.
•Provocarea nr.5:
•Ce căutăm în caietele
elevilor?
CAIETELE DE LUCRU ALE ELEVILOR
• spaţiu de învăţare, ameliorare, recuperare.
• Centrarea pe succes.
• prin corectări nu se subînţelege pedeapsa, dar un grad înalt de măiestrie pentru a
stimula elevul să înveţe.
• Corectările trebuie să fie de tip ameliorativ, astfel încât identificându-se o greşeală
doar se va sublinia.
• Pe câmp elevul va avea posibilitate să se corecteze, sau mai jos în caiet să repete
cuvintele/sarcinile greşite.
• Dacă greşeala este de ordinul standardelor învăţate, atunci elevul singur trebuie să
se concentreze pentru a găsi răspunsul corect.
• Dacă greşeala nu constituie un standard învăţat, atunci învăţătorul poate corecta,
iar această corectare nu va constitui element de depreciere, ci de învăţare.
•Provocarea nr.6:
•Unii așteaptă poate
ceva se va schimba.
• Codul educației. Dura lex sed lex.
• Practicile internaționale se bucură de experiența a cel
puțin un deceniu, în acest sens. Ne subscriem
stagnarea?
• Nu nota a dictat prezenta modificare de lege, deși
transparent s-a pornit de la acest element.
• Felul de a fi al profesorului în raport cu evaluarea este
esența schimbării.
• ECD este o funcție a evaluării autentice, a evaluării
bazată pe competențe. Ea este valabilă pentru toate
situațiile în care se folosește evaluarea.
Provocarea nr.7:
Criteriile de evaluare! Ce sunt ele?
Tot ce este nou este vechiul uitat și prăfuit!

• seturi de calităţi importante;


• se regăsesc în produsele învăţării;
• se prezintă ca un sistem;
• „criteriu = calitate a procesului şi
produsului învăţării de către elev”
Criteriile de evaluare!
• Sunt Ce sunt
condiții de asigurare ele?
a succesului;
• Criteriile de evaluare reprezintă un ghid de învățare.
• Criteriile de succes sunt propuse elevilor și chiar negociate cu ei
înaintea efectuării unui produs.
• Criteriile de succes constituie un ghid de învățare.
• De obicei criteriile sunt formulate cu cuvintele:
• Înainte de a citi, respect următoarele
• Pentru a reuși, trebuie să țin cont de…
• Secretul rezolvării problemei este următorul…
Textul citit
CRITERII DE EVALUARE CRITERII DE SUCCES

• Corectitudinea citirii. • Citesc corect toate literele. /


• Pronunț corect fiecare cuvînt.
• Pronunţarea • Respect semnele de punctuație.
cuvintelor.
• Respectarea semnelor
de punctuație.
Criterii de succes – Descriptorii

Criterii de succes: Descriptorii


Textul citit Textul citit

• Am citit corect toate literele. /Am citit corect, dar am


• Citesc/Pronunț corect omis ceva…/am înlocuit o literă cu alta. M-am
străduit să citesc corect și totuși am fost ajutat de
toate literele. colegi…
• Am pronunțat corect fiecare cuvînt. Nu am silabisit. /
• Pronunț corect fiecare M-am străduit să pronunț corect, uneori m-am
corectat sau am fost corectat de colegi. La cuvântul…
am silabisit. Am fost ajutat de multe ori de colegi.
cuvînt. • Am respectat toate semnele de punctuație. M-am
străduit să respect virgulele, semnul întrebării, dar
• Respect semnele de m-am corectat după ce am citit o dată.
• Mereu mă grăbesc și uit să fac pauzele la virgule sau
punctuație. la sfârșit de propoziție.
Descriptorii de performanță – autoreglare
Iată cum am făcut și ce Îmi propun…
• Am citit corect toate literele.
• Am citit corect, dar am omis ceva…
• Am înlocuit o literă cu alta.
• M-am străduit să citesc corect și totuși am fost ajutat de colegi…
• Am pronunțat corect fiecare cuvânt. Nu am silabisit.
• M-am străduit să pronunț corect, uneori m-am corectat sau am fost corectat de colegi.
• La cuvântul… am silabisit.
• Am fost ajutat de multe ori de colegi.
• Am respectat toate semnele de punctuație.
• M-am străduit să respect virgulele, semnul întrebării, dar m-am corectat după ce am citit o dată.
• Mereu mă grăbesc și uit să fac pauzele la virgule sau la sfârșit de propoziție.
Provocarea nr.8:
•Anunțarea criteriilor de evaluare
ne ia mult timp!
Oportunitate
•De fapt, câștigăm mult timp!
•Elevul este automotivat!
•Elevul învață să învețe!
Provocarea nr.9:
Confidențialitatea este dificil
de realizat!
Oportunitatea:
•Nu se cumpără note!
•Icebergul descoperit!
•Prioritatea autoevaluării!
• Provocarea nr.10:

Cum motivăm fără note?


