Sunteți pe pagina 1din 9

LIMBA FRANC

Scoala Gimnaziala Florin Comisel


Aviz Director,
Disciplina: Limba franceză L2
Clasa a V-a
Manual franceza editura Corint L2
Aviz Responsabil comisie metodică,
Profesor Bogdan Alexandra Elena

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
LIMBA FRANCEZĂ L2
ANUL ŞCOLAR 2021-2022
Programa aprobată cu O.M. nr. 3393/28.02.2017

Cotinuturi Nr de
Unitatea de Competenţe Săpt. Obs.
ore
învăţare specifice
vizate
SEMESTRUL I
Mise en route 1.1 Oferirea unei reacţii non verbale adecvate, la salut/o întrebare/instrucţiune simplă - formule de salut 2 13.09-17.09
Sensibiliser à l’oral rostită clar şi rar - raspunsuri la prezentari
- pronuntie
Unité zéro 1.1. Oferirea unei reacţii non verbale adecvate, la salut/o întrebare/instrucţiune simplă - formule de salut 2 20.09-24.09
rostită clar şi rar - raspunsuri la prezentari
2.1. Reproducerea unor formule /unor mesaje simple si scurte, respectând - pronuntie
pronunţia şi intonaţia specifice
3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice pentru viaţa cotidiană
Unité 1 1.1. Oferirea unei reacţii non verbale adecvate, la salut/o întrebare/instrucţiune simplă - substantive commune si 8 27.09-22.10
Saluer. Se présenter. rostită clar şi rar proprii
2.1. Reproducerea unor formule /unor mesaje simple si scurte, respectând pronunţia şi - articol nehotarat
intonaţia specifice - genul substantivelor
3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice pentru viaţa cotidiană
- adjectivele de nationalitate
3.2. Identificarea semnificaţiei globale a unui text simplu pe teme familiare
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg /prieten - pronumele personale
- verbul “etre”
Unité 2 1.1.Oferirea unei reacţii non verbale adecvate, la salut/o întrebare/instrucţiune simplă - genul substantivelor 8 25.10-19/11
L’école. La rostită clar şi rar - articolul hotarat
salle de classe 1.2 Recunoaşterea unor repere spaţiale - pronumele personale
2.1. Reproducerea unor formule /unor mesaje simple si scurte, respectând pronunţia şi
- verbul avoir
intonaţia specifice - numerele de la 1-10
2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de necesitate imediată - prepozitiile “sur, dans,
2.3. Prezentarea unui obiect /unei persoane /unui personaj prin identificare devant” si prepozitiile de
loc “a droite, a gauche”
Nr de
Unitatea de Competenţe specifice Săpt. Obs.
ore
învăţare vizate
3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice pentru viaţa cotidiană
3.2. Identificarea semnificaţiei globale a unui text simplu pe teme familiare
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg /prieten
Unité 3 1.1.Oferirea unei reacţii non verbale adecvate, la salut/o întrebare/instrucţiune simplă rostită clar şi - acordul substantivelor 8 22.11-
Comment ça va rar - adjectivele culori 10.12
les enfants ? 1.2. Recunoaşterea unor repere spaţiale - adjectivele calificative
2.1. Reproducerea unor formule/unor mesaje simple şi scurte, respectând pronunţia şi si acordul lor
intonaţia specifice
- adjectivele posesive
2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de necesitate imediată
- adverbe interrogative
2.3. Prezentarea unui obiect /unei persoane /unui personaj prin identificare
3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice pentru viaţa cotidiană “comment”
3.2. Identificarea semnificaţiei globale a unui text simplu pe teme familiare
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg /prieten
Bilan 1 1.2. Recunoaşterea unor repere spaţiale - exersare pronuntie 1 13.12
1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple - evaluare prin exercitii
2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de necesitate imediată privind formele verbului
