Sunteți pe pagina 1din 12

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 1 Nr. 21071 / 8 .10.

2019
CĂLĂRAŞI
CAER 576, pag.20

ORGANIZEAZĂ

PROIECT EDUCAȚIONAL - CONCURS REGIONAL

EDIȚIA a V-a, MARTIE 2020

SIMPOZION JUDEȚEAN: Învaţă-mă să învăţ!

Inspector şcolar general, Inspector educaţie permanentă, Inspector înv.special,


Prof.Mihăilescu Elena Prof. Toader Marioara Prof. Magearu Nicoleta Corina

Director Şcoala Gimnazială Specială Nr.1, Director Palatul Copiilor Nr.1 Călăraşi,
Prof. Petcu Dorina Prof. Vasile Lavinia
Coordonatori,
Prof. Psihopedagog Anton Elena
Prof. Educaţie specială Buzea Veronica
MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR 1 CĂLĂRAŞI

Str.Eroilor Revoluţei din 22 Decembrie 1989 , Nr 36


E-mail: scoalaspeciala1calarasi@yahoo.com

1.ORGANIZATOR: Şcoala Gimnazialǎ Specialǎ Nr. 1 Călăraşi


Echipa de proiect: director, prof. Petcu Dorina
prof. psihopedagog Anton Elena
prof. educaţie specială Buzea Veronica

2.PARTENERI LOCALI:
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi ;
- Palatul Copiilor Nr.1 Călăraşi.

Prof. Vasile Lavinia


Prof. Florea Oana

A cunoaşte. A iubi.
Încă-odată, iar şi iară,
A cunoaşte-nseamnă iarnă. A iubi e primăvară.

Primăvara, Lucian Blaga

3.ARGUMENTUL

Arta reflecta nevoia omului de a-si ȋnfrumuseta viata, mai apoi intervine nevoia de a
crea frumosul pentru sine și pentru cei din jur. Lumea este coloratǎ! Lumea este frumoasă şi
veselǎ datorită culorilor. Potenţialul elevului este asemănător unui ocean, niciodată nu este
suficient de bine explorat. Noi, dascălii trebuie să oferim acestora posibilitatea să-si descopere
şi să-şi dezvolte diferite abilitǎti, priceperi şi deprinderi. Copilul trebuie învăţat să perceapă
frumuseţea din natură. De asemenea, el trebuie îndrumat să aprecieze frumosul creat de
semenii săi şi să-l respecte.
Respectând principiile de descentralizare, de flexibilizare şi de decongestionare a
parcursului şcolar putem sǎ abordam cu deosebită flexibilitate domeniul Ariilor „Arte” și
„Tehnologii”.Valorificând cele mai de preţ însuşiri ale copilăriei (inventivitatea, fantezia,
imaginaţia, elanul spre aventură şi cunoaştere, regăsite ȋn activităţile realizate la clasă) vom
stimula disponibilităţile creatoare existente în fiecare dintre elevii nostri şi vom forma
inteligenţe îndrăzneţe, oameni cu gândire independentă, creativă.
Este ştiut faptul că în cadrul orelor de educaţie plastică şi tehnologii, copiii îşi
dezvoltă spiritul de observaţie şi învaţă să reproducă ceea ce văd sau simt. Ei îşi dezvoltă o
mai bună coordonare oculo-manuală şi îşi îmbunătăţesc motricitatea fină prin rupere,
mototolire, tăiere, îndoire, lipire, legare, înşiruire, modelaj etc. Prin manipularea materialelor
folosite, ei îşi dezvoltă deprinderi specifice şi dobândesc o mai bună conştientizare a
esteticului, îşi îmbunătăţesc imaginaţia şi îşi exersează memoria vizuală.
Activităţile practice sunt pentru copii mijloace de exprimare tot atât de bogate ca şi
limbajul, permiţându-i să creeze, în realitate, ceea ce a văzut, trăit sau imaginat.
Mediul şi materialele implicate sunt elemente esenţiale care trezesc şi, în acelaşi timp,
satisfac curiozitatea şi setea pentru cunoaştere şi exprimare. Satisfacerea nevoii copilului
pentru activitate se materializează prin asigurarea unui mediu stimulativ şi a unor materiale şi
metode incitante de acţiune. Încercările de acest gen, derulate într-un mediu de experimentare,
solicită din partea cadrelor didactice răbdare şi perseverenţă, care se materializează în
valorizarea acţiunii copilului cu obiectele şi materialele. Ele dezvoltă capacitatea acestuia de a
conştientiza, într-o fază superioară a activităţii, valoarea utilă a obiectelor cu care a acţionat.
Aceasta îi dă un sentiment stimulator, revigorant, care îi conferă un simţ al realizării şi
încrederii în sine.
Ȋnsemnatatea frumosului ȋn viata oamenilor este azi poate mai mare ca oricȃnd ȋn
istorie, deoarece frumosul devine o putere capabila sa actioneze spre binele nostru in cele mai
diferite domenii.Rolul şcolii este acela de a oferi cheia de descifrare şi asimilare a valenţelor
frumosului .
Susţinând aceaste idei, am ales să desfăşurăm acest concurs, urmărind valorificarea
potenţialului creativ al elevilor prin utilizarea unor tehnici variate, specifice artelor plastice şi
tehnologiilor. În cadrul acestei competiţii, finalizată cu organizarea unor expoziţii , ei vor avea
oportunitatea de a-şi dezvolta spiritul critic şi autocritic, luând contact cu lucrările altor elevi din alte
instituţii de învăţământ, îmbogăţindu-se spiritual cu noi crâmpeie de culoare şi artă.