• Oportunitatea:
• Prin persuasiune, prin arta convingerii
• prin folosirea unui limbaj al încrederii și a încurajării
• prin cunoașterea stilului de învățare,
• a temperamentului,
• a tipului de inteligență,
• prin crearea relațiilor parteneriale cu elevii.
•Provocarea nr.11:
•Evaluarea sumativă/Testul
sumativ?
Oportunitatea:

• Evaluarea sumativă, de fapt, testul rămâne intact.


• Folosim reperele docimologice de validare a fiecărui
item: L012…
• Se adună punctajul și se scrie câte puncte din total s-a
acumulat.
• Esența este însă corelarea evaluărilor curente/formative
cu evaluarea sumativă.
• Ghidul de succes al unui test poate fi aplicat la fel. De ex.
Ca să scriu bine testul sumativ, trebuie…
Provocarea nr.12:
Cum pregătim dovezile pentru
părinți?
• Marca părintelui este nota copilului!
Oportunitatea:
•Cadrele didactice își aleg singuri
instrumentul de colecatre a dovezilor.
Publicații pe care le recomand

• Дима Зицер. Почему нужно отказаться от оценок


в школе. http://www.adme.ru/svoboda-
psihologiya/pochemu-nuzhno-otkazatsya-ot-ocenok-v-
shkole-1114010/
• Meyer Genevieve. De ce și cum evaluăm. (traducere) .Iași:
Polirom, 2000, 192 p.
• Potolea D., Manolescu M. Teoria şi practica evaluării
educaţionale. Bucureşti, 2005.
• Talbot L. L’évaluation formative. Comment évaluer pour
remédieraux difficultés d’apprentissage. Paris, 2009.
• (de) Vecchi G. Evaluer sans dévaluer et évaluer les
compétences. Paris: Hachette Education, 2011.
• Ain't Misbehavin
': Colored Cups for Classroom Management.
http://substitutesftw.blogspot.md/2010_09_01_archive.html
Orice problemă în viaţă este o
ocazie…

Orice provocare este oportunitate!


Inovația/reforma Problemă

Indicator
de progres Ameliorare
măsurabil

Creștere Schimbare

Ce
schimbăm?
Inovația =
creşterea
nivelului de educaţie al populaţiei

a rezultatelor,
a ratei de participare şcolară
performanţelor
educaţionale
obţinute de elevi la
diferite examene,
teste naţionale
sau/şi
internaţionale
Curaj

?
Inovație
Ce știm precis Ce dorim să aflăm Ce propuneri avem
Prezentări inedite
• Un restaurant la care aţi fost recent • Băiat sau fată?
• Un eveniment recent la care aţi participat • Dimineaţa sau noaptea?
• Un eveniment de succes care a avut loc în • Familie sau carieră?
instituția Dv. • Omul la care țineți cel mai mult...
• Un loc pitoresc din Republica Moldova. • Cea mai grea zi din săptămână?
• Recenta ţară pe care aţi vizitat-o. • Următoarea țară pe care intenționaţi să o
• Numele unui student cu care vă mândriţi. vizitaţi este...
• Bucate preferate. • La ce nu puteţi renunţa?
• Numele unui profesor cu care vă mândriţi. • Primul lucru pe care îl faceţi dimineața?
• O performanţă a Dv. • Iarna sau vara?
• Numele unei personalităţi care vă inspiră. • Ce vă poate supăra?
• Cartea preferată. • Dor de…
48

Trei lucruri
•absolut clare •absolut confuze
despre Evaluarea despre Evaluarea
abordată în abordată în
context context
curricular curricular
Un elev nu învaţă pentru ca să
fie evaluat, dar este evaluat
pentru ca să înveţe
MODELUL CLASIC AL PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Predare Învăţare Evaluare

