Sunteți pe pagina 1din 19

Grădinița cu Program Normal Nr.

1
jud. Constanța

Inspecția curentă 2 pentru obținerea gradului definitiv

Metodist: .....
Director: ......
Cadru didactic inspectat: prof. Toma Iulia Cerasela
Data: 23.05.2014

1
Data: 23.05.2014
Nivelul : I – Grupa mica ,,Piticilor”
Educatoare: Toma Iulia Cerasela
Tema anuală: Când, cum și de ce se întamplă?
Tema saptamanala: ,,Insecte, gâze, fluturi”
Tema zilei: ,,Povestea celor trei fluturi”
Forma de realizare: activitate integrată ALA+ADE (DOS-DEC)+ADP
Forma de integrare: activitate integrata pe o zi
Domenii experientiale: DOS- lectura educatoarei
DEC- activitate artistico-plastică
Tipul activitatii: consolidare și sistematizare
Forma de organizare: frontal, individual, pe grupuri
Scopul:
Educarea unei exprimări orale corecte din punct de vedere fonetic, lexical și sintactic;
Stimularea expresivităţii şi creativităţii prin pictură;
Dezvoltarea capacităţii de a opta, de a lua decizii;
Dezvoltarea abilităţii de a relaţiona cu ceilalţi;
Formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de cei din jur;

2
I. Activitati de dezvoltare personala (ADP):
Intâlnirea de dimineață:
Salutul
Prezența
Noutatea zilei
Calendarul naturii,
Împărtășirea cu ceilalți
Mesajul zilei
Activitatea de grup
Rutine: : „Suntem mari” – deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire

Tranziție: ,,Dacă vreau să cresc voinic”

II. Activități liber alese (ALA)


Arta : „Dansul culorilor”- fuziunea culorilor
Joc de rol: ,,De-a albinutele”
Știință: ,,Culorile jucăușe”

Tranziție:,,Zboară, merge, sare!” – joc de mișcare

III. Activități pe domenii experiențiale (ADE)


DOS – DEC: ,, Povestea celor trei fluturi”- povestea educatoarei, dactilopictură

IV. Activități liber alese 2 (ALA 2)


,,Dansul fluturașilor” – dans ritmic pe melodia ,,Minunată ești copilărie”

3
Activitatea zilei începe cu ,, Întâlnirea de dimineață”.
Copiii sunt așezați în semicerc pentru a stabili fiecare un contact vizual cu toți membrii
grupei. Educatoarea, pentru a construi un model de comportament, zâmbește, îi privește,
transmite căldură și încurajare prin toate formele de comunicare verbală și nonverbală.
E o zi calduroasă iar sala de grupă e pregătită să-și aștepte ,, Piticii”. Aceștia au venit la
grădiniță curioși să vadă ce surprize le mai oferă și această zi, dar poate și emoționați știind că
vor avea și musafiri.
Când toți copiii su sosit, cu zâmbetul pe buze, cu privirea curioasă vor intra în sala de
grupă și vor cânta ,,Bună dimineața dragă grădiniță! ”, așezându-se în semicerc. Li se va atrage
atenţia copiilor asupra unei cutii mari, care cu o zi în urmă nu se afla în sala de grupă. Este un
cadou de la Zâna Primăvară însoțit de o scrisoare adresată piticilor, în care îi felicită pentru toate
reușitele din săptămâna care aproape a trecut, dar îi mai solicită să participe cu mare atenție la
activitățile din această zi pentru că vor avea parte de foarte multe surprize frumoase. Pentru
început le-a pregătit câte o albinuță, un fluturș, o gărgăriță pentru fiecare.
La activitățile liber alese se prezintă centrele de activitate deschise (marcate specific
săptămânii cu fluturi, gargărite și albine), și oferta de materiale.
La centrul Artă vor realiza amestecuri de culori cu ajutorul unui cub de gheață, astfel vor
observa ce culori se obțin, la centrul Joc de rol se vor juca ,,De-a Albinutele”, iar la centrul
Știință vor observa cum se combina culorile cu ajutorul hartiei creponate și a oțetului.
Tranziția către activitățile pe domenii experiențiale se realizează prin jocul de mișcare ,,
Zboară, merge, sare!” (se cântă în holul grădiniței). Se începe activitatea integrată ,, Povestea
celor trei fluturi” unde mai întai vor asculta o poveste despre trei fluturi și apoi vor picta cu
ajutorul degetelor fluturi multicolori.
Activitatea zilei se încheie cu aprecieri verbale și acordarea recompenselor.

