Sunteți pe pagina 1din 31

UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR” TÂRGU MUREŞ

DIDACTICA PREDĂRII LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE

PORTOFOLIU
PROF. COORDONATOR: LECT. UNIV. EVA MONICA SZEKELY

PROPUNĂTOR: BORSOS KATALIN-KINGA, ROMÂNĂ-ENGLEZĂ, ANUL III.

2007-2008
CONŢINUT

1. Argument
2. Evaluarea manualelor alternative
3. Intertextualitate
4. Programa pe unitate de conţinut
5. Competenţe generale şi specifice ( din Programa şcolară)
6. Proiect de lecţie
7. Tipuri de întrebări ( textuale, intertextuale, transtextuale)
8. Plan simplu de idei , plan de dezvoltare , rezumat ( momentele subiectului),
cu conectori
9. Matrici semantice
10. Fişe de evaluare
11. Aplicaţie: compunere- eseu
12. Bibliografie
ARGUMENT

 Am ales ca tema portofoliului meu didactic:”Fabulosul şi maleficul
în nuvela Moara lui Călifar de G. Galaction”, deoarece îl consider pe
acest autor un scriitor român deosebit de valoros, creator de scene
şi personaje memorabile, dotat cu un mare simţ al dramaticului şi al
moralului. Opera sa poartă mesaje umane şi creştine, care trebuie
transmise tinerei generaţii din lumea noastră pluralistă, globalizată
şi nesigură în privinţa valorilor adevărate. Astfel această nuvelă
oferă posibilitatea de a fi abordată împreună cu elevii într-un mod
constructiv.
 Dintre manualele de clasa a IX-a pe care le-am consultat :
editurile All , Corint , Humanitas, m-am decis asupra manualului
editat de Corint, deoarece –în opinia mea- acesta se bazează pe
comunicare şi stimularea creativităţii , oferind elevilor şi profesorilor
sugestii de interpretare, teme de discuţii, posibilitatea de a ajunge la
concluzii proprii după dezbaterile comune şi de a plasa fiecare
operă într-un context mai larg.
Manualul de „Limba şi literatura română” apărut la editura Corint,
Bucureşti, 2004 ,avizat de MEC, este un manual modern care
corespunde cerinţelor Programei Şcolare din 2004 prevăzut pentru
clasa a IX-a, are un conţinut bogat, organizat în 5 mari capitole,
fiecare având mai multe subcapitole, cu ilustraţii reuşite şi relevante.
EVALUARE MANUALE ALTERNATIVE
N
R NR. EDITURI
. CRT. CRITERII DE EVALUARE

C ALL CORINT HUMANITAS


R
T

1 1. Aspectul estetic al manualului 5 5 5

2 2. Viziune integrată ( Limbă şi comunicare, 4 5 5


Literatură, concepte circulante)

3 3. Sugestii fişe de evaluare formativă şi 5 4 5


sumativă / exerciţii gradate

4 4. Strategii activ-participative— 4 5 4
procesualitatea construcţiei sensurilor