4.SCOPUL PROIECTULUI:
Modelarea personalităţii elevilor prin dezvoltarea simţului estetic şi prin găsirea celor
mai adecvate metode de a valorifica potenţialul fiecărui copil .

5.OBIECTIVELE GENERALE ALE PROIECTULUI:

-Descoperirea de către elevi a diverselor forme de artă;

-Dezvoltarea libertăţii de exprimare artistico-plastică a copiilor;

-Îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare şi inter-relaţionare între copii, între copii şi adulţi;

-Dezvoltarea personală a elevilor;

- Schimbul de experienţă între profesori, în ceea ce priveşte metodele şi tehnicile de predare-învățare-


evaluare;

-Promovarea imaginii şcolii în comunitate.

6.OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:


O1 – realizarea de creaţii artistice care să surprindă sărbătorile şi bucuriile primăverii, folosind
materiale şi tehnici de lucru diverse;

O2îmbunătăţirea metodelor şi tehnicilor de predare-învățare-evaluare în învățământul preuniversitar;


O3 – dezvoltarea simtului estetic, a spiritului de observaţie, cultivarea creativitatii, a dragostei pentru
frumos şi semeni;

O4 - dezvoltarea personală a elevilor;

O5 - valorificarea schimbului de experiență a cadrelor didactice.

7.SECTIUNI:
I. CONCURS REGIONAL: creaţii artistico-plastice:

1.Educatie plastică
a)pictură;
b)desen (carioca, creioane colorate, ceracolor);
Pot fi abordate următoarele subteme:

 Primavară,bine-ai venit!;
 Bucurie, natură, prieteni
 Tablouri cu anotimpuri;
 Cele mai frumoase flori;
 Peisaje diverse;
 Diverse compozitii decorative;
2.Educatie tehnologică
a)colaj (hârtie colorată, textile, fire, ambalaje, materiale din natură etc.);
d)felicitări;
e)mărţişoare

Pot fi abordate următoarele subteme:

 Tradiții de mărțișor;
 Mărțișoare, mărțișoare;
 Primavară,bine-ai venit!
 Bucurie, natură, prieteni;
 Flori de primavara;
 Tablou de primavara.

II. SIMPOZION JUDEȚEAN :

SECȚIUNI:
- SIMPOZION JUDEȚEAN „Invaţă-mă să învăţ!” (referate, lucrări ştiinţifice, eseuri, studii
care se încadrează în tema simpozionului)
- EXEMPLE DE BUNE PRACTICI (proiecte didactice, proiecte educative, aplicaţii
practice, activități extrașcolare, opționale, auxiliare, reviste care se încadrează în tema
simpozionului)

8.RESURSE:

a. UMANE:
-responsabilii concursului la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ;
-elevi din învăţământul special;
-elevi din ciclul prescolar, primar şi gimnazial;
-cadre didactice, reprezentanţi ai comunităţii locale;
-părinţii copiilor.

b. MATERIALE:
-materiale de lucru: acuarele, creioane colorate, creioane cerate, carioci, hârtie glasată, hârtie
creponată, fire, materiale textile, materiale din natură, hârtie fotografică etc.
-calculator, imprimantă, aparat foto, afişe, pliante, diplome;
-spaţiu şcolar amenajat pentru expoziţie.

c. FINANCIARE:
-din partea cadrelor didactice ;
-sponsorizări.

d. INFORMAŢIONALE:
-regulamentul concursului;
-corespondenţă referitoare la concurs;
-evidenţa participanţilor din cadrul concursului;
-portofoliul concursului;
-site-uri de pe internet;
-pliante şi afişe pentru mediatizare;
-diplome.