4
Data: 23.05.2014
Nivelul : I – Grupa mica ,,Piticilor”
Educatoare: Toma Iulia Cerasela
Tema anuală: Când, cum și de ce se întamplă?
Tema saptamanala: ,,Insecte, gâze, fluturi”
Tema zilei: ,,Povestea celor trei fluturi”
Forma de realizare: activitate integrata ALA+ADE (DOS-DEC)+ADP
Forma de integrare: activitate integrata pe o zi
Domenii experientiale: DOS- lectura educatoarei
DEC- activitate artistico-plastică
Tipul activitatii: consolidare și sistematizare
Forma de organizare: frontal, individual, pe grupuri
Mijloc de realizare: ADP- Întâlnirea de dimineață
Scopul: Participarea și implicarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării, favorizării
interrelaționării, împărtășirii cu ceilalti și formării comportamentului empatic la preșcolari;
Obiective operationale:
Să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurări;
Să adopte un comportament adecvat în timpul salutului (mimică, gesturi, privire);
Să sesizeze prezența sau absența unui coleg;
Să observe cu atenție vremea de afară oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia,
marcându-le prin simbolul adecvat;
Să schimbe impresii, opinii, păreri transmițând cu sinceritate experientele, părerile despre
un anumit eveniment;
Să intoneze cântecele propuse pe parcursul activității;
Să adopte un comportament de relaxare, bună dispoziție, empatie;

5
Strategii didactice:
Metode și procedee: conversația, explicația, jocul, problematizarea;
Elemente de joc: mișcarea, surpriza;
Resurse materiale: Catalogul zilei, Calendarul naturii, panou cu insecte: fluturi, albine,
gargarite, ecusoane
Durata: 15-20min
Bibliografie:
Curriculum pentru învățământ preșcolar, M.E.C.I. 2008
Cioflica Smaranda Maria, coord., ,,Ziua bună începe la întâlnirea de dimineață”, Ed.
Tehno-Art, Pertoșani, 2010
Maria Mătăsaru, coord., ,, Proiectarea didactică în învățământul preșcolar”, ediția a IV-a,
Ed. Romived Publishers, Bacău, 2008.

6
I. Salutul:
E o zi frumoasă de primăvară. Sala de grupă e pregătită să-și aștepte ,, Piticii” care s-au
îmbrăcat frumos și au venit la grădiniță curioși să vadă ce surprize le mai oferă și această zi, dar
poate și emoționați știind că vor avea și musafiri.
Când toți copiii su sosit, cu zâmbetul pe buze, cu privirea curioasă vor intra în sala de
grupă și vor recita poezia ,,Bună dimineața, dragă grădiniță! ”, așezându-se în semicerc.

II. Noutatea zilei


Educatoarea va îndrepta atenția spre musafirii din sala de grupă care au venit la ei să îi
vadă cât sunt de cuminți și cât de multe lucruri au aflat despre insecte, gâze fluturi.

III. Prezența
Se realizează prezența copiilor cu ajutorul catalogului, se precizează numărul fetițelor și
al băiețeilor prezenți, apoi totalul copiilor prezenți. un copil verifică corectitudinea prezenței la
panou.

IV. Împărtășirea cu ceilalți


Un copil povestește cum si-a petrecut sfârșitul zilei precedente, iar ceilalți vor asculta cu
atenție, apoi dacă vor dori vor pune întrebări și vor comenta pe scurt.

V. Calendarul naturii
Se realizează cu ajutorul cercetașilor de serviciu care au datoria de a merge la fereastră
pentru a observa cum este vremea . Este precizat anotimpul primăvara si se stabilește cum este
vremea, apoi vin și completează calndarul cu jetoanele potrivite. Copiii denumesc ziua
săptămânii, data, luna și anul, iar educatoarea indică jetonul pe care este scrisă denumirea
acestora.

7
VI. Mesajul zilei
,, Suntem fluturași multicolori”

VII. Activitatea de grup


Împărțirea pe centre se realizează prin simboluri specifice fiecărui centru: albine,
fluturigărgărițe.

