Sunteți pe pagina 1din 16

+

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION LUCA CARAGIALE”


Municipiul Tulcea, str. I.L. Caragiale, nr. 20
Cod poștal 820098, jud. Tulcea MINISTERUL EDUCAȚIEI
Tel. 0240 532785, fax. 0240 531927
E-mail: scoala.caragiale@yahoo.com
Site: https://scoala-caragiale.ro

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” Tulcea


Numele şi prenumele cadrului didactic: Pîrlog Daniela
Aria curriculară: Limbă și comunicare – limbi moderne
Disciplina de învățământ: Comunicare în limba engleză. Clasa: pregătitoare
Caiet de lucru: English for Kids, Cristina Mircea, Editura Booklet, 2017
Număr de ore pe săptămână: 1 oră
An şcolar 2022-2023 Avizat,
Planificare realizată conform OMEN 3371/12.03.2013 Director adjunct, Spunoae Anca

Clasa Pregătitoare

COMPETENȚE GENERALE
1. Receptarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală
2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
3. Receptarea de mesaje scrise în situații de comunicare uzuală
4. Redactarea de mesaje în situaţii de comunicare uzuală

1
Nr. Total de ore de limba engleză
34 ore (34 săptămâni x 1 oră/ săptămână)
Module Unități de învățare
Welcome back: 2 ore
Modulul 1
Unit 1: 5 ore
Unit 2: 3 ore
Nr. Total de Modulul 2 Unit 3: 2 ore
săptămâni: Unit 4: 3 ore
34 Unit 5: 3 ore
Modulul 3 Unit 6: 2 ore
Unit 7: 3 ore
Unit 8: 3 ore
Modulul 4
Unit 9: 2 ore
Unit 10: 4 ore
Modulul 5
Unit 11: 2 ore

2
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Unități de Nr.
Competențe specifice Conținuturi Obs.
învățare ore.
1.1 Oferirea unei reacții adecvate la o întrebare/ instrucțiune scurtă și simplă rostită clar și Greetings
foarte rar, care este însoțită de gesturi de către interlocutor What’s your name? 2
2.1 Reproducerea unor informaţii simple/ cântece/poezii scurte şi simple cu sprijinul My name is...
Hello! profesorului
S1-S2
2.2 Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine (nume, gen, vârstă), despre
universul imediat, cu sprijin din partea interlocutorului
1.1 Oferirea unei reacții adecvate la o întrebare/ instrucțiune scurtă și simplă rostită clar și What colour is the....?
foarte rar, care este însoțită de gesturi de către interlocutor What number is this?
1.2 Recunoașterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, în mesaje It’s....
articulate clar și rar How many...? 5
Unit 1 1.3 Manifestarea curiozității față de sesizarea Project S3-S7
semnificației globale a unor cântece pentru copii
2.1 Reproducerea unor informații simple/cântece/ poezii scurte și simple
4.1 Participarea la proiecte de grup/la nivelul clasei în care elaborează cu sprijin scurte
mesaje scrise
1.1 Oferirea unei reacții adecvate la o întrebare/ instrucțiune scurtă și simplă rostită clar și The parts of the body
foarte rar, care este însoțită de gesturi de către interlocutor The verb have got/has
1.2 Recunoașterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, în mesaje got
articulate clar și rar The adjectives happy & 3
Unit 2 sad
1.3 Manifestarea curiozității față de sesizarea S8-S10
semnificației globale a unor cântece pentru copii Project
2.1 Reproducerea unor informații simple/cântece/ poezii scurte și simple
4.1 Participarea la proiecte de grup/la nivelul clasei în care elaborează cu sprijin mesaje
Unit 3 1.1 Oferirea unei reacții adecvate la o întrebare/ instrucțiune scurtă și simplă rostită clar și Family members 2
foarte rar, care este însoțită de gesturi de către interlocutor This is vs That is S11-
1.2 Recunoașterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, în mesaje Physical appearance
(pairs of antonyms) S12
articulate clar și rar
2.1 Reproducerea unor informații simple/cântece/ poezii scurte și simple
2.2 Oferirea unor informații elementare, punctuale, despre sine (nume, gen, vârstă), despre