9.GRUP ŢINTĂ:
-elevi din învăţământul special;
-elevi din ciclul primar şi gimnazial;
-cadre didactice care doresc să se implice în acest proiect.

10.TERMEN DE DERULARE: 1 martie - 31 august 2019

11.DERULAREA ACTIVITĂŢILOR PROPUSE:


 Transmiterea regulamentului concursului-simpozionului pe adresa de mail a unităţilor
şcolare din judeţ/ judeţele limitrofe (decembrie - februarie 2019);
 Primirea lucrărilor selectate, a parteneriatelor şi a fişei de înscriere prin poştă (martie
2020);
 Înregistrarea şi jurizarea lucrărilor (1-30 aprilie 2020);
 Simpozionul judeţean “Învaţă-mă să învăţ!” şi organizarea expoziţiei concursului – mai
2020;
 Imprimarea şi expedierea diplomelor către participanţii la proiect (31 august 2020).

Pentru fiecare secţiune a expoziţiei-concurs (martie-mai 2020) se vor trimite maxim 3 lucrări/
cadru didactic, conform calendarului. Comisia de jurizare, alcătuită din cadre didactice şi persoane
specializate, va desemna şi premia cele mai reuşite lucrări, care vor constitui piese ale expoziţiei
organizate pe holurile şcolii şi în instituţiile partenere. Se vor acorda premii I, II, III, Menţiuni pentru
fiecare secţiune în parte, pe categoriile menţionate. Se vor expedia diplome de participare tuturor
cadrelor didactice şi elevilor implicaţi.

Pentru fiecare secţiune a simpozionului se vor trimite lucrări, până la data de 20 aprilie 2020, prin
e_mail, la adresa: simpozionspecial@yahoo.com.

- Referate, lucrări ştiinţifice, eseuri, studii care se încadrează în tema simpozionului

- Exemple de bune practici (proiecte didactice, proiecte educative, aplicaţii practice,


activități extrașcolare, opționale, auxiliare, reviste care se încadrează în tema simpozionului)

12.COMISIA DE EVALUARE:
- inspector ȋnv.special prof.Magearu Corina Nicoleta;
- director, prof. psihopedagog Petcu Dorina;
- prof. psihopedagog Anton Elena;
- prof. educaţie specială Buzea Veronica
- prof.Vasile Lavinia;
- prof.Florea Oana Elena
13. EVALUARE:
-expoziţie, afişe, fotografii, diplome.
-realizarea produsului finit al concursului : album în format electronic cu activităţile
desfăşurate;
-publicaţie in format electronic, “Învaţă-mă să învăţ!”, cu ISSN.

14.REZULTATE AŞTEPTATE:
1. privind copiii
- îmbunătăţirea modalităţilor de exprimare artistico – plastică;
- utilizarea diverselor materiale şi tehnici de lucru în funcţie de temele propuse;
- cultivarea respectului faţă de artă;
- dezvoltarea spiritul critic, autocritic;
- realizarea unui schimb de experienţă, prin contactul cu lucrările altor elevi din judet;
- îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare între elevi.
2. privind cadrele didactice
-familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a interesului elevilor pentru
educaţie plastică şi tehnologică;
-realizarea unui schimb de experienţă cu alte cadre didactice de la şcoli din judet;
-stimularea cadrelor didactice în a asigura un ambient educaţional care să motiveze copiii in
cadrul procesului instructiv – educativ.
3. privind părinţii şi alţi factori educaţionali din comunitate
-creşterea implicării părinţilor şi a comunităţii locale în activităţile şcolii.
4. privind produsul finit al proiectului
-realizarea unui album în format electronic cu activităţile desfăşurate;
-publicaţie in format electronic, “Învaţă-mă să învăţ!”, cu ISSN; cartea va fi postată pe site-ul
școlii.

15. MODALITĂŢI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE:


-înregistrarea într-o bază de date a tuturor participanţilor la concurs;
-afişe, pliante pentru popularizarea activităţilor;
-fotografii / înregistrări care să ilustreze activităţile desfăşurate;
-expoziţie cu lucrările premiate;
-diplome;
-realizarea produsului finit al concursului-simpozionului.

