Sunteți pe pagina 1din 5

Lecţia 3 APLICAŢIA 3: b.

PROIECTUL

Titulul Proiectului:
Experimentul, o călătorie spre
cunoaștere
Perioada de implementare: 15-19 Săptămâna altfel
aprilie
Număr membri implicaţi: 60

Rezumatul proiectului:
La inițiativa doamnei profesor de științe, Costache Mirela, diriginții claselor a VI-a A și a VII-a B
au organizat o excursie la București, pentru a vizita Casa Experimentelor și Muzeul Grigore
Antipa. În intervalul 5 a.m. - 20 p.m., a avut loc deplasarea cu autocarul la și de la București,
vizitarea celor două muzee și un popas la Mall, unde copiii au luat masa și s-au recreat.
La Casa Experimentelor, cele două clase au efectuat activităţi cu instrumente şi aparate puse
la dispoziție de gazde pentru a descoperi legi ale fizicii și ale matematicii care li se
prezentaseră, teoretic, la școală. În paralel, la inițiativa prof. Leontiev, unul dintre copiia
jucat rolul reporterului, inițiind dialoguri în limba franceză pe marginea activităților, după care
la Mall, a urmat activitatea Le théâtre vivant.
După vizita la Muzeul Antipa, prof. Pîrlog Danielaa organizat, într-un parc de distracție,
o vânătoare de comori cu indicațiile în limba engleză. La fel a fost și Challenge-ul din autocar,
pe drumul de întoarcere, cuprinzând trei etape: Guess my feelings, Debate și On line chat.

Descrieţi pe scurt proiectul pe care vă propuneţi să îl implementaţi. Maxim. 15 rânduri

Justificarea proiectului:

Cele două clase cuprind elevi cu nivel intelectul mediu şi ridicat, mulţi dintre ei având
performanţe la concursuri și olimpiade județene și naționale.
Dacă la nivel teoretic, aceștia beneficiază de informare și suport din partea profesorilor de
specialitate, la nivelul practic, duc o mare lipsă de experiență. Școala noastră încearcă să
suplinească această nevoie prin diferite activități extra-școlare. Vizitarea de muzee intră în
această categorie de practici care îi pun pe elevi în legătură cu realitatea, le extind orizontul de
cunoaștere și le stimulează motivația pentru învățare.
În acest sens, excursia la București din Săptămâna altfel a ajutat la înțelegerea mai profundă
a naturii, a fenomenelor științifice, dar a fost exploatată și de profesorii de limbi străine
pentrua profita de contextele de comunicare create și pentru a inventa altele noi. Astfel, elevii
au fost supuși și unor provocări de natură lingvistică, știut fiind că o călătorie implică adesea
contactul cu străini și că exercițiile din clasă nu sunt suficiente pentru a face față unor atari
situații.
De asemenea, o excursie într-un oraș mai mare le-a oferit posibilitatea să-și testeze
capacitatea de orientare, spiritul de echipă, dar să se și distreze, să se apropie unii de alții și de
profesorii însoțitori.
Copiii au primit cu entuziasm inițiativa, iar în final, s-au arătat încântați de
activitățile desfășurate, de călătorie, de experiența în sine.

Descrieţi cărei nevoi de învăţare sau probleme i se adresează acest proiect, care sunt cauzele
care generează apariţia acestei probleme/nevoi. Descrieţi care ar fi efectele proiectului vostru
în urma implementării. Maxim 20 de rânduri.

Categorii de beneficiari:
Beneficiarii proiectului sunt elevi de clasa a VI-a (28) dintre care, 10 – fete și de clasa a VII-a
(29), dintre care 18 fete, cu alte cuvinte au vârste între 11 și 14 ani. Dintre aceștia, 2 sunt de
origine rromă, unul fiind cu C.E.S. și un procent de 20% fac parte din grupuri vulnerabile:
părinți în străinătate, un părinte decedat, familii monoparentale, copii cu probleme de
sănătate cronice, respectiv cu situație materială precară.
În concluzie, beneficiarii proiectului sunt elevi din diferite categorii sociale și
materiale, activitățile extra-curriculare încurajându-i pe toți să comunice mai bine, să se
integreze, să-și manifeste autonomia, creativitatea și spiritul de inițiativă.

