Sunteți pe pagina 1din 1

Portofoliul profesorului la disciplina Limba franceza Recomandm ca portofoliul profesorului s includ: Decizia de numire (titularizare, suplinire, detaare), (n copie);

pie); Fia postului; Curriculum Vitae Europass; ncadrare (clase, orar ! inclusi" pro#ramul suplimentar); Documente curriculare (pro#rame colare n "i#oare, metodolo#ii, re#ulamente, #$iduri metodolo#ice de aplicare a pro#ramelor colare; precizri metodolo#ice cu pri"ire la predarea specialit%ii; pro#rame e&amene na%ionale; pro#rame colare pentru discipline op%ionale noi; lista manualelor folosite la clas) ' n format electronic; CECR( (n format electronic); )lanificarea calendaristic; proiectarea unit%ilor didactice; planificare semestrial i anual; )roiectarea pre#tirii suplimentare a ele"ilor capa*ili de performan% (olimpiad); )ro#ramarea pre#tirii remediale; Fiele pro#resului colar pentru fiecare clas; +partenen%a la +R)F; ,nstrumente de lucru i de e"aluare (teste sumati"e, predicti"e i altele); rezultate la e&amene na%ionale; rezultatele e"alurii predicti"e; rezultatele e"alurilor periodice plus interpretarea acestora i propuneri de remediere; Cursuri op%ionale ' suport de curs, materiale au&iliare (a"izate de ,-.); (ista mi/loacelor didactice n dotare ( $r%i, pliante, a*ume, re"iste, CD!uri etc); E"iden%a ele"ilor nscrii la e&amenele na%ionale ' 0acalaureat i la e&amenele cu recunoatere interna%ional pentru certificarea competen%elor lin#"istice n lim*i strine Documente pri"ind calitatea de mentor, formator local1 /ude%ean1 na%ional; coordonator cerc peda#o#ic1 metodist1 mem*ru n consiliu consultati" al ,2-2.21,2-23202; ndrumtor re"iste colare1mem*ru n colecti"ul de redac%ie al re"istelor de specialitate; e"aluator manuale; e"aluator DE(F; mem*ru n comisii tiin%ifice; Cursuri1sta#ii de formare parcurse; Calificati"ul acordat de ctre C2+ al unit%ii colare (copie); )arteneriate i proiecte /ude%ene, inter/ude%ene, na%ionale i interna%ionale (mem*ru1coordonator)2

S-ar putea să vă placă și