16. DISEMINARE:
- Publicarea rezultatelor proiectului pe www.didactic.ro.
- Publicarea unei prezentări finale a proiectului pe www.didactic.ro.
- Prezentarea rezultatelor proiectului la nivelul cercurilor pedagogice;
- Mediatizarea rezultatelor proiectului în reviste, mass-media locală.

17. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:


-descoperirea unor tinere talente literar-artistice;
-realizarea unor schimburi de experienţă / vizite de lucru cu alte şcoli din judeţ/ judeţele
limitrofe;
-desfăşurarea unor ediţii viitoare ale concursului-simpozionului.

REGULAMENTUL DE PARTICIPARE
1. RECOMANDĂRI PRIVIND LUCRǍRILE CONCURSULUI:

 Lucrările elevilor trebuie să respecte tema dată, să fie realizate în format A4, utilizând
materiale şi tehnici de lucru la alegere.
 Pe fiecare lucrare, în partea dreaptă, jos, va fi o etichetă pe care se va menţiona:

 Numele şi prenumele elevului


 Clasa
 Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător
 Şcoala / Localitatea / Judeţul

 Lucrările elevilor nu se restituie, ele vor face parte din expoziţa finală a concursului.
 Jurizarea se va face pe categoriile menţionate, pe secţiunile precizate în fiecare
activitate.
 Se vor acorda premii (I, II, III, menţiuni), diplome de participare pentru toţi elevii şi
diplome de participare pentru cadrele didactice indrumătoare.
 Se va urmări în mod deosebit: originalitatea şi imaginaţia elevilor, respectarea temei,
gradul de acoperire şi acurateţe a suprafetei .
 Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări ale elevilor, indiferent în ce
secţiune se încadrează acestea.

2. RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR SIMPOZIONULUI:


 lucrările vor fi redactate în format electronic, folosind un editor de text, de tip Microsoft
Office Word 2003 sau 2007, pe pagină A4, cu margini egale de 20 mm, text aliniat justified,
font Times New Roman, corp de literă 12, la un rând;
 titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14 Bold), centrat;
 la un rând de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12);
 la un rând de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 12);
 se vor folosi diacritice, semnele de punctuație vor fi scrise imediat după cuvinte, iar
alineatele vor fi evidenţiate cu TAB;
 lungimea materialului va fi de 2-3 pagini, format A4;
 conținutul lucrărilor trebuie să vizeze aspecte cu grad de interes ridicat din tematica
propusă, să aibă originalitate, să cuprindă experiențe personale și să respecte legislația
în vigoare privind drepturile de autor;
 opționalele, revistele și auxiliarele vor fi trimise în format electronic (PDF);
 pentru opționale, reviste și auxiliare se va face o prezentare în format word, respectând
condițiile de redactare;
 bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: nume şi
prenume autor, titlul lucrării, editura, oraşul, anul, pagina;
 se admit maximum 2 autori pentru o lucrare (se vor acorda două diplome de
participare);
 responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor aparține exclusiv participanților.

ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR:
 se va realiza pe baza unui formular de înscriere (Anexa 3)
Formularul de înscriere și lucrarea se vor trimite, până la data de 20 aprilie 2020, la adresa de
e_mail: simpozionspecial@yahoo.com.

 în cazul în care materialul are doi autori, se vor specifica ambele adrese de e-mail;
Notă: Lucrările trimise după data de 20 aprilie 2020 nu vor fi luate în considerare pentru
publicare.
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările, ce nu respectă normele de
tehnoredactare de mai sus și legea drepturilor de autor.

SECȚIUNI:
I. EXPOZIŢIE – CONCURS REGIONAL ,,Magia culorilor pe aripi de primăvară”
A. PICTURĂ/DESEN
B. COLAJ
C. FELICITǍRI/ MǍRȚIŞOARE
II. SIMPOZION JUDEȚEAN
- SIMPOZION JUDEȚEAN „Invaţă-mă să învăţ!” (referate, lucrări ştiinţifice, eseuri, studii
care se încadrează în tema simpozionului)
- EXEMPLE DE BUNE PRACTICI (proiecte didactice, proiecte educative, aplicaţii
practice, activități extrașcolare, opționale, auxiliare, reviste care se încadrează în tema
simpozionului)

Lucrările, acordurile de parteneriat (ANEXA 2) in douǎ exemplare și fișele de


ȋnscriere (ANEXA 1) vor fi trimise prin poştă, într-un plic A4, la adresa:
Şcoala Gimnazială Specială Nr.1 Călăraşi, str. Eroilor Revoluţiei din 22 Decembrie 1989
nr.36. Un acord de parteneriat, ștampilat de şcoala noastră, va fi returnat odată cu diplomele.
Lucrările pentru simpozion se vor trimite prin e_mail impreună cu formularul de
înscriere (ANEXA 3). Dacă participantul doreşte şi acord de parteneriat, acesta se va trimite
prin poştă, impreună cu formularul de ȋnscriere (ANEXA 3).
Plicul cu lucrările (sau cu formularul de ȋnscriere şi acordul de parteneriat) trebuie să
conţină şi un alt plic A4 autoadresat şi timbrat (pentru a vă putea expedia diplomele în timp
util).