3
universul imediat, cu sprijin din partea interlocutorului
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau creează rime/mesaje scurte
3.1 Manifestarea curiozității pentru decodarea unor mesaje scrise simple și scurte din
universul imediat
1.1 Oferirea unei reacții adecvate la o întrebare/ instrucțiune scurtă și simplă rostită clar și Clothing articles
foarte rar, care este însoțită de gesturi de către interlocutor What are you wearing
1.2 Recunoașterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, în mesaje today?
articulate clar și rar What colour is the
3
dress?
Unit 4 2.1 Reproducerea unor informații simple/cântece/ poezii scurte și simple S13-
2.2 Oferirea unor informații elementare, punctuale, despre sine (nume, gen, vârstă), despre
S15
universul imediat, cu sprijin din partea interlocutorului
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau creează rime/mesaje scurte
3.1 Manifestarea curiozității pentru decodarea unor mesaje scrise simple și scurte din
universul imediat
1.1 Oferirea unei reacții adecvate la o întrebare/ instrucțiune scurtă și simplă rostită clar și The rooms of the house
foarte rar, care este însoțită de gesturi de către interlocutor The objects in the house
1.2 Recunoașterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, în mesaje There is/There are
articulate clar și rar Project
3
Unit 5 2.2 Oferirea unor informații elementare, punctuale, despre sine (nume, gen, vârstă), despre
universul imediat, cu sprijin din partea interlocutorului S16-
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau creează rime/mesaje scurte S18
3.1 Manifestarea curiozității pentru decodarea unor mesaje scrise simple și scurte din
universul imediat
4.1 Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care elaborează cu sprijin scurte
mesaje scrise
1.1 Oferirea unei reacții adecvate la o întrebare/ instrucțiune scurtă și simplă rostită clar și School objects
foarte rar, care este însoțită de gesturi de către interlocutor Where is the …. ?
1.2 Recunoașterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, în mesaje The prepositions of
2
Unit 6 articulate clar și rar place
Project S19-
2.1 Reproducerea unor informații simple/cântece/ poezii scurte și simple
S20
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau creează rime/mesaje scurte
3.1 Manifestarea curiozității pentru decodarea unor mesaje scrise simple și scurte din
universul imediat

4
1.1 Oferirea unei reacții adecvate la o întrebare/ instrucțiune scurtă și simplă rostită clar și The fruits
3 S 22
Unit 7 foarte rar, care este însoțită de gesturi de către interlocutor I like …… /I don’t like
2.1 Reproducerea unor informații simple/cântece/ poezii scurte și simple S21- Școala
2.2 Oferirea unor informații elementare, punctuale, despre sine (nume, gen, vârstă), despre S23 altfel
universul imediat, cu sprijin din partea interlocutorului
1.1 Oferirea unei reacții adecvate la o întrebare/ instrucțiune scurtă și simplă rostită clar și Domestic animals
foarte rar, care este însoțită de gesturi de către interlocutor Wild animals 3
1.3 Manifestarea curiozității față de sesizarea I can…. S24-
Unit 8 semnificației globale a unor cântece pentru copii The verbs
2.1 Reproducerea unor informații simple/cântece/ poezii scurte și simple run/jump/fly/swim S26
2.2 Oferirea unor informații elementare, punctuale, despre sine (nume, gen, vârstă), despre
universul imediat, cu sprijin din partea interlocutorului
1.1 Oferirea unei reacții adecvate la o întrebare/ instrucțiune scurtă și simplă rostită clar și The four seasons 2 Săpta
foarte rar, care este însoțită de gesturi de către interlocutor The weather
Unit 9 2.1 Reproducerea unor informații simple/cântece/ poezii scurte și simple What’s the weather S27- mâna
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau creează rime/mesaje scurte like ? S28 verde
1.1 Oferirea unei reacții adecvate la o întrebare/ instrucțiune scurtă și simplă rostită clar și The days of the week
Unit 10 foarte rar, care este însoțită de gesturi de către interlocutor The verb can and the 4
1.3 Manifestarea curiozității față de sesizarea main activities S29-
semnificației globale a unor cântece pentru copii S32
2.1 Reproducerea unor informații simple/cântece/ poezii scurte și simple
1.1 Oferirea unei reacții adecvate la o întrebare/ instrucțiune scurtă și simplă rostită clar și The toys
foarte What toys have they
rar, care este însoțită de gesturi de către interlocutor got ?
1.2 Recunoașterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, în mesaje Where are the toys ?
articulate clar și rar Project 2
2.1 Reproducerea unor informații simple/cântece/ poezii scurte și simple S33-
Unit 11 2.2 Oferirea unor informații elementare, punctuale, despre sine (nume, gen, vârstă), despre S34
universul imediat, cu sprijin din partea interlocutorului
3.1 Manifestarea curiozității pentru decodarea unor mesaje scrise simple și scurte din
universul
imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/la nivelul clasei în care elaborează cu sprijin scurte
mesaje scrise