VIII. Tranziții

,, Dacă vreau să fac voinic”-joc de mișcare

8
Tipul activitatii: verificarea si sistematizarea cunostintelor si a deprinderilor
Forma de organizare: pe grupuri
Durata: 30 min

,,De-a Albinuțele”
Obiective:
Cognitive: să desfăşoare jocul respectând tema propusă;
să-şi distribuie diferite roluri în joc;
să utilizeze vorbirea dialogată;
Psiho-motorii: să interacționeze activ cu partenerii de joc;
să rescpecte echilibrarea rolurilor în joc;

Metode si procedee: conversatia, exercitiul, jocul


Mijloace si materiale didactice: flori, șorțulețe, set de bucătărie

,, Dansul culorilor”
Obiective:
Cognitive: să distingă culorile care sunt folosite;
să recunoască ce culori s-au format;
Psiho-motorii: să respecte poziția corectă a corpului fată de suportul de lucru pentru o
bună coordonare oculo-motorie;

9
Metode si procedee: conversatia, exercitiul, demonstrația;
Mijloace si materiale didactice: acuarele, cub de gheață, folie plastic

,,Culorile jucăușe”
Obiective:
Cognitive: să recunoască culorile care s-au format;
Psiho-motorii: să utilizeze corect materialele și ustensilele puse la dispoziție;

Metode si procedee: conversatia, exercitiul, alegerea, descoperirea;


Mijloace si materiale didactice: hârtie creponată, farfurie, oțet, coli albe

După ce au terminat lucrul, copiii se vor muta de la un centru la altul, până când toți au trecut
pe la cele trei centre de interes.
Folosind metoda ,, Turul Galeriei” se vor aprecia lucrarile realizare de copii.
Tranziție: Copiii ies din sala de grupă interpretând cântecelul ,,Unu după altul/ În rând ne
așezăm/ Unu după altul/ Parcă defilăm/ Iar în fruntea noastră/ ….în cap de rând/ După el/ea vin
alții/ Veseli toți mergând”.
Se așeza în hol și cântăm împreună, Zboară, merge, sare”, executând mișcările sugerate de
educatoare.
Rutina: copiii se vor deplasa spre baie.

Bibliografie:
Breben Silvia, Gonea Elena, Ruiu Georgeta, Metode interactive de grup – ghid metodic
pentru îvățământ preșcolar, Ed. Aramis, București, 2002
Rafailă Elena, Educarea creativității la vârsta preșcolară, Ed. Aramis, București.
*** Curriculum pentru învățământ preșcolar, M.E.C.I., București, 2008

10
Tema activității: ,, Povestea celor trei fluturi”
Domenii experiențiale: DOS- Om și societate, DEC – Domeniul estetic și creativ
Forma de realizare: frontal, individual, pe grupuri
Scopul activității: consolidarea și sistematizarea capacitatii de recunoaștere și înțelegere
a comportamentelor pozitive și negative; consolidarea unor deprinderi și abilități de utilizarea a
spațiului plastic;

Obiective operaționale:
Cognitive:
Să asculte cu atenție conținutul poveștii;
Să răspundă corect și în propoziții la întrebările educatoarei;
Să rețină titlul poveștii;
Să formuleze propoziții corecte din punct de vedere gramatical, ca răspuns la
întrebările educatoarei;
Să recunoască elemente ale limbajului plastic;
Să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la activitatea de dactilopictură;
Psiho-motorii:
Să intuiască materialele de lucru;
Să aplice culorile conform indicațiilor primite;
Să manipuleze corect materialele puse la dispoziție;
Să execute corect exercițiile de încălzire a mușchilor fini ai mâinilor;

Metode și procedee: observarea, conversația, explicația, demonstrația, povestirea,


Material didactic: povestea educatoarei, imagini care insoțesc povestea, acuarele, planse,

11
Bibliografie:
Antonovici Stefania, Micu Gabriela, Jocuri interdisciplinare- material auxiliar pentru
educatoare, Ed. Aramis, București
Breben Silvia, Gonea Elena, Ruiu Georgeta, Metode interactive de grup – ghid metodic
pentru îvățământ preșcolar, Ed. Aramis, București, 2002
*** Curriculum pentru învățământ preșcolar, M.E.C.I., București, 2008

12
,, Dansul Fluturilor”
Forme de organizare: frontal, pe grupuri
Forma de organizare:dans ritmic, orientare în spațiu și atenție
Durata: 20 min
Scopul: exersarea unor mișcări pe ritm de dans

Materialul didactic: cântec ,, Fluturașul meu”;

Desfășurarea jocului: copiii vor fii împărțiți în două grupe: Grupa Florilor și Grupa Fluturilor.
Când începe muzica fiecare fluturaș trebuie să-și găsească floricica, cel care rămâne fără floricică
merge pe scaun.

În finalul activității se vor face aprecieri iar toți copiii vor fi recompensați.

13
Strategii didactice Evaluare
Secvențe Conținutul științific Metode Mijloace Forme
didactice de
organiza
re
1.Moment Rutina: pregătirea sălii de grupă pentru
organizato- activități; distribuirea materialelor la
ric centrele de interes; așezarea scaunelelor
în semicerc.