MODELUL INTERACŢIONAL AL PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT


Predare Învăţare

Profesor Performanţe Elev


obiectivate

Evaluare Autoevaluare
EVALUARE BAZATĂ PE SUCCESUL ELEVULUI
Principiile ECD
Motivare
Confidențialita
pentru Participare Succes
te
învăţare

Prioritatea
Transparenţă Flexibilitate
autoevaluării

Dr. Mariana MARIN, conf.univ.,


conceptor ECD
53

Expresia „Evaluarea nu înseamnă stres” înseamnă…


A. Elevul nu este notat.
B. Profesorul nu pune
note insuficiente.
C. Profesorul utilizează
metode de învățare
prin evaluare.
D. Evaluarea pentru elev
este mereu o
sărbătoare.
Efectul placebo
54

Expresia „Evaluarea nu înseamnă stres” înseamnă…


A. Elevul nu este notat.
B. Profesorul nu pune
note insuficiente.
C. Profesorul utilizează
metode de învățare
prin evaluare.
D. Evaluarea pentru elev
este mereu o
sărbătoare.
100 DE CUVINTE ÎNCURAJATOARE PENTRU UN COPIL
51. Foarte plăcut! 79. Părinții tai vor fi mândri de tine!
1.A meritat! 27. Deosebit! 80. Perfect!
52. Formidabil!
2. Acum am înțeles! 28. Din ce în ce mai bine! 81. Performant!
53. Genial!
3. Adevărată operă! 29. E cazul să aplaudăm! 82. Performanță olimpică!
54. Grea treaba, dar bine făcuta!
4. Admirabil! 30. Emoționant! 83. Plăcut!
55. Grozav!
5. Ai ajuns la culmea potențialului tău! 31. Este o plăcere când tu te descurci așa de 84. S-a născut o stea!
bine! 56. Îmi faci meseria mai plăcuta!
6. Ai atins noi performanțe! 85. Se întrevede rezultatul!
32. Ești în frunte! 57. Impecabil!
7. Ai făcut un lucru unic! 86. Senzațional!
33. Ești bine pregătit! 58. Impresionant!
8. Ai parcurs kilometrul în plus! 87. Serioasa treaba!
34. Ești grozav și rezultatul e pe măsură! 59. Încântător!
9. Ai pornit spre succes! 88. Sigur că vei reuși ce ți-ai propus!
35. Ești hotărât sa ajungi la perfecțiune! 60. Încrede-te în tine și vei reuși!
89. Splendid!
10. Azi te prezinți la nivel internațional! 36. Ești mult mai bun astăzi! 61. Incredibil! 90. Știam ca poți să o faci!
11. Bine făcut! 37. Ești pe drumul cel bun! 62. Inteligent! 91. Sunt mândru de tine!
12. Bine gândit! 38. Ești și tu surprins, nu-i așa? 63. Interesant! 92. Sunt mulțumit!
13. Bine organizat! 39. Remarcabil! 64. Îți merge mintea! 93. Super!
14. Buna alegere! 40. Eu te știu luptător! 65. La fix! 94. Tare de tot!
15. Ce îmbunătățire! 41. Excelent! 66. Lăudabil! 95. Te susțin!
16. Ce încurajator! 42. Excepțional! 67. Lucru de excepție! 96. Te descurci bine!
17. Celui care muncește nu-i este niciodată rușine! 43. Extraordinar! 68. Mă bucur! 97. Te-ai depășit pe tine însuți!
18. Convingător! 44. Extrem de bine! 69. Mai bine ca oricând! 98. Te-ai străduit!
19. Creativ!
45. Fabulos! 70. Marcant! 99. Uimitor!
46. Fantastic! 71. Matur răspuns! 100. Unicat!
20. Crede în forțele tale! Ai curaj!
47. Fascinant! 72. Merita discutat!
21. Dai dovadă de multă înțelepciune!
48. Fenomenal!
22. Dai dovada de o gândire profunda! 73. Minunat!
49. Fermecător!
23. Data viitoare va fi mai ușor! 74. N-am cuvinte!
50. Foarte drăguț!
24. De apreciat! 75. Nemaipomenit!
76. Nu iuta că ești o ființă deosebită, că ești
25. De neuitat!
unică/unic!
26. De văzut!
77. Nu-i rău!
78. Onorată de răspuns!
„Fără mâini ridicate!”

