Sunteți pe pagina 1din 7

Care sunt obstacolele în calea

unei învățări de calitate în anul I?

Opiniile câtorva boboci, care ar putea deveni


parteneri într-un proiect de învățare WIN-
WIN alături de masteranzii CSCI
Chestionar

a) Cursuri cu multă informație/ b) Cursuri complicate/ c) Nu apuc să iau notiț


d) Profesorii nu explică pe îndelete/ e) Nu am timp să citesc/
f) Nu am timp să aprofundez / g) Teama de profesor/ h) Teama de sesiune/
i) Altceva ...............
Exprimarea opiniilor cu ierarhizarea primelor 5 obstaco
Obstacol nr. de ierarhii -1 2 3 4 5
studenți
Cursuri cu multă 17 6 6 2 2 1
informație
Cursuri complicate 14 1 4 2 5 2
Nu apuc să iau notițe 7 2 3 1 1 0
Profesorii nu explică 3 0 0 0 0 3
pe îndelete
Nu am timp să citesc 16 1 5 3 3 4
Nu am timp să 13 0 1 5 5 2
aprofundez
Teama de profesor 5 0 1 1 1 2
Teama de sesiune 16 8 0 5 2 1
„Altele...”
- Neorganizare (1)
- Cel mai greu mi se pare sa stai sa verifici ce ai primit pe
mail/platforma etc. Cel mai comod ar fi sa utilizam doar un lucru pt
transferul informatiei si colaborarii mai eficace. PS:Platforma nu este
foarte accesibila,formatul este greoi,motiv pt care teama cea mai
mare este ca voi pierde vreo tema/seminar/suport de curs etc din
aceasta cauza. /.../

- Teama ca n-am timp sa ajung la cursuri. (1)


Cei mai mulți studenți consideră ca
obstacole:
- cursurile cu multă informație (17)
Rezultate - teama de sesiune (16)
- lipsa timpului pentru lectură (16)
- cursurile complicate (14)
- lipsa timpului pentru aprofundare (13)

Obstacole top 3
- cursuri cu multă info (14)
- teama de sesiune (13)
- lipsa timpului pt lectură (9)
- cursuri complicate (7)
- nu apuc să iau notițe (6)
- lipsa timpului pt aprofundare (6)
Ce fel de sprijin? – un exemplu de clasificare

- Sistematizare, lectură critică,


problematizare, contextualizare (inclusiv
aducerea experiențelor personale în
sprijinul înțelegerii)
- Rezumare/ luarea notițelor

- Organizarea timpului

- Teama de sesiune
- De orice examen?
- De anumite examene?
- De oral?
Câteva întrebări pentru a dezvolta proiecte de succes

- Cum ne adresăm studenților din


anul I?
- Cum răspundem cât mai aplicat
nevoilor lor? (chestionarul a fost o
explorare pentru a stabili categorii)
- Putem grupa nevoile depistate în
alte moduri?
- Ceea ce ne propunem este
aplicabil în grupul nostru? (v.
punctele tari și interesele grupului)

S-ar putea să vă placă și