Cui se adresează proiectul vostru? Vă rugăm să descrieţi beneficiarii în CIFRE şi să descrieţi


anumite CARACTERISTICI ale grupului ţintă, dacă este cazul. Maxim 10 rânduri.

Scopul şi obiectivele proiectului:

Scopul (idem cu plan lecţie)


Obiectivele de învăţare (SMART)
Scop: să învețe din experiență și prin intermediul experimentelor
Obiective:
O1: să denumească animale și plante din diferite regiuni ale lumii

O2: să identifice teorii științifice asociate experimentelor realizate


O3: să dialogheze în limbi strine în diferite situații non-formale
O4: să solicite și să ofere indicații pentru orientare în limbile engleză și franceză
O5: să se descopere trasee pornind de la indicații în limbi străine
O6: să formuleze în scris impresii de călătorie în limba engleză și în limba franceză

Descriereaactivităţilor(idem plan lecţie) – cursant Pîrlog Daniela


A1::Vânătoarea de comori /Tresure Hunt
TIMP 20’
Sens Această activitate a vizat:
Comunicarea și interactiunea între membrii echipei, delegarea de responsabilități și asumarea de
răspunderi în cadrul grupului, orientarea pe hartă, exersarea limbii engleze, recunoașterea unor
plante și animale de la muzeu.
Pregătire: profesorul le-a asigurat elevilor bilețele cu indicii, premii pentru echipa câștigătoare,
cuburi, integrame, diverse obiecte, pânza de paianjen
Facilitare
După ce au vizitat muzeul Grigore Antipa, elevii au fost duși într-un parc de aventură și
li s-a spus că trebuie să găsească indiciile pentru a descoperi comoara. Pe bilețele se afla
descrierea unor plante și animale din diferite zone ale lumii în limba engleză pe care le-au
recunoscut și în muzeu.
Grupul a fost împărțit in echipe, fiecare pornind pe o ruta. La mijlocul traseelor, grupurile se
puteau întâlni și concura în continuarea jocului. Fiecare echipa a avut un lider, un instructor si
elemente ajutatoare pentru găsirea locurilor si dezlegarea indiciilor (diverse obiecte). Pe
parcursul rutelor (în parc), am montat diferite ateliere de îndemanare, perspicatitate, care să
ducă la dezlegarea indiciilor. Zona de final a fost una comună, grupurile având aceeasi destinație.
Cum au fost întrebările formulate? Ați lucrat în echipă? Ce credeți că a generat reușita voastră?

A2: The Challenge/Provocarea - cursant Pîrlog Daniela


TIMP 20’
Sens identificarea emotiilor și evaluarea excursiei
Pregătire: Elevilor li s-au dat cartonașe cu sentimente: trist, vesel, nervos etc. și o poezioară în
engleză, telefoane, foi de hârtie și markere
Facilitare: 1. În autocar, în drum spre casă, elevii au jucat- Guess my feelings- elevilor li s-au dat
cartonaşe cu sentimente : trist, vesel, nervos etc. Fiecare a spus o poezioară care cuprinde şi
mişcare , încercând să intre în starea descrisă pe bilet. Poezioara putea să fie legată și de modul
cum ne-am simțit în excursie. Elevii au desenat pe spatele cartonașului dat emoticonul dorit.
2. Al doilea joc a fost cel de tip “debate”: „Un elev s-a pierdut în excursie la București. În calea lui
întâlnește doar turiști străini. Ajutați-l pe copil să ajungă la Tulcea oferindu-i informații, realizând
o mini hartă cu indicii în limba engleză sau explicați traseul. Grupurile trebuie să găsească soluții
pentru a ajunge elevul la destinație nevătămat. Câștigă echipa care își susține argumentele cel
mai bine”.
3. Un alt joc de a exersa şi învăţa o limba străină, pe care l-am aplicat în excursie este acela de a
avea un penpal. Acest lucru presupune un schimb de adrese de messenger sau e-mail între elevii
din autocar. Sub supravegherea profesorului, elevii ţin legătura şi comunică on line (chat sau
skype) în limba engleză și împărtășesc păreri despre experimentele la care au participat, ce au
învățat sau ce i-a impresionat la muzeul Grigore Antipa.
Este important să comunici într-o limbă străină? Cum ați proceda să găsiți drumul pe casă? Este
importantă tehnologia în ziua de astăzi? Ce avantaje și dezavantaje credeți că oferă?