M. MARIN, dr. în pedagogie,


conferențiar universitar, autor de
Curriculum, formator național
Încurajare pentru diligență
• ,,Interesant! Ai cules cele mai potrivite expresii!” • ,,Un răspuns pătruns de nişte sentimente măreţe!”
• ,,Deosebit! Ai poposit pe diverse tărâmuri ale imaginaţiei!” • ,,Excelent răspuns! Ai evidenţiat ideile principale!”
• ,,Minunat! Gândurile tale vor frapa şi colegii!” • ,,Răspunsul tău merită cele mai înalte aprecieri, deoarece
• ,,Perfect! Textul compunerii a fost aranjat corect în ai redat excelent trăirile personajelor din text!”
pagină,respectând scrierea cu alineate !”
• ,,Eu am rămas plăcut surprinsă de modul tău de a-ţi
• ,,Îţi sunt recunoscătoare pentru munca depusă şi scrierea
caligrafică!” expune propriile tale sentimente!”
• ,,M-ai impresionat prin străduinţa de a aplica regulile de ortografie • ,,Ne-ai frapat prin modul de a menţine contactul cu
studiate!” publicul, modelarea vocii, utilizarea gesturilor şi mimicii!”
• ,,Impresionează modul de expunere a gândurilor!” • ,,De necrezut! Ai reuşit să ne convingi că textul ţi-a lăsat
• ,,Admirabilă creaţie! Ai utilizat diverse expresii artistice!” impresii plăcute!”
• ,,Bine închegat! Ai avut un plan bun de idei, pe care l-ai respectat!” • ,,Ai redat conţinutul aproape de text, sunt sigură că l-ai
• ,,Bravo! Prin muncă omul le reuşeşte pe toate! Ai reuşit şi tu să citit de mai multe ori! Îţi mulţumesc pentru munca
alcătuieşti un text interesant, dar să fii atent la despărţirea în silabe depusă!”
pentru trecerea cuvintelor dintr-un rând în altul!”
nsilieri,
aching

Discuţii
de tip
tête-à-
tête!!!

Date protejate!!!
Eșecul nu este prevăzut
SUCCES

AMELIORARE

RECUPERARE

ÎMBUNĂTĂŢIRE
Procedeul R

Dezvo Îmbun Ameli Recup


ltare ătățire orare erare
M. MARIN, dr. în pedagogie,
conferențiar universitar, autor de
Curriculum, formator național
Plan de recuperare pentru portofoliul elevului
Perioada de recuperare ____________________
(din ce dată până la ce dată se prevede ameliorarea)

Motivul recuperării

Nr. Disciplina Conținutul recuperării Data Rezultat Semnătura


rând (capacități, produse) retestului părintelui

M. MARIN, dr. în pedagogie,


conferențiar universitar, autor de
Curriculum, formator național
Procedeul „R” - RECUPERARE
Principiul motivării pentru învăţare, principiul succesului şi al corelării evaluărilor formative cu cele sumative
condiţionează o evaluare fără eşec, astfel încât în sensul evaluării pozitive nu se va folosi calificativul insuficient.

În cazurile excepţionale, când se constată elemente de nereuşită (motiv de boală, abandon şcolar, absenţe
motivate/nemotivate) se va recurge în mod obligatoriu la activităţi de recuperare.

Recuperarea se realizează timp de o săptămână după revenirea elevului (sau din momentul stabilirii planului de
recuperare).

În catalog, în dreptul numelui elevului nu se menţionează niciun calificativ pe perioada recuperării. După realizarea repetată a
evaluării sumative (de ex., a unui test clonat), în ziua recuperării se înregistrează calificativul respectiv. În catalog, la rubrica Notă se
scrie: Recuperare.

Pentru copiii cu CES se va folosi acelaşi sistem criterial în evaluare, dar aplicat pe baza Planului educaţional
individualizat.

Numărul evaluărilor sumative recomandate pentru clasa a III-a cu acordare de calificative se decide ținând cont de
recomandările Scrisorii metodice din anul în curs.
Cu ochii închişi
TRANSPARENŢĂ ÎN EVALUARE ÎNSEAMNĂ

A. Profesorul anunță
notele public
B. Elevii cunosc criteriile
după care vor fi evaluați
C. Profesorul
argumentează notele
D. Elevul se autoapreciază,
știind care sunt cerințele
TRANSPARENŢĂ ÎN EVALUARE ÎNSEAMNĂ

A. Profesorul anunță
notele public
B. Elevii cunosc criteriile
după care vor fi evaluați
C. Profesorul
argumentează notele
D. Elevul se autoapreciază,
știind care sunt cerințele
TRANSPARENŢĂ

