Sunteți pe pagina 1din 1

LICEUL TEORETIC ”GRIGORE MOISIL” TULCEA

Nr. 146 / 11.01.2021

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ – AN ȘCOLAR 2021-2022– C.D.Ș.

Profilul /Specializarea real/ Științele naturii


CLASA a X-a
Nr. total de ore pe săptămână alocat clasei pentru CDȘ-1 oră
An școlar 2021-2022

Nr. Denumirea opționalului Tipul Aria Durata( în Nr Numele profesorului Opțiunea


crt. opționalului curriculară/Ariile ani de ore/săptăm propunător elevului
propus curriculare studiu) âna
1. Matematică aprofundare Matematică 1 an 1 oră Ivanov Camelia
2. Chimie aprofundare Științe 1 an 1 oră Cara Mihaela Lucia
3. Biologie aprofundare Științe 1 an 1 oră Stanciu Ana
Numele și prenumele elevului Numele și prenumele părintelui /reprezentantului legal:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………… Semnătura………………………………………………………………………………………
Data………………………………………………………………………………………………..
Semnătura( necesară doar pentru elevul care a împlinit 14 ani) Semnătura părintelui /reprezentantului legal reprezintă:
a) Asumarea de către părinte /reprezentant legal a opțiunilor
……………………………………………………………………………………………….. pentru CDS, în cazul elevului care nu a împlinit încă vârsta de
14 ani
b) Luarea la cunoștință de către părinte/reprezentant legal a
opțiunilor elevului pentru CDS, în cazul elevului care a
împlinit vârsta de 14 ani