Sunteți pe pagina 1din 26

„Scoala, Biserica si

Comunitatea: parteneriat pentru


educatie”

Seminar metodologic republican

ediția a VIII-a 2019, cu genericul:


Interdisciplinaritatea și contextualizarea ei în cadrul lecțiilor de religie
SESIUNEA a IV-a: ATELIER DE FORMARE

Criterii de evaluare și descriptori de


performanță pentru disciplina religie

MODERATOR: Dr. Mariana MARIN,


Director şi redactor-şef la Publicaţia Periodică Revista Învăţătorul Modern,
Preşedinte al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, filiala Republica
Moldova
Actualizăm experiențe personale din viața școlară, în
legătură cu evaluarea

▹ Stare de bine
Actualizăm experiențe personale
din viața școlară, în legătură cu
evaluarea

▹ Dezamăgire, o tristețe,
o nedumerire
Pentru mine evaluarea
înseamnă...

După mine, evaluarea este


necesară… (cui?), pentru că…

Completaţi independent gândul


Prezentați în echipă ce ați scris independent.
Evaluarea

Predarea Învățarea
Grila lui Quintilian: Principiile
ECD
Explicați cum înțelegeți fiecare din RĂSPUNSUL  RĂSPUNSUL 
principiile de mai jos în contextul evaluării PROPRIU COLEGULUI

• abordării individualizate şi complexe

• respectării particularităţilor de vârstă


şi individuale

• participării la proces (copil/ părinte/


reprezentant legal al copilului)

• relevanţei și eficienţei
• confidențialității
• succesului
• motivării pentru învăţare
• transparenţei
7
Expresii care descurajează/ încurajează:
▹ Ai făcut-o grozav!
▹ Mă îngrijorează modul în care înveţi în ultimul
▹ Am fost mulţumită că ai ascultat sfaturile mele.
timp!
▹ Aşa n-o să-ti meargă niciodată.
▹ Mă mândresc cu tine când observ că ai un
▹ Contez pe tine în orice situaţie! comportament politicos!
▹ Cum poţi să fii aşa neîndemânatic?
▹ Mi-ar plăcea ca de acum înainte să fii la fel de
▹ Cum poţi să fii aşa prostănac? atent la ceea ce explic! 8
▹ De ce nu te-ai gândit înainte să începi ? ▹ Mulţumesc pentru că m-ai ajutat!
▹ Era bine, dar ai stricat la sfârșit.
▹ Nu cred că ai să poţi finaliza aceasta.
▹ Este greu, dar tu poţi s-o faci !
▹ Nu-ţi face griji. Fă cât de bine poţi tu.
▹ Este prea greu. Lasă-mă pe mine s-o fac în locul tău.
▹ Sunt dezamăgit, însă nu sunt descurajat!
▹ Hai să vedem, dacă putem finisa lucrul împreună!
▹ Înainte, nu te lăsa! ▹ Sunt fericit când văd că te străduieşti!
▹ Mă îndoiesc că tu poţi să faci asta. ▹ Tu ai reuşit mai bine !
▹ Mă bucur că ai făcut singur acest lucru. ▹ Tu de obicei greşeşti.
▹ Mă doare când văd că în continuare nu îmi asculţi sfaturile! ▹ Tu poţi face asta !
Joc Nedumerire
▹ Desenaţi un triunghi
▹ Desenaţi un pătrat
▹ Desenaţi două linii
întrerupte
▹ Desenaţi un cerc şi
arătaţi raza lui
În cartea Evaluer, pourquoi?
autoarea Geneviève Meyer defineşte
Produsul

▹ de ordin intelectual (se formulează o idee, o definiţie, o


explicitare, se oferă o argumentare, se elaborează o
schemă, un desen, un model ideal, un soft etc.),
▹ de ordin moral (se însuşesc şi se interiorizează unele
valori etice - spre exemplu normele de convieţuire
socială, se formează conştiinţa morală, conduita morală),
▹ de ordin material (se construieşte un dispozitiv, un
aparat, o instalaţie, un model material etc.).
Produsele receptării
MESAJE
ENUNŢURI
STRUCTURATE
ALCĂTUITE CU
NOTIȚE DE (DUPĂ REPERELE
UTILIZAREA
LECTURĂ DATE) DE
CUVINTELOR,
CARACTERIZARE A
EXPRESIILOR NOI
PERSONAJULUI

LECTURA INFORMAŢIA
RĂSPUNSURI LA
INTEROGATIVĂ SELECTATĂ DINTR-O
ÎNTREBĂRILE
(COMPREHENSIVĂ, RESURSĂ DE
PROPUSE
DE ÎNŢELEGERE) / INFORMARE

COMUNICĂRI
SCURTE / ENUNŢURI
INFORMAŢIA
LECTURA ALCĂTUITE CU DEZBATEREA
SELECTATĂ DINTR-
INTERPRETATIVĂ / UTILIZAREA /DIALOGUL
UN TEXT LITERAR
CUVINTELOR,
EXPRESIILOR NOI

TEXTUL
ANALIZA FONETICĂ,
PLANUL SIMPLU DE LITERAR/NONLITER VOCABULARUL
LEXICALĂ,
IDEI AR CITIT (ÎNVĂŢAT TEXTULUI CITIT
GRAMATICALĂ
LA LECŢII)
Produsele exprimării
Textul
orale
Dialogul literar/nonliterar
alcătuit pe baza citit la prima
vedere
unor imagini Prezentarea orală a
situaţiei de comunicare
pe baza textelor citite

Textul literar
Planul de idei
memorat/recitat

Situaţia de
Textul literar
comunicare
povestit pe scurt
spontană
Produsele exprimării orale
Monologul Descrierea
Prezentarea de
alcătuit pe baza alcătuit pe baza Mesaje orale
carte
unor imagini unor imagini

Comunicări scurte /
Enunţuri alcătuite
Proiectul de grup Prezentarea de Mesajul cu utilizarea
prezentat carte citită argumentativ cuvintelor,
expresiilor noi

Recitare/citire/po
Text oral vestire/expunere
orală
Portofoliu
de grup
Textul literar
Texte de alcătuit pe
mică baza
planului de
întindere idei

Produsele
exprimării
Descrierea
alcătuit pe scrise Textul
literar/nonliterar
baza unor alcătuit
imagini

Monologul Dialogul
alcătuit pe alcătuit pe
baza unor baza unor
imagini imagini
Criterii
• Calități generale ale produsului
• Cum poate fi produsul?

Descriptori
• Calități particulare ale produsului
• Cum este un produs concret?

Calificative
• Verdictul: Foarte bine, bine, suficient
Produsul

Criteriul

Descriptorul

Calificativul
Produs

Mărul
Mărimea
Criterii Culoarea
de Gustul
Aroma
evaluare
Descriptorii raportați la criterii

Mărimea: Culoarea:
mare, mic Roșu, galben

Aroma:
Gustul:
Puternică,
Acru, dulce,
slabă, fără
dulce-
aromă
acrișor
Produs

Rugăciune
(recitare)
Criterii de 1.Anunț titlul
evaluare şi autorul
poeziei.

3.Rostesc
2.Recit toate
corect şi clar
versurile.
cuvintele.

5.Folosesc
4.Recit
mimica și
expresiv.
gesturile.
SARCINI/PRODUSE CRITERII DE SUCCES AUTOEVALUARE

Târgul/ caravana de Crăciun (Plan Pentru a organiza un Târg/ caravana de După ce am realizat Târgul/ caravana de
de organizare/coordonare) Crăciun (foarte bun, de succes), noi trebuie să: Crăciun, am constatat că ne-a reușit:

Proiect de acţiuni Pentru a avea un Proiect de acţiuni (foarte După ce am realizat Proiect de acţiuni am 22
bun, de succes), noi trebuie să: constatat că ne-a reușit:

Expoziție Pascală Pentru a avea o Expoziție Pascală excelentă După ce am realizat Expoziția Pascală am
(foarte bun, de succes), noi trebuie să: constatat că ne-a reușit:

Poster Pentru a avea un Poster (foarte bun, de succes), După ce am realizat Posterul am constatat că
noi trebuie să: ne-a reușit:
Târgul/ caravana de Crăciun
(organizare/coordonare

▹ C1. Stabilesc scopul târgului și activitățile pe


care dorim să le organizăm.
▹ C2.Obțin acordul pentru derularea târgului.
23
▹ C3.Identific spațiul, locul care trebuie amenajat
și decorat.
▹ C4.Identific obiceiurile locale ce trebuie
promovate și redescoperite.
▹ C5.Găsesc persoanele (învățător, director, părinți
etc.) care pot oferi sprijin și resursele necesare.
▹ C6.Coordonez buna desfășurare a activităților.
Proiect de acţiuni
▹ C1. Identific situația/problemă.
▹ C2. Formulez acțiuni de soluționare
24
a problemei.
▹ C3. Argumentez necesitatea
realizării acțiunilor.
▹ C4. Realizez acțiunile propuse
treptat.
Expoziție Pascală
▹ C1. Recunosc obiceiurile Pascale specifice
localității și țării mele.
▹ C2. Mă implic cu interes în activitățile 25

organizate în clasă, la școală, în comunitate.


▹ C3. Apreciez și promovez tradițiile și
obiceiurile locale și naționale.
▹ C4. Respect regulile de bună purtare.
Poster
▹ C1. Respect subiectul propus ca
membru a unei echipe.
26
▹ C2. Mă implic activ.
▹ C3. Propun şi argumentez cu
calmitate propriile idei.
▹ C4. Sunt receptiv la ideile colegilor.

S-ar putea să vă placă și