Participarea LA
EVALUARE A copilului /
părintelui /
reprezentantului legal al
copilului
Principiile didactice ale evaluării

Prioritatea autoevaluării

DR. M.MARIN. ŞCOALA MODERNĂ: PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI. CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ, ISE, 2015
Dr. Mariana MARIN, conf.univ.,
conceptor ECD

Flexibilitate
CROMATICA SEMAFORULUI

A. AUTOEVALUARE
elevul arată/colorează/subliniază pe fișa de autoevaluare modul în care crede că a lucrat;

B. PENTRU A SEMNALA GRADUL DE ÎNȚELEGERE A UNEI SARCINI


elevul demonstrează o anumită culoare (de ex. cupele-semafor) că a înțeles sarcina
(verde) sau că are anumite dificultăți (galben) sau nu înțelege defel (roșu).

C. PENTRU NOTAREA ÎN DIAGRAMA PERFORMANȚELOR


La dorință, învățătorul folosește cromatica în propriile instrumente, fără a le plasa în
agenda elevului, fără a le folosi în caiete sau fișe de lucru ale elevilor.
70

Nota este…

un rezultat al cadrului didactic.

o marcă a părintelui.

o recompensă pentru efortul elevului.

un rezultat al părinților, elevilor și al


cadrului didactic.
Nota este marca părintelui
Nota
„Sancţiune“ Demotivare

Element de disciplină

... elementul criterial este absent


73
„Ce notă ai luat?”

Povestește ce nou ai învăţat. Unde ţi-a fost mai dificil? Ce ai


învăţat de la colegi? Ai cerut ajutor de la învăţător? Dar de la
colegi? Când anume? Pe cine ai ajutat să înveţe mai uşor? Cu cine
ai vrea să colaborezi cel mai mult? Cu cine crezi că nu vei putea
colabora? De ce oare? Când te-ai simțit trist? În ce moment te-ai
simțit azi fericit? Ce ai mai vrea să afli la școală? Cu cine dintre
colegi ai fi putut să colaborezi, să comunici mai bine?
CRITERII DESCRIPTORII
Mărimea: Culoarea:
mare, mic roșu, galben

Produsul Gustul:
acru, dulce,
dulce-acrișor

Mărul Aroma:
puternică, slabă,
fără aromă
1 2 3 4
P13. Poezia recitată P19. Poezia recitată P24. Poezia recitată P26. Poezia recitată
1. Anunț titlul şi
1. Anunț titlul şi autorul poeziei. 1. Anunț titlul şi 1. Anunț titlul şi
autorul poeziei. autorul poeziei.
autorul poeziei. 2. Recit toate versurile. 2. Recit toate 2. Recit toate
2. Recit toate 3. Rostesc corect şi clar versurile. versurile.
versurile. cuvintele. 3. Rostesc corect 3. Rostesc corect
3. Rostesc corect şi 4. Recit expresiv. şi clar cuvintele. şi clar cuvintele.
clar cuvintele. 5. Folosesc potrivit 4. Recit expresiv. 4. Recit expresiv.
4. Recit expresiv. mimica și gesturile. 5. Folosesc 5. Folosesc
mimica și mimica și
gesturile. gesturile.
1 2 3 4
 Lectura  Lectura  Lectura  Lectura
P8. Textul (literar/ nonliterar) P12. Citirea cu voce a unui P13. Citirea cu voce a P13. Citirea cu voce a unui text
unui text cunoscut cunoscut
citit de mai multe ori text cunoscut
1.Citesc cursiv, fluent, 1.Citesc cursiv, fluent, conștient
(cunoscut) 1.Citesc cursiv, fluent, conștient textul. textul.
1. Citesc cursiv, fluent și conștient textul. 2.Pronunț corect 2.Pronunț corect fiecare cuvânt.
conștient textul. 2.Pronunț corect fiecare fiecare cuvânt. 3.Articulez corect toate
2. Articulez toate cuvintele. cuvânt. 3.Articulez corect cuvintele.
3. Citesc expresiv, cu 3.Articulez corect toate toate cuvintele. 4.Citesc expresiv, cu intonaţia
intonaţia potrivită. cuvintele. 4.Citesc expresiv, cu potrivită.
intonaţia potrivită. 5.Identific și explic cuvintele
4.Citesc expresiv, cu
5.Identific și explic necunoscute.*
intonaţia potrivită. cuvintele
necunoscute.*
M. MARIN, dr. în pedagogie, conferențiar
universitar, autor de Curriculum, formator
național
78