5 5. Alegerea textelor- 4 5 4
Intertext relevantpentru familiarizarea cu
diverse limbaje specializate
6 6. Explicaţii / glosar corelat cu cuprinsul 4 5 4
(concepte)
INTERTEXTUALITATE
Text de bază : Gala Vechiul Testament Noul Testament J.W. Goethe:
Galaction 2 Regi 5,20-27 Matei 4,1-10 Faust
“MOARA LUI CĂLIFAR”
“În Alăuteşti, în nopţile de 20 După ce a plecat .Atunci Isus a fost dus Mefistofel
vremea rea, torcătoarele Naaman de la Elisei şi de Duhul în pustie, ca Să fiu al tău, din
spuneau, înviind focul, că a fost la o depărtare să fie ispitit de clipa-aceasta chiar,
moş Călifar îşi vânduse bunicică, Ghehazi, diavolul. Însoţitor ţi-aş fi prin
sufletul Satanei pentru nu slujitorul lui Elisei, 2 Acolo a postit timp
ştiu ce veacuri de viaţă; că omul lui Dumnezeu, a patruzeci de zile şi
Ucigă-l –Crucea întinsese în zis în sine: Iată că Şi, dacă m-ai găsi pe
patruzeci de nopţi; la
iazul morii, sufletelor stăpânul meu a cruţat plac,
urmă a flămânzit.
creştineşti, un laţ vrăjit; şi că pe Sirianul acela Sunt sluga ta şi toate
3 Ispititorul s-a
morarul procopsea, cu Naaman, şi n-a primit ţi le fac.
apropiat de El, şi i-a
bogăţiile cu care diavolul din mâna lui ce zis: Dacă eşti Fiul lui
ispiti pe Domnul Hristos, pe adusese. Viu este Faust
Dumnezeu,
oricine le poftea şi venea ca Domnul că voi alerga porunceşte ca pietrele Şi ce aştepţi să-ţi
să le ceară.” după el, şi voi căpăta acestea să se facă împlinesc în schimb?
ceva de la el." pâni." ....
“Adicăte, ce ar fi să fac o 21 Şi Ghehazi a 4 Drept răspuns, Isus Mefistofel
încercare?...Ce am şi ce-o alergat după i-a zis: Este scris:
să pierd? ... Naaman. ...Stapânul Mă leg să te slujesc
Omul nu trăieşte
meu mă trimite să-ţi aici, să nu cunosc
Ce vorbă! Să te sminteşti numai cu pâne, ci cu
spun: Iată că au venit Popas, dorinţele-
când ai vedea înainte-ţi orice cuvânt care iese
la mine doi mplinindu-ţi.
prăpăd de comori şi de din gura lui
odoare.Numai să le simt în Dumnezeu."
mână, că ştiu eu cum să mă ...
port şi cu Călifar şi cu
“Moş Călifare, am auzit tineri din muntele lui 8 Diavolul L-a dus apoi De-ar fi însă şi dincolo
că eşti un vraci cum nu Efraim, dintre fiii pe un munte foarte înalt, să ne-ntâlnim,
s-a mai dovedit, ca unul proorocilor; dă-mi pentru I-a arătat toate Să faci la fel, suflarea
care procopseşti pe ei, te rog, un talant de împărăţiile lumii şi ostenindu-ţi.
oricine vine să te roage argint şi două haine de strălucirea lor, şi I-a zis: Faust
ca să-l procopseşti. Iată, schimb."...25 După 9 Toate aceste lucruri Ţi
pentru una ca aiasta am aceea s-a dus şi s-a Ce-i dincolo - nu-mi
le voi da Ţie, dacă Te
venit şi eu.” înfăţişat înaintea pricinuieşte griji.
vei arunca cu faţa la
“ Bine, fătule, să te stăpînului său. Elisei i-a pământ şi Te vei închina De sfarmi această lume
procopsesc. Îngăduie- zis: De unde vii, mie." în ruine,
mă să sfârşesc de frecat Ghehazi?" El a răspuns: Cealaltă poate să se
10 Pleacă, Satano", i-a
aiastă piatră; mai am să- Robul tău nu s-a dus nască după mine.
răspuns Isus. Căci este
i dau câteva nicăieri." Din ăst pământ îmi
scris: Domnului,
ciocane. ...Te poftesc să 26 Dar Elisei i-a zis: Dumnezeului tau să te izvorăşte bucuria,
mănânci cu mine, că nici Oare n-a fost duhul meu închini şi numai Lui să-I Şi-acesta-i soarele, ce-
eu n-am mâncat.... cu tine, când a lăsat slujeşti." mi luminează suferinţa.
Până una-alta, fă de te omul acela carul şi a
...
spală, căci ai scuturat venit înaintea ta? Este
oare acum vremea de Pagina 96
pe tine toţi păinjinarii din
pădure...Vezi, pe scara luat argint, haine, Mefistofel
aceea.” măslini, vii, oi, boi, robi Atunci poţi să-
şi roabe? ndrăzneşti. Fă legământ
27 Lepra lui Naaman se Şi câte zile-avea-vei pe
va lipi de tine şi de pământ
sămânţa ta pentru Te-i bucura de
meşteşugurile mele.
totdeauna."
Îţi dau, ce nici un om nu

a văzut sub stele .


PLANIFICAREA PE UNITATE DE CONŢINUT
( PLANIFICARE PE 12 ORE)
NR. CURENT COMPETENŢ COMPETENŢ COMPETENŢE TEXT- STRATEGII, EVALUARE
NR:ORE E E SPECIFICE OPERAŢIONALE INTERTEXT ACTIVITĂŢI
GENERALE DE ÎNVