Sunteți pe pagina 1din 8

Economie aplicata clasa a XII-a

CAP 2: INTREPRINZATORUL SI FIRMA


1. INFIINTAREA SI GESTIONAREA UNEI
FIRME
Structura lecţiei
 Introducere.

 De ce este necesara infiintarea unei firme?

 Cadrul legal privind infiintarea firmelor

 Forme juridice ale societatilor comerciale conform Legii 31/1990.

 SRL versus SA

 Concluzie
Introducere

In Romania, persoana/ grupul de persoane care doresc sa initieze o


afacere poate/ pot realiza aceasta conform reglementarilor legale
privitoare la modul de infiintare, inregistrare si la formele pe care le
poate lua o societate comerciala, cuprinse in Legea 31/1990.
De ce este necesara infiintarea unei firme?
In prezent, economia de piata, presupune existenta liberei initiativa a
intreprinzatorului.
Antreprenorii sunt liberi sa hotarasca scopul intreprinderii, obiectul de activitate,
resursele folosite in firma astfel incat sa obtina un profit cat mai mare.
Libertatea antreprenorilor nu inseamna dreptul acestora de a face orice, oricand.
Aceasta inseamna ca manifestarea activitatilor antreprenorilor se desfasoara intr-
un cadru legal (legi, norme si reguli care trebuie respectate cu strictete).
Inregistrarea firmelor in Romania este reglementata in principal de urmatoarele
legi: legea 26/1990, legea 31/1990, legea 300/2004.
Cadrul legal privind infiintarea firmelor
Legea 26/1990 privind Oficiul Registrului Comertului

Legea 31/1990 privind Societatile Comerciale

Legea 300/2004 privind autorizarea PF (persoanelor fizice) si


asociatiilor familiale
Forme juridice ale societatilor comerciale
conform Legii 31/1990
• Societatea in nume colectiv (SNC)

• Societatea in comandita simpla (SCS)

• Societatea in comandita pe actiuni (SCA)

• Societatea pe actiuni (SA)

• Societatea cu raspundere limitata (SRL) q


SRL versus SA
Capital social: 200RON
- min. 200RON - 90.000RON (echivalent 25.000Euro)
- actiuni (nominative/ la purtator)
- parti sociale
Proprietari:
-asociati (min 1 max 50)
- actionari
Câteva concluzii:

Libera initiativa inseamna libertate dar si responsabilitate.

Ca atare, antreprenorii trebuie sa respecte cadrul legal inclusiv in


ceea ce priveste infiintarea si functionarea firmelor