5
6
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

HELLO! Modul 1 S1-S2 Număr de ore: 2 ore

PERIOADA COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE


S1 1.1 ; 2.1 ; 2.2 Greetings Audio Observarea sistematică a
Hello/ Hi/ Good morning … Flashcards elevilor
06-09.09.2022
Orală
S2 1.1 ; 2.1 ; 2.2 What’s your name? Audio Observarea sistematică a
Present yourself Flashcards elevilor
12-16.09.2022
Orală

7
Unit 1 Modul 1 S3-S7 Număr de ore: 5 ore

CONȚINUTURI COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE


1. Hello! 1.1 ; 1.2 ; 1.3 ; 2.1 ; 4.1 Introduce yourself Audio Observarea sistematică a
S3 Flashcards elevilor
19 - 23.09.2022 Orală
2. Numbers 1.1 ; 1.2 ; 1.3 ; 2.1 ; 4.1 Numbers and colours Audio Observarea sistematică a
and colours Animals Flashcards elevilor
S4 Orală
26 - 30.09.2022
3. Five is 1.1 ; 1.2 ; 1.3 ; 2.1 ; 4.1 Five is Orange Audio Observarea sistematică a
orange Trace and colour Flashcards elevilor
S5 Orală
03 - 07.10.2022
4. Counting 1.1 ; 1.2 ; 1.3 ; 2.1 ; 4.1 Count the objects Audio Observarea sistematică a
S6 Draw … objects Flashcards elevilor
10 - 14.10.2022 Orală
5. How many 1.1 ; 1.2 ; 1.3 ; 2.1 ; 4.1 Draw …. objects/ animals Audio Observarea sistematică a
S7 Sort the … Flashcards elevilor
17 – 21.10.2022 Orală

Unit 2 Modul 2 S8-S10 Număr de ore: 3 ore

CONȚINUTURI COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE


1. My little 1.1 ; 1.2 ; 1.3 ; 2.1 ; 4.1 My body Audio Observarea sistematică a
body Flashcards elevilor
Orală

8
S8
31.10 -
04.11.2022
2. Super 1.1 ; 1.2 ; 1.3 ; 2.1 ; 4.1 Have got Audio Observarea sistematică a
monster How many… have you got? Flashcards elevilor
S9 Super monster Orală
07 - 11.11.2022
3. Emotions 1.1 ; 1.2 ; 1.3 ; 2.1 ; 4.1 Feelings and emotions Audio Observarea sistematică a
S10 If you’re happy and you know it Flashcards elevilor
14 - 18.11.2022 Orală

9
Unit 3 Modul 2 S11-S12 Număr de ore: 2 ore

CONȚINUTU
COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE
RI
1. My family 1.1 ; 1.2 ; 2.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 3.1 My family Audio Observarea sistematică a
S11 Draw your parents Flashcards elevilor
21 – 25.11.2022 Orală
2. Describing 1.1 ; 1.2 ; 2.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 3.1 Describe your family: tall, short, slim, Audio Observarea sistematică a
people fat Flashcards elevilor
S12 Orală
28 - 29.11.2022

Unit 4 Modul 2 S13-S15 Număr de ore: 3 ore

CONȚINUTURI COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE


1. Clothes 1.1 ; 1.2 ; 2.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 3.1 Clothes Audio Observarea sistematică a
S13 What are you wearing? Flashcards elevilor
05 – 09.12.2022
2. My family 1.1 ; 1.2 ; 2.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 3.1 Clothes Audio Observarea sistematică a
S14 My Family Flashcards elevilor
12 - 16.12.2022 Orală
3. Weather 1.1 ; 1.2 ; 2.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 3.1 Clothes Audio Observarea sistematică a
S15 What’s the weather like? Flashcards elevilor
19 - 22.12.2022

10
Unit 5 Modul 3 S16-S18 Număr de ore: 3

CONȚINUTURI COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE


1. My house 1.1 ; 1.2 ; 2.2 ; 2.3 ; 3.1 ; 4.1 My house Audio Observarea sistematică a
S16 Listen and colour in Flashcards elevilor
09 - 13.01.2023 Orală
2. There is/are 1.1 ; 1.2 ; 2.2 ; 2.3 ; 3.1 ; 4.1 There is/ there are Audio Observarea sistematică a
S17 Where is father? Flashcards elevilor
16 - 20.01.2023 Orală