2.3. Prezentarea unui obiect /unei persoane /unui personaj prin identificare etre, formarea de
3.2. Identificarea semnificaţiei globale a unui text simplu pe teme familiare propozitii,
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg /prieten
Unité 4 1.2. Recunoaşterea unor repere spaţiale - a situa in timp, a 7 17.12-
Les jours et les 1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple exprima data 17.01
saisons 2.1. Reproducerea unor formule/unor mesaje simple si scurte, respectând pronunţia şi - a descrie spatiile
intonaţia specifice natural
2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de necesitate imediată - verbele avoir/etre
3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice pentru viaţa cotidiană - adverbele de negatie
3.2. Identificarea semnificaţiei globale a unui text simplu pe teme familiare non …/pas
3.4. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple
- fraza negativa simpla
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg /prieten
-fraza interogativa (est-
ce que)
Semestrul all II-lea
Unité 5 1.1.Oferirea unei reacţii non verbale adecvate, la salut/o întrebare/instrucţiune simplă rostită clar şi - acordul adjectivelor
La famille rar calificative
1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple - adjectivele posesive 4 21.01-
2.1. Reproducerea unor formule/unor mesaje simple si scurte, respectând pronunţia şi - fraza interogativa: est- 31.01
intonaţia specifice ce que?/ ou/comment?
2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de necesitate imediată
2.3. Prezentarea unui obiect /unei persoane /unui personaj prin identificare
3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice pentru viaţa cotidiană
Nr
Unitatea de Competenţe specifice Săpt. Obs.
de
învăţare vizate
ore
3.2. Identificarea semnificaţiei globale a unui text simplu pe teme familiare
3.4. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg /prieten
4.3. Participarea la proiecte de grup în care se elaborează, cu sprijin, mesaje scurte
Unité 6 1.1. Oferirea unei reacţii non verbale adecvate, la salut/o întrebare/instrucţiune simplă rostită clar - Verbele de grupa 4 1.02-
La maison şi rar. I:regarder, parler, 11.02
1.2. Recunoaşterea unor repere spaţiale aimer, dessiner,
1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple chanter
2.1. Reproducerea unor formule /unor mesaje simple si scurte, respectând pronunţia şi intonaţia - Habiter a/ habiter
specifice dans
2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de necesitate imediată - Adverbele si
2.3. Prezentarea unui obiect /unei persoane /unui personaj prin identificare prepozitiile de loc
3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice pentru viaţa cotidiană
3.2. Identificarea semnificaţiei globale a unui text simplu pe teme familiare
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite de la prieteni, colegi, profesor, în situaţii
uzuale
3.4. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg /prieten
4.3. Participarea la proiecte de grup în care se elaborează, cu sprijin, mesaje scurte
Bilan 2 1.2. Recunoaşterea unor repere spaţiale - Evaluare prin 1 14.02
1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple exercitii : vrai/faux,
2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de necesitate imediată intrebari cu
2.3. Prezentarea unui obiect /unei persoane /unui personaj prin identificare raspunsuri scurte,
3.4. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple exercitiu de
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg /prieten asociere, text
4.3. Participarea la proiecte de grup în care se elaborează, cu sprijin, mesaje scurte lacunar

