Sunteți pe pagina 1din 11

COLEGIUL NAIONAL IAI

Programa de curs opional


Clasa a V-a
Limba 1-intensiv
1or/sptmn
2017-2018

SUCCESSFUL COMMUNICATION Module 1

Prof. Cristina Avram

1
Argument

Una din cele mai frecvente optiuni ale elevilor este de a comunica in
limbaengleza, de a-si dezvolta competente de comunicare atat in form oral ct i
scris. De aceea ne-am gandit sa oferim acest curs optional, adaptat cerintelor si
nevoilor elevilor de gimnaziu, att la nivel de nceptori ct i fali nceptori. Acest
curs isi propune s dezvolte abilitile de ascultare i vorbire n limba englez, de citire
i scriere, precum i a competenelor specifice n vederea utilizrii structurilor de limb ,
al lexis-ului, al funciilor limbii i aspectelor fonologice n diferite situaii i contexte de
comunicare. Cursul se va desfasura pe o perioada unui an colar, de-a lungul cruia
vor fi abordate diferite tematici: viaa personal, universul familiei, hobbiuri si activiti
zilnice, descrierea casei si a camerei personal, stiluri de via ale adolescenilor.
Fiecare capitol cuprinde o varietate de activiti n care accentul va cdea pe elev i
autonomia sa n procesul de nvare. Astfel vor fi favorizate metode i tehnici active de
predare -nvare: role- plays, hot seated chair, turul galeriei, metoda interviului, metoda
cubului, proiecte. Un aspect caracteristic acestui curs este atentia deosebita acordata
activitatilor pe grupe si perechi, care isi propun punerea elevilor in contexte reale de
comunicare. Se va pune accent pe dezvoltarea abilitilor de citire, ascultare, scriere i
mai ales pe cele de exprimare oral n limba englez prin lecii de systems i skills.
Activitatile din fiecare capitol sunt variate si ofera posibilitatea imbogatirii
cunostintelor prin exercitii attractive, communicative, care stimuleaza independenta si
creativitatea elevilor. La sfarsitul fiecarui capitol exista o sectiune de recapitulare si
consolidare care ofera posibilitatea sistematizarii si aprofundarii cunostintelor.
Formele de evaluare vor fi integrative si vor reflecta specificul cursului. Vor fi
administrate teste la sfarsitul fiecarei unitati de invatare, dar si proiecte, portofolii
produse de elevi in echipe de lucru. Astfel, la sfarsitul acestui curs, elevii vor comunica
mai eficient in limba engleza la un nivel A1+- A2 conform standardelor CEFR , a noilor
planuri cadru i a noii programe de gimnaziu aprobate prin OM nr.5237/ 01.09.2017.

Bibliografie: Snapshot Starter, students book, Brian Abbs, Chris Barker,


Freebairn Ingrid, 2001, Longman
Snapshot Starter, workbook, Brian Abbs, Chris Barker, Longman

2
Tema: Comunicarea eficient in limba englez

Obiective:
1. S se dezvolte nivelul general de limba englez al elevilor pentru toate
competenele (citit, scris, ascultat,vorbit)- A1+ - A2(conform CEFR)
2. sa se dezvolte abilitatile de comunicare eficient
3. sa se ofere situatii reale de comunicare in contexte sociale informale si semi-
formale

Continuturi Competente Activitati de Modalitati de evaluare


specifice invatare/forme de
prezentare
Unit 1 Its great to I Dezvoltarea - exercitii de Observarea
be here capacitatii de alegere multipla sistematica
Unit 2 Whos Em? receptare a -luare de notite si Teme de
Unit 3 Im French- mesajului oral completare spatii proiect
Canadian 1. sa inteleaga libere. Teste
Unit 4 Can you detalii dintr-un progresive si
spell that, please? text audiat sumative
Unit 5 Ive got 2 2.sa noteze Teste de
sisters informatii - exercitii de autoevaluare
Unit 6 Do you like specifice si sa potrivire Proiect despre
heavy metal? completeze - exercitii de viata
Unit7 Can I come spatiile libere in alegere a personala,
too? urma audierii raspunsului correct hobbiuri,
Unit 8 Welcome to unui text A/F familie, stil de
Brighton 3.sa identifice viata, oras
Unit 9 I never go ideile principale favorit
straight home dintr-un text
Unit10 Can you audiat
scuba-dive? 4.sa selecteze
Unit 11 Whats raspunsul
Daniel doing? correct din
Unit 12 What are variante -raspunsuri la
you going to wear? multiple in intrebari personale
Unit 13 Were you urma audierii
out last night? unui text
II. Dezvoltarea
capacitatii de -exercitii de
exprimare orala comparare si
1. sa participle descriere
la o - conversatii cu
conversatie partener pe baza
in care sa unui suport visual