3. Furniture 1.1 ; 1.2 ; 2.2 ; 2.3 ; 3.1 ; 4.1 Furniture and appliances Audio Observarea sistematică a
S18 Flashcards elevilor
23 - 27.01.2023 Orală

11
Unit 6 Modul 3 S19-S20 Număr de ore: 2

CONȚINUTURI COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE


1. My schoolbag 1.1 ; 1.2 ; 2.1 ; 2.3 ; 3.1 My schoolbag Audio Observarea sistematică a
S19 Welcome to rainbow school! Flashcards elevilor
30.01 - 03.02.2023 Orală
2. What is… 1.1 ; 1.2 ; 2.1 ; 2.3 ; 3.1 What is this/ that? Audio Observarea sistematică a
S20 Flashcards elevilor
06 – 10.02.2023 Orală

Unit 7 Modul 3 S21-S23 Număr de ore: 3

CONȚINUTURI COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE


1. Fruit and 1.1 ; 2.1 ; 2.2 Fruit Audio Observarea sistematică a
vegetables I like/ I don’t like Flashcards elevilor
S21 Fruit and vegetables Orală
13 – 17.02.2023
S 22 27.02-3.03.2023 ȘCOALA ALTFEL
2. Fruit games 1.1 ; 2.1 ; 2.2 Fruit salad Audio Observarea sistematică a
S23 Flashcards elevilor
06 - 10.03.2023 Orală

Unit 8 Modul 4 S24-S26 Număr de ore: 3

CONȚINUTURI COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE


1. Pets 1.1 ; 1.3 ; 2.1 ; 2.2 Domestic animals Audio Observarea sistematică a
S24 I like/ I don’t like Flashcards elevilor
13 - 17.03.2023 The puppy’s in the yard Orală
2. Wild animals 1.1 ; 1.3 ; 2.1 ; 2.2 Wild animals Audio Observarea sistematică a

12
S25 Can + jump, fly, run, swim Flashcards elevilor
20 - 24.03.2023 Orală
3. Animals and 1.1 ; 1.3 ; 2.1 ; 2.2 My favourite animal Audio Observarea sistematică a
homes Connect the animals with their home Flashcards elevilor
S26 Orală
03 - 06.04.2023

13
Unit 9 Modul 4 S27-S28 Număr de ore: 2 ore

CONȚINUTURI COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE


1. Weather 1.1 ; 2.1 ; 2.2 Weather and seasons Audio Observarea sistematică
S27 Months Flashcards a elevilor
19 – 21.04.2023 Orală
2. Clothes 1.1 ; 2.1 ; 2.2 What’s the weather like? Audio Observarea sistematică
S28 Seasons and clothing Flashcards a elevilor
24 - 28.04.2023 Orală

14
Unit 10 Modul 5 S29-S32 Număr de ore: 4

CONȚINUTURI COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE


1. Weekdays 1.1 ; 1.3 ; 2.1 Days of the week Audio Observarea sistematică
S29 What’s the weather like? Flashcards a elevilor
02 - 05.05.2023 Orală
2. I can… 1.1 ; 1.3 ; 2.1 I can … Audio Observarea sistematică
S30 Flashcards a elevilor
08 - 12.05.2023 Orală
3. Days of the 1.1 ; 1.3 ; 2.1 Song Audio Observarea sistematică
week Action verbs Flashcards a elevilor
S31 Family members Orală
15 - 19.05.2023
4. Weather 1.1 ; 1.3 ; 2.1 Weather forecast Audio Observarea sistematică
forecast Flashcards a elevilor
S32 Orală
29 – 31.05.2023

15
Unit 11 Modul 5 S31-S34 Număr de ore: 2 ore

PERIOADA COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE


1. My toys 1.1 ; 1.2 ; 2.1 ; 2.2 ; 3.1 ; 4.1. My lovely toys Audio Observarea sistematică
S33 Colour the toys Flashcards a elevilor
06 – 08.06.2023 Orală
2. At the toyshop 1.1 ; 1.2 ; 2.1 ; 2.2 ; 3.1 ; 4.1. What toys do you have? Colour in Audio Observarea sistematică
S34 Flashcards a elevilor
12 - 15.06.2023 Orală

16