A3:Reportajul /Le reportage- cursant Leontiev Ana-Maria


TIMP :25’
SENS:Comunicarea în limba franceză pe tema experimentelor efectuate
PREGĂTIRE:Reporterului i s-au oferit pix și hârtie pe care să-și noteze întrebările și un telefon
cu care a înregistrat interviurile.
FACILITARE: La Casa Experimentelor, elevii au avut posibilitatea să verifice sau să descopere pe
cale deductivă o serie de teorii științifice despre care aflaseră, în parte, la școală. Un coleg mai
bine pregătit la limba franceză le-a adresat întrebări simple legate de ce au experimentat în
fiecare situație în parte, înregistrând-le răspunsurile, chipurile pentru a scrie un reportaj.
Fiecare s-a descurcat cu ceea ce știa de la școală și, uneori, cu ajutorul profesorului. Toți cei
care au participat la activitate, inclusiv reporterul, au primit în final câte o ciocolată.

A4: Le théâtre vivant - cursant Leontiev Ana-Maria

TIMP: 60’
SENS: Simularea unor situații de comunicare din viața reală
PREGĂTIRE: Pixuri, carnețele, coli albe, telefoane mobile
FACILITARE:Copiii au fost împărțiți în echipe, oferindu-li-se ca sarcină să interpreteze în limba
franceză câte o situație din viața reală: La vendeuse et le client, Le citoyen de Bucarest et le
touriste etranger, L’ami qui invite, Les inconnus qui se présentent. Fiecare echipă și-a ales câte
un cameraman, un regizor care a distribuit rolurile și actorii. Apoi, au avut la dispoziție 50 de
minute să caute un loc potrivit din Mall, în așa fel încât situația să pară cât mai apropiată de
realitate și să obțină un film cât mai clar al situației de comunicare sugerate. Filmele au fost
studiate și discutate în prima oră de limba franceză, acordându-se premii primelor trei, celor
mai apreciate.

Buget:
Vă rugăm să adăugaţi ce resurse financiare vă propuneţi să obţineţi, categoriile de cheltuieli
pe care le implică realizarea proiectului.

Care sunt cheltuielile acestui proiect? Vă rugăm, completaţi tabelul de mai jos.
Categorie de cheltuieli* Suma necesară
1. Transport 3200
2. Intrare casa experimentelor și activități 1700
3. Intrare muzeu Antipa, vizita,ghid 650
4. Consumabile 300
5. Medicamente și produse sanitare, 50
strusă de prim ajutor
6.Saci menajeri,apă 100
TOTAL 6000
* de exemplu: consumabile, închiriere sală, transport etc.

Care sunt sursele de unde veţi face rost de aceşti bani sau resurse materiale?
Sursa de provenienţă Suma acoperită
1. Asociația de părinți AVANTAJE 5550
2. Firma Andema 300
3. Părinți, cadre didactice 150
TOTAL 6000

Voluntari şi parteneri:
- 5 părinți însoțitori
- Doamna asistent medical de la Școala I L Caragiale
Am apelat la cinci părinți pentru a ne însoți în excursie, având în vedere
numărul mare de copii și situațiile neprvăzute care pot apărea în timpul unei
asemenea deplasări. De asemenea, am rugat doamna asistent medical al școlii să ne
însoțească, pentru a ne acorda primul ajutor în diferite situații, cu atât mai mult cu cât
am avut printre noi un copil diabetic, doi cu astm bronșic și mai mulți cu rău de
mașină.Din fericire, nu a fost nevoie de ajutorul dânsei și călătoria a decurs lin atât la
dus, cât și la întors.
În schimb, părinții prezenți s-au implicat în mod activ în jocurile și
activităție practicate, spre bucuria și satisfacția copiilor. De exemplu, ei au jucat rolul
de cameramani și fotografi acolo unde a fost nevoie și au ajutat profesorii în
organizare.

Menţionaţi cu ce PARTENERI v-aţi propus să lucraţi la proiect şi care este rolul/contribuţia lor
în proiect. Maxim 20 de rânduri.