3
ofere
informatii
personale
2. sa descrie si -discutii libere pe
sa compare teme date
fotografii
3. sa participle
spontan in -jocuri de tipul
interactiuni Hot Seated Chair
pe teme
familiare -joc de rol
4. sa sustina - conversaii
discutii pe -exercitii de dictare
baza unei ( gapped dictation,
teme date running dictation)
III. Dezvoltarea
capacitatii de
receptare a
mesajului scris
1. sa identifice
ideile
principale
dintr-un text
citit
2. sa inteleaga
detalii dintr- -exercitii de
un text citit completare a
3. sa inteleaga spatiilor libere cu
structura propozitii date
textului citit
4. sa extraga -exercitii de scriere
informatii de scrisori, emailuri
specifice sau articole
dintr-un text ( informatii despre
citit hobbiuri, artist
IV Dezvoltarea favorit, camera de
capacitatii de studiu, ultima
exprimare scrisa vacanta, oras sau
1. sa scrie scrisori tara in care traiesc)
informala
2. sa inteleaga
detalii dintr-un text
citit
3.sa inteleaga
structura textului
citit

4
4. sa extraga -exercitii de scriere
informatii specifice creative: articol,
dintr-un text citit compunere,
IV Dezvoltarea povestire
capacitatii de - exercitii de
exprimare scris alegere multipla
1. sa scrie -exercitii de
scrisori corectare
informale
2. sa scrie un
text narativ,
o scurta
biografie, un
articol, o
scurta
descriere
V Dezvoltarea
competentei
lingvistice
1 sa aleaga
raspunsul corect din
patru variante
(vocabulary)
2 sa completeze
spatii libere intr-un
text dat ( gramatica
si vocabular)
3 sa corecteze erori
in enunturi date
4 sa formeze
cuvinte noi pornind
de la forme date

Valori si atitudini
- dezvoltarea spiritului de echipa prin cooperare
- stimularea si incurajarea initiativei fiecarui elev
- manifestarea flexibilitatii in cadrul schimbului de idei si in cadrul lucrului
in echipa in diferite situatii de comunicare
- dezvoltarea unei competente culturale prin manifestarea curiozitatii fata de
traditiile si obiceiurile specifice spatiului de cultura si civilizatie anglo-
saxon
- dezvoltarea spiritului tolerant fata de diferentele culturale existente in
tarile vorbitoare de limba engleza

5
Nr Continuturi ale U.I. Competente Nr. Saptamana Observatii
U.I. specifice ore
1. Its great to be here I.1/3/4 2 S1-2
Language focus: the verb II.2/3/4
to be, articles III.2/4
Vocabulary: countries IV 2
and nationalities
Reading: introducing
people
Writing : Penfriends
wanted
Communication:
Introducing people
Speaking: asking for and
giving personal
information
2 Whos Em? I.1/2 2 S 3-4
Language focus: to be, II.1
question words, III.1/4
possessive adjectives, IV 2
genitive apostrophe, V2
prepositions: in, on, at
Vocabulary: common
adjectives, colours, titles
Reading: a letter about
members of the family
Writing: write about a
person in your family
Communication:
greetings, saying good-
bye
3 Im French-Canadian I.1/2/3 2 S5-6
Language focus: plural of II.3
nouns , verb to be III.1/2/4
revision all forms IV 1,2
Vocabulary: countries V3
and nationalities
Reading:
Writing: a letter to a
friend about your
favourite star

6
Communication: asking
for and giving addresses
and phone numbers
Listening: listening to a
conversation
Speaking: Introducing
each other, asking about
nationality and address.
4 Can you spell that, I.1/2 2 S7-8
please? II.2.3.4
Language focus: III.2.3
possessive case, IV 1,2
possessive adj/ V 2.4
pronouns., verb can
(requests) Whose/whos
Vocabulary: numbers, 1-
1000, the alphabet, days
of the week
Reading: letters to pen-
friends
Writing: write an email to
a friend giving personal
information ( nationality,
address, languages you
speak, favourite stars
Communication:
identifying people
Listening: days you
like/hate
Speaking: requesting and
asking for personal
information

