Sunteți pe pagina 1din 1

NUME, PRENUME ELEV _________Pîrlog Andrei-Cristian_______________

CAPITOLUL V – ALTE APTITUDINI/COMPETENȚE DOBÂNDITE ÎN TIMPUL PREGĂTIRII, RECUNOSCUTE SAU NU, PRINTR-UN ACT DE STUDIU
SE ENUMERĂ APTITUDINILE/COMPETENȚELE CONTEXTUL ÎN CARE AU FOST DOVEZI PERSOANE CARE POT FURNIZA
DOBÂNDITE DOBÂNDITE (DATE DE IDENTIFICARE)
Diploma de participare Concurs „Zircon” disciplinele biologie si Nr. ICPM/599-CB4473/2022 Ana Stanciu
chimie Cara Mihaela

Mentiune Concurs „Zircon” disciplina biologie Nr. ICPM/600-4340/2022 Ana Stanciu

Diploma de participare Concurs „Coriolan Dragulescu” Diploma Cara Mihaela


disciplina chimie

Voluntariat ecologizare parc „Victoria” Stanciu Alexandru

Educatie juridica in scoli Constantin Corina

Voluntariat „Pasi spre lumina” Dumitra Nicola


Locul III Crosul „Ziua sportului scolar” Nr.7745 Stanciu Alexandru

CAPITOLUL VI – ALTE INFORMAȚII

Director, Diriginte, Secretar-șef,


Camelia IVANOV Stanciu Paraschiva