Sunteți pe pagina 1din 31

ZONELE BIOPEDOCLIMATICE

Mai 2011
Agendă

I. Zona caldă
1. Zona forestieră ecuatorială
2. Zona tropicală umedă cu două anotimpuri
3. Zona tropicală uscată (deşerturi şi semideşerturi calde)
II. Zona temperată
1. Zona subtropicală
2. Zona temperat oceanică
3. Zona temperat-continentală
4. Zona forestieră rece (taiga)
III. Zona rece
1. Zona subpolară (tundra)
2. Zona gheţarilor continentali
Zonele biopedoclimatice - definiţie

 Sunt regiuni în care clima, vegetaţia, fauna şi


solurile prezintă o anumită omogenitate.

CLIMA

SOLURI VEGETAŢIE
FAUNA
I. Zona caldă
1. Zona forestieră ecuatorială
1. Zona forestieră ecuatorială
 Localizare:
– Bazinul Amazonului şi Zairului
– Indonezia
– Golful Guineei
 Climatul ecuatorial a favorizat dezvoltarea unei
vegetaţii abundente, etajată pe verticală (arborele de
cauciuc, arborele de cafea, arborele de cacao,
palmierul, mango, bambusul).
 Fauna este reprezentată prin insecte (termite, musca
ţeţe), păsări (pasarea lira, papagali), reptile şi
maimuţe.
 Soluri: laterite.
I. Zona caldă
2. Zona tropicală umedă cu două anotimpuri
I. Zona caldă
2. Zona tropicală umedă cu două anotimpuri

 Caracteristica principală este alternarea unui


anotimp ploios cu unul secetos.
 Localizare:
– America Centrală
– Estul Braziliei
– India
– Indonezia
– Nordul Australiei
I. Zona caldă
2. Zona tropicală umedă cu două anotimpuri

 Climat subtropical
 În această zonă întâlnim suprafeţe forestiere
subecuatoriale, păduri musonice, suprafeţe ierboase
înalte şi răzleţ arbori.
 Fauna:
– Ierbivore (antilopa, bivolul, girafa, elefantul, zebra)
– Carnivore (leul, tigrul, ghepardul, pantera)
 Soluri:
– Roşii de savană
– Lateritice
I. Zona caldă
3. Zona tropicală uscată
I. Zona caldă
3. Zona tropicală uscată

 Localizare:
– Sahara, Kalahari, Namib (Africa)
– Peninsula Arabia (Asia)
– Centrul şi Estul Australiei
 Vegetaţie sărăcăcioasă, adaptată condiţiilor
climatice.
 Faună:
– reptile, scorpioni, păsări şi insecte.
 Soluri:
– Arenice, calcisoluri, gipsoluri.
II. Zona temperată
1. Zona subtropicală
II. Zona temperată
1. Zona subtropicală

 Localizare:
– în jurul Mării Mediterane
– Vestul SUA
– Africa de Sud
– Sudul Australiei
 Vegetaţia naturală este reprezentată de păduri
veşnic verzi şi tufişuri.
 Fauna:
– Reptile, păsări
 Soluri:
– Terra rosa, rendzine
II. Zona temperată
2. Zona temperat oceanică
II. Zona temperată
2. Zona temperat oceanică

 Localizare:
– Europa de Vest
– Estul Asiei
– America de Nord şi Sud
– Noua Zeelandă
 Vegetaţia este reprezentată prin pădurea de foioase (fag,
stejar, carpen, frasin, arţar).
 Fauna:
– Mamifere (lupul, vulpea, mistreţul, căprioara, veveriţe)
– Păsări
– Reptile
– Insecte
 Soluri:
– Argiluvisoluri şi soluri cenuşii
II. Zona temperată
3. Zona temperat continentală
II. Zona temperată
3. Zona temperat continentală

 Localizare:
– Estul Europei
– Centrul Asiei
– America de Nord si de Sud
 Ca formaţiuni vegetale, întâlnim silvostepe, stepe,
semideşerturile şi deşerturile reci.
 Fauna:
– Rozătoare (iepuri, hârciog, dihor, şoarece)
– Ierbivore
– Păsări
 Soluri: molisoluri (cernoziomuri)
II. Zona temperată
4. Zona forestieră rece (taiga)
II. Zona temperată
4. Zona forestieră rece (taiga)

 Localizare:
– Nordul Europei
– Nordul Asiei
– Nordul Americii
 Vegetaţia este reprezentată de pădurile de conifere
(brad, molid, pin).
 Fauna: ursul, vulpea, lupul, cerbul, elanul, hermelina.
 Soluri: podzol.
III. Zona rece
1. Zona subpolară
III. Zona rece
1. Zona subpolară

 Localizare:
– Nordul extrem al Europei, Asiei şi Americii de
Nord
 Vegetaţia:
– Muşchi şi licheni
 Soluri:
– Histosoluri (soluri turboase)
III. Zona rece
2. Zona gheţarilor continentali
III. Zona rece
2. Zona gheţarilor continentali

 Localizare:
– Groenlanda
– Antarctica
 Lipsă vegetaţie
 Fauna:
– Ursul şi vulpea polară
– Foci
– Morse
– Pinguini

S-ar putea să vă placă și