Unité 7 1.2. Recunoaşterea unor repere spaţiale - adjective posesive 3 18.02-


Dans le jardin de papi 1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple - numerele (11-20) 25.02
2.1. Reproducerea unor formule /unor mesaje simple si scurte, respectând pronunţia şi - verbul aller
intonaţia specifice
- verbul aimer
2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de necesitate imediată
- adverbe si prepozitiile de
2.3. Prezentarea unui obiect /unei persoane /unui personaj prin identificare
loc (dans, en, chez)
3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice pentru viaţa cotidiană
3.2. Identificarea semnificaţiei globale a unui text simplu pe teme familiare - fraza interogativa
3.4. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple
Nr de
Unitatea de Competenţe Săpt. Obs.
ore
învăţare specifice vizate
4.1. Scrierea unei felicitări de ziua cuiva sau pentru o sărbătoare
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg /prieten
Unité 8 1.1. Oferirea unei reacţii non verbale adecvate, la salut/o întrebare/instrucţiune simplă rostită clar - Numerele (20 – 30) 5 28.02-
La technologie şi rar. - Verbele de grupa I : 11.03
moderne 1.2. Recunoaşterea unor repere spaţiale ecouter, composer,
1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple inviter, cliquer.
2.1. Reproducerea unor formule /unor mesaje simple si scurte, respectând pronunţia şi intonaţia
- Fraza negative
specifice
2.3. Prezentarea unui obiect /unei persoane /unui personaj prin identificare - Utilizarea timpului
conditional prezent
3.2. Identificarea semnificaţiei globale a unui text simplu pe teme familiare
persoana I sg
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite de la prieteni, colegi, profesor, în situaţii
(j’aimerais, je
uzuale
voudrais)
3.4. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg /prieten
4.3. Participarea la proiecte de grup în care se elaborează, cu sprijin, mesaje scurte
Bilan 3 1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple - evaluare prin exercitii 1 14.03
2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de necesitate imediată de completare a
2.3. Prezentarea unui obiect /unei persoane /unui personaj prin identificare propozitiilor, de
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite de la prieteni, colegi, asociere, pronuntie.
profesor
3.4. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple
4.3. Participarea la proiecte de grup în care se elaborează, cu sprijin, mesaje scurte
Unité 9 1.2. Recunoaşterea unor repere spaţiale - verbele de grupa I 4 18.03-
Nous aimons bouger 1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple (jouer, bouger) 28.03
2.1. Reproducerea unor formule /unor mesaje simple si scurte, respectând pronunţia şi intonaţia - verbul aller /faire
specifice
2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de necesitate imediată
2.3. Prezentarea unui obiect /unei persoane /unui personaj prin identificare
3.2. Identificarea semnificaţiei globale a unui text simplu pe teme familiare
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite de la prieteni, colegi, profesor, în situaţii
uzuale
3.4. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg/prieten

Unité 10 1.2. Recunoaşterea unor repere spaţiale - Verbul aimer la 4 1.04 –


Les vacances d’été 1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple conditional present 11.04
2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de necesitate imediată (j’aimerais/ je
2.3. Prezentarea unui obiect /unei persoane /unui personaj prin identificare n’aimerais pas)
2.4. Manifestarea disponibilităţii pentru a explora noi modele articulatorii/de intonaţie şi accent - Prepozitii de loc a,
3.2. Identificarea semnificaţiei globale a unui text simplu pe teme familiare en, de
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite de la prieteni, colegi, profesor, în situaţii
- Fraza negative
uzuale
- Verbul faire
Nr de
Unitatea de Competenţe specifice Săpt. Obs.
ore
învăţare vizate
3.4. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg /prieten
4.3. Participarea la proiecte de grup în care se elaborează, cu sprijin, mesaje scurte
Unité 11 1.2. Recunoaşterea unor repere spaţiale - Acordul 4 14.04-
J’aime la Roumanie. 1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple adjectivelor 12.05
J’aime la France. 2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de necesitate imediată calificative
J’aime l’Europe. 2.3. Prezentarea unui obiect /unei persoane /unui personaj prin identificare - Verbele faire
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite de la prieteni, colegi, profesor, în situaţii si aimer
uzuale - Adverbele si
3.4. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple prepozitiile
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg /prieten de loc
4.3. Participarea la proiecte de grup în care se elaborează, cu sprijin, mesaje scurte - Indicatorii
spatiali (au
Nord, au
centre, au
Sud)
Bilan final 1.3. Identificarea unor expresii culturale simple - evaluare finala prin 1 16.05-
2.2. Participarea la dialoguri simple exercitii de: citire, 6.06
3.3. Descifrarea unor mesaje simple de la prieteni, colegi, professor, în situaţii uzuale completare text lacunar,
3.4. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple asociere propozitii
4.3. Participarea la proiecte de grup în care se elaborează, cu sprijin, mesaje scurte simple, fomare de
propozitii pe baza
expresiilor invatate

S-ar putea să vă placă și