5 Revision I Units 1,2,3,4 2 S9-10 Progress test


Wide angle on the
world
Snapshot of me Project
6 Ive got two sisters I.1/2/3 2 S11-12 Project
Language focus: adverbs II.3 My family
of frequency, III.1/2/4 tree
prepositions of time IV 1,2
Vocabulary:physical V1, 3
appearance family
members
Listening: text about a
family member

7
Writing: write a letter to
a penfriend about family
members
Communication: asking
and answering about
family members
Speaking: talk about your
family
7 Do you like heavy I.2.4 2 S13-14 project
metal? II.1.2.3
Language focus: present III.1/2/3.4
simple, adverbs of IV 1.2
degree: very much, a lot, V3.4
at all, object pronouns
Vocabulary: Types of
music
Listening: a text about
music
Reading : a text about a
famous artist
Communication: talk
about likes and dislikes
Write : an article about
your favourite
band/music artist/musical
instrument
8 Christmas time 1 S15 Self
Singing Christmas carols -evaluation
9 Can I come too? I1.3.4 2 S16-18 project
Language focus: present II1.2.3
simple with fixed times III.1/2/3.4
Prepositions of time: at, IV1. 2
on ,in V3.4
Vocabulary: clock times,
fast food and drinks,
English money
Reading:
Writing: project
different seasons in your
country, a postcard to a
friend
Communication: buying
in a fast food, asking
about price of food and
drinks, asking for
permission

8
Scoala Altfel Clubul de film S17
Semestrul II

10 Welcome to Brighton I1.2..4 2 S1-2 project-


Language focus: II.3 Snapshot of
prepositions of place III.1/2/3.4 my town
in/on, next to, behind, in IV. 2
front of, prepositions of V1.2
movement: across, along,
under, there is, there are
Vocabulary: Places in
towns
Reading: Read a text
about famous places in a
town
Writing: project-
Snapshot of my town
Communication:
ordering food,
accepting/refusing offers
Listening: song The girl
from Ipanema
Speaking: Asking for and
giving directions

11 Revision 2- Units 6, 2 S3-4 Progress test


7,8,9, 10 Developing
reading and
listening
skills
12 I never go straight home I1.2..4 2 S5-6 project
Language focus: present II.3
simple for daily routines III.1/2/3.4
Adverbs of frequency: IV. 2
always, never, sometimes, V1.2
often, usually,
Vocabulary: daily
activities, collocations
with go, play, do
Writing: an article My
daily routine
13 Can you scuba-dive? I 1.4 2 7-8
Language focus: can for II.1.3.4
abilities , How often.? III.1/2/3

9
Gerund (-ing form) for IV 2
likes and dislikes V2.3
Vocabulary:
Reading: A text about the
life of a champion
Speaking: Asking and
giving information about
yourself: your daily
routine, your habits,
hobbies and leisure time
14 Whats Daniel doing? I 1.2.3 2 S 9-10 Project:
Language focus: Present II.1.2 My home is
continuous, imperatives, III.1/2/3/4 my castle
there is , there are IV 2
Vocabulary: Rooms and V2
parts of a house
Reading:
Writing: an article
describing your room
Speaking: talk about
home
15 What are you going to I 1.2.4 2 11-12
wear? II2
Language focus: going to III 2
for future plans and
intentions
Vocabulary: clothes,
patterns, size and colour
Communication: making
comments, making
suggestions
Reading: a text about a
fashion model
Speaking: talking about
future plans and
intentions
16 Were you out last night? I 1.2.4 2 13-14
Language focus: verb to II1.3
be, past simple III 1.2
Vocabulary: Past time IV 1
adverbials: last night, V2
yesterday evening
Communication: Ask
about past events
Speaking: ask for and
give information about

10
your last Saturday
17 Did you talk about me? 2 15-16
Language focus: past
simple of regular verbs,
past simple with
questions, short answers
and negative statements,
Vocabulary: Past time
adverbials: last night,
yesterday evening
Communication: Ask
about past events Express
opinions
Reading: Write an email
about your last holiday
18 Final revision -All units 2 S17 Final test
taught throughout the Project:
year Snapshot of
my lifestyle

11