Alegeți un cuvânt de pe Copacul valorilor legat de EVALUARE și argumentați


Altruism.
Angajament.
Armonie. Bunăstare.
Cetățenie globală. Competenţă.
Colaborare. Comunicare. Corectitudine.
Creativitate. Credinţă. Deschidere. Dezvoltare.
Democraţie. Dinamism. Disciplină. Diversitate.
Echitate Eficienţă. Egalitate. Empatie. Excelenţă.
Grijă. Independenţă. Individualitate. Inovaţie. Inventivitate. Îmbunătăţire continuă. Încredere în sine. Libertate.
Lucrul în echipă. Orientare spre rezultate. Patriotism.
Participare. Perseverenţă. Plăcere. Progres.
Provocare. Promptitudine. Prosperitate. Punctualitate.
Responsabilitate. Recunoştinţă. Reuşită.
Respect. Satisfacţie. Sănătate.
Schimbare. Siguranţă.
Stabilitate.
Solidaritate.
Succes.
Toleranţă.
Unitate.
Valori general-umane:
M. MARIN, dr. în pedagogie,
Viaţă, Adevăr, Bine, Frumos, Dreptate, Libertate, Egalitate, Sacru conferențiar universitar, autor de
Curriculum, formator național
79
Altruism.
Angajament.
Armonie. Bunăstare.
Cetățenie globală. Competenţă.
Colaborare. Comunicare. Corectitudine.
Creativitate. Credinţă. Deschidere. Dezvoltare.
Democraţie. Dinamism. Disciplină. Diversitate.
Echitate Eficienţă. Egalitate. Empatie. Excelenţă.
Grijă. Independenţă. Individualitate. Inovaţie. Inventivitate. Îmbunătăţire continuă.
Încredere în sine. Libertate.
Lucrul în echipă. Orientare spre rezultate. Patriotism.
Participare. Perseverenţă. Plăcere. Progres.
Provocare. Promptitudine. Prosperitate. Punctualitate.
Responsabilitate. Recunoştinţă. Reuşită.
Respect. Satisfacţie. Sănătate.
Schimbare. Siguranţă.
Stabilitate.
Solidaritate.
Succes.
Toleranţă.
Unitate.
Valori general-umane:
Viaţă, Adevăr, Bine, Frumos, Dreptate, Libertate, Egalitate, Sacru
M. MARIN, dr. în pedagogie,
conferențiar universitar, autor de
Curriculum, formator național
80

EVALU
AREA
prin

Situația
de
OPȚIUNE
81

Evaluarea este utilizată pentru…

•A. a aprecia nivelul elevilor


•B. a aprecia nivelul profesorului
•C. a aprecia nivelul instituției de
învățământ
82

Evaluarea este utilizată pentru…

•A. a aprecia nivelul elevilor


•B. a aprecia nivelul profesorului
•C. a aprecia nivelul instituției de
învățământ
83

Cine este responsabil de evaluare?

A.Profesorul
B.Elevul / studentul
C.Managerul instituției
D.Evaluatorul extern
84

Cine este responsabil de evaluare?

A.Profesorul
B.Elevul / studentul
C.Managerul instituției
D.Evaluatorul extern
85

Expresia „Evaluarea nu înseamnă stres” înseamnă…

A. Elevul nu este notat.


B. Profesorul nu pune
note insuficiente.
C. Profesorul utilizează
metode de învățare
prin evaluare.
D. Evaluarea pentru elev
este mereu o
sărbătoare.
86

Grila de evaluare este un instrument

al elevului

al profesorului

al asistentului

al directorului
87

31. August 2015 | Hier folgt ein Titel |


Autoren

Grila de autoevaluare este un instrument

al elevului

al profesorului

al asistentului

al directorului
TOPUL
personal
89

Trei lucruri
•absolut clare •absolut confuze
despre Evaluarea despre Evaluarea
abordată în abordată în
context context
curricular curricular
Mariana
MARIN
doctor în pedagogie,
conferențiar universitar

Președinte
Asociația Generală
a Învățătorilor

Director, redactor-șef
Revistele
Învățătorul Modern

E-mail:
mariana.marin1919@gma
il.com
Web:
marianamarin19.blogspot.c
om

Mihai Dascalu, Umbrela

S-ar putea să vă placă și