2.Captarea Captarea atenției se realizează în cadrul Frontala


atenției întâlnirii de dimineață: ,,Când am ajuns Calendarul Semicerc
azi de dimineață în sala de grupă am găsit Conversația naturii Individuală
acest cadou. L-ați adus voi? E ziua de euristică
nașterea a cuiva? ” Cutia cu
Cand se deschide cadoul piticii observă Explicația surprize
un panou încărcat cu insecte: albine,
fluturi, gărgărițe, și o scrisoarea de la Surpriza Scrisoare de
Zâna Primăvară: ,,Dragi Pitici, pentru că la Zana
am observat cât de interesați ați fost de Primavara
insecte in această săptămâna v-am
trimis un mic cadou drept recompensă și
v-am pregătit și alte activități foarte
frumoase, dar și recompense pe măsură.”

3. Se anunta tema activitatii: Povestea celor


Anunțarea trei fluturi!” și sunt prezentate Conversația
temei și a activitătile: ,,Pentru că săptămâna
obiectivelor aceasta am vorbit despre insecte și am Explicația Semicerc Globală
observat că fluturii sunt preferații voștrii,
astăzi vreau să vă povestesc aventura Elementele
unor fluturași pe care i-a prins ploaia surpriză
jucăndu-se printre floricele. Vom afla Individuală
împreună care a fost sfârșitul acestei
aventuri. Apoi vom picta cu ajutorul
degețelelor fluturași multicolori”.
Copiii își exprimă dorinta de a participa
la activitatile propuse , iar educatoarea le
prezintă pe scurt obiectivele urmărite.
Tranzitie :
,,Bat din palme clap, clap,clap
Din picioare trap,trap,trap,
Ne învârtin, ne răsucim
Și spre centre noi pornim”

14
4.Prezentare Se merge spre centre în funcție de ce
a insectă a primit de la Zâna Primăvară.
conținutului Se intuiesc materialele si se prezinta Conversația
activitatea de la fiecare centru de interes: Materialele Globală
La centrul Artă vor realiza amestecuri de așezate la
culori cu ajutorul unui cub de gheață, fiecare
astfel vor observa ce culori se obțin, la Explicația centru Pe centre Individuală
centrul Joc de rol se vor juca ,,De-a Acuarele
Albinele”, iar la centrul Știință vor Observația Oțet
observa cum se combina culorile cu Folii
ajutorul hârtiei creponate și a oțetului. transparente
Tranzitie : se merge în holul grădiniței Cub gheață
unde se vor juca,, Zboară, merge, sare”
5.Dirijarea DOS - DEC
învățării Se începe activitatea integrată
,, Povestea celor trei fluturi”

Voi prezenta conținutul poveștii clar, Povestirea


coerent și expresiv, cu un ton și o mimică Continutul
adecvată. Sunt prezentate și imaginile povestii Globală
specifice fiecărui moment din poveste. Se
poartă apoi, o scurtă conversație pe baza Semicerc
lecturii audiate:
- Despre cine este vorba in Explicația Individuala
povestea noastră?
- Cum este vremea în poveste? Imagini din
- Ce fac fluturașii? Conversatia poveste
- Unde au vrut să se adăpostească
fluturașii?
- De ce nu i-au primit florile?
- Ce părere aveți despre Observația
comportamentul celor trei fluturi?
Se extrage concluzia că prietenii rămân
împreună la bine și la rău și finalizăm
prin proverbul,, Prietenul la nevoie se
cunoaște”

Rutine: bem apă, mers la baie


Plansa
Se intră în sala de grupă și se merge la fluturas
măsuțe unde vor realiza fluturași
multicolori cu ajutorul degețelelor. Se
realizeaza intuirea materialului, apoi se Acuarele Pe
explica si se demonstrează modul de grupuri
lucru.
Se va evidentia modul de utilizare al