Nu se percepe taxǎ de participare.

Orice alte informaţii puteţi obţine la numerele de telefon:

Petcu Dorina 0723282991


Anton Elena 0723 250026
Buzea Veronica 0732704100

ANEXA 1
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

PROIECT EDUCAŢIONAL - CONCURS REGIONAL

,,MAGIA CULORILOR PE ARIPI DE PRIMĂVARĂ” - MARTIE 2020

Unitatea şcolară:............................................................................................................
........................................................................................................................................
Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal)
.........................................................................................................................................
Telefon:
Fax:/Unitatescolara........................................................................................................
Numele cadrului didactic participant:.........................................................................

Specialitatea:..................................................................................................................

Nume şi prenume elev participant Secţiunea Clasa

1.

2.

3.

Adresa cadrului didactic participant (unde vor fi trimise diplomele):

....................................................................................................................................................

E-mail cadru didactic:..............................................................................................................


Telefon fix / mobil cadru didactic:...........................................................................................

ANEXA 2
Şcoala Gimnazialǎ Specialǎ Nr.1Cǎlǎrași ....................................................
Str.Eroilor Revoluţei din 22 Decembrie 1989 , Nr 36
Nr........./......................................... Nr.........../.....................................

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat azi,……………………………., în vederea organizării şi desfăşurării
PROIECTULUI EDUCATIONAL : CONCURS REGIONAL ,,MAGIA CULORILOR
PE ARIPI DE PRIMĂVARĂ”, EDIŢIA a V-a - SIMPOZION JUDEȚEAN: ÎNVAŢǍ-
MǍ SǍ ÎNVAŢ!, EDIŢIA I.
1.PĂRŢILE:
Şcoala Gimnazialǎ Specialǎ Nr.1 Cǎlǎrași, reprezentată prin prof. Petcu Dorina în calitate
de director şi echipa de implementare prof.psihopedagog Anton Elena, prof. educaţie
specială Buzea Veronica
în calitate de aplicant
şi
Şcoala……………………………………………………………………………………………
reprezentată
prin............................................................................................................................................
în calitate de partener în cadrul concursului.

2.OBIECTUL prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi


parteneri în vederea organizării şi desfăşurării optime a PROIECTULUI EDUCATIONAL :
CONCURS REGIONAL ,,MAGIA CULORILOR PE ARIPI DE PRIMĂVARĂ”, EDIŢIA
a V-a - SIMPOZION JUDEȚEAN: ÎNVAŢǍ-MǍ SǍ ÎNVAŢ!, EDIŢIA I.
3.DURATA
Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la data de
30.04.2020.
4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR: ȘCOALA GIMNAZIALǍ SPECIALǍ NR.1
CǍLǍRAŞI, prin organizatori, se obligă:
- să distribuie regulamentul şcolilor partenere;
- să mediatizeze organizarea concursului-simpozionului;
- să distribuie diplomele de participare cadrelor didactice si elevilor participanţi;
Şcoala____________________________________________se obligă:
- să respecte condiţiile de participare.
5. DISPOZIŢII FINALE

Proiectul urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ


din județ şi din județele limitrofe.
Prezentul acord se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Director, Director,
Prof. Petcu Dorina Prof. ......................................

ANEXA 3
FORMULAR DE ÎNSCRIERE

SIMPOZION JUDEȚEAN

„Invaţă-mă să învăţ!”

Titlul lucrării_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

Autorul lucrării

Nume _______________________________Prenume ____________________________

Specialitatea _____________________________________

Instituţia_________________________________________________________________

Localitatea_______________________________Judeţul__________________________

Telefon _________________________________________

E-mail __________________________________________

Secţiunea _______________________________________________________________

Modul de participare: Indirectă (trimiterea lucrării)

TITLUL LUCRĂRII/ACTIVITĂȚII:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Data Semnătura

S-ar putea să vă placă și