Sunteți pe pagina 1din 1

Naraţiunea clasa a VI-a

"Căprioara" de Emil Gârleanu


FIŞĂ DE LUCRU

Naraţiunea este un ........................................în care se prezintă o succesiune de..............................petrecute


într-o ordine temporală.
În naraţiune literară, accentul se pune pe 1.Prezentarea....................................
2. Relevarea unor ............................(participanţi la acţiune).
 AUTORUL este persoana reală care imaginează şi scrie o operă literară.
 NARATORUL este o "voce" a autorului care povesteşte întâmplările la persoana I sau a III-a
Autorul Naratorul
- există în ......................, în afara textului; - există numai în text;
- imaginează o operă, întâmplări; - este ipostaza literară a autorului real, o
- creează personaje, inclusiv pe .......................; "..............." a autorului;
- scrie opera literară; - ............................ evenimentele;
- prezintă faptele într-un mod ...................., - descrie personaje, situaţii;
într-un stil propriu, original. - explică sensul evenimentelor;
- face aprecieri.

 TEMA operei literare reprezintă ......................................... al realităţii surprins de scriitor.


 ACTANŢII sunt.................................................care participă la acţiune.
 ACŢIUNEA se desfăşoară în timp şi spaţiu şi este alcătuită din totalitatea ................................... relatate.
Întâmplările sunt prezentate într-o anumită ordine; ele se constituie în...........................................................
 Momentele subiectului literar sunt:
1. EXPOZIŢIUNEA( situaţia iniţială)
-este partea de început a unei naraţiuni, în care se prezintă ................................,
...............................,
................................. acţiunii.
2. INTRIGA(cauza acţiunii) este întâmplarea care .......................................... acţiunea.
3. DESFĂŞURAREA ACŢIUNII este momentul de cea mai mare întindere şi conţine prezentarea .......................
4. PUNCTUL CULMINANT (situaţia dificilă) este momentul de maximă ........................................
5. DEZNODĂMÂNTUL (situaţia finală) reprezintă ..................................... acţiunii.

4.Punctul culminant:
- când pătrund în luminiş,
apare lupul.

- -căprioara şi iedul ajung în pădurea întunecată.


- - străbatdrumul prin poieni, pe sub bolti de verdeată
-căprioara se îmbărbătează şi porneşte impreună
cu iedul spre ţancuri.

2. Intriga:
-hotărârea căprioarei de a se
despărţi de puiul ei, fiindcă a venit
vremea înţărcatului.

1.Expoziţiunea: 5.Deznodământul:
-Locul:în pădure, "pe muşchiul cald...." căprioara se jertfeşte pentru puiul ei.
-Timpul: ziua "luminiş"
-Personaje: căprioara şi iedul său -Iedul îşi continuă drumul, iar viaţa
căprioarei se stinge.

NARAŢIUNEA "Căprioara " de Emil Gârleanu/ MOMENTELE SUBIECTULUI OPEREI LITERARE /