15
materialelor, acuratetea lucrarii.
Încălzirea mușchilor mici ai mâinii se
realizează conform mișcărilor sugerate de
poezia recitată în ritm lent de către
educatoare:
Bat din palme ușor,
Bat palmele de zor: 1-2 , 1-2
Faceți toți la fel ca noi!
Închid pumnii și-I desfac,
Degetelor le fac pe plac 1-2, 1-2
Faceți toți la fel ca noi!
La pian apoi cântăm,
Liniște! Să ascultăm!
Ploaia cade neîcetat
Degetele le-am mișcat
Apoi le răsfirăm
și la pian frumos cântăm!.”
Se urează ,,Spor la lucru!”
Executarea temei de către copii, în mod
individual, conform modelului
educatoarei, respectând indicațiile
primite, utilizând o tehnică de lucru
corectă; vor fi ajutați copii care solicită
ajutor sau adresează întrebări;
atenționarea păstrării ordinei și
disciplinei
6.Reactualiz Se analizează acuratetea si corectitudinea
area feed- cu care s-a lucrat si se asează la expozitie
back-ului toate lucrările. Conversația CD Globală
Copiii fac aprecieri asupra lucrărilor, Melodii
alegând lucrarea preferată, axplicând pentru copii Individu
elegerea făcută. ala
ALA 2
,, Dansul Fluturilor” Copiii vor asculta Dans Pe grupe Individuală
cântecul ,, Fluturașul meu”, vor fii Jocul
împărțiți în două grupe: Grupa Florilor și
Grupa Fluturilor. Când începe muzica
fiecare fluturaș trebuie să-și găsească
floricica, cel care rămâne fără floricică
merge pe scaun.
7.Încheierea Educatoarea recompenseaza copiii cu Recompen- Semicerc Frontal
activitații bombonele si stimulente, precizând că Conversația se Aprecieri
toti au reusit să realizeze niște lucrări Aprecierea verbale
foarte frumoase.
La final copiii dansează pe melodii
specifice copilariei.

16
Anexa 1
Povestea celor trei fluturi

Dimineata superba de vara. Vant lin si cer senin. Lumea renaste incet, incet la viata.
Gradina arata fantastic sub razele soarelui are tes o panza magica. Florile stralucesc inrourare.
Trei fluturi poznasi apar ca de nicaieri. Sunt minunati: unul e alb, altul e galben iar cel
de-al treilea are aripi rosii. Se joaca, dansand fantastic in lumina soarelui, zboara si se cufunda in
cupele florilor. Nu obosesc deloc, atat de mult le place jocul acesta.
Pic, pic ... incepe ploaie venita pe neasteptate. Cei trei fluturi si-ar fi dorit sa zboare pana
acasa dar din pacate acesta era mult prea departe iar picaturile de ploaie erau din ce in ce mai
dese.
Fluturele alb vine cu ideea de a ruga florile sa ii gazduiasca cat timp va ploua.
Zburara repede la prima floare. Era o frumoasa lalea galbena, cu cupa mare cat sa incapa in
ea toti cei trei fluturi.
- Draga lalea, esti buna sa ne deschizi cupa ta, sa ne ascundem in ea, ca altfel ne omoara
ploaia?
Laleaua se uita la flutura si apoi le raspunse:
- Ii pot primi in cupa mea pe fluturele galben si pe cel rosu, dar pe cel alb nu ii voi primi
pentru ca nu seamana cu mine.
- Iti multumim de asa primire, dar daca nu il primesti si pe fratele nostru alb, nu intram nici
noi in cupa ta, au raspuns in cor fluturele galben si rosu.
- Ramai sanatoasa.
Grabiti au alergat la alta floare. Era un crin alb, mare si tare frumos.
- Draga crinule, deschide-ne floarea ta, ca sa ne adapostim in ea de ploaie!
- Pe cel alb in primesc cu mare bucurie, ca este alb ca mine, dar pe ceilalti nu va primesc, a
raspuns crinul.
- Daca nu ii primesti si pe fratii mei, atunci nici eu nu vin la tine. Mai bine sa fim udati de
ploaie toti trei decat sa ne parasim unul pe altul, a zis fluturasul cel alb.

17
Astfel fluturasii au zburat mai departe.
Soarele, care era ascuns dupa perdeaua norilor, ii vedea pe cei trei fluturasi si se bucura sa
vada cat de uniti erau acestia. Se vedea ca erau legati intre ei de sentimente puternice de iubire.
De aceea, el iesi dintre nori si alunga ploaia.
In scurta vreme aripile fluturilor s-au uscat, iar trupul lor cel firav s-a incalzit. Au zburat
acasa, impreuna, fericiti! Soarele ii salvase de la pieire pentru bunatatea lor!

18
Anexa 2
Fluturașul meu

Soarele a răsărit
În poiana cu pitici
Fluturașul s-a trezit

Refren: S-a trezit din somn.


Sus, sus tot mai sus
Zboară fluturașul meu
Sus , sus tot mai sul
Fluturașul meu.

Păsările i-au urat


Bună dimineața
Fluturașul colorat,
S-a trezit din somn.

Refren......

El dansează printre flori,


Printre florile de mac.

Refren.....

19

S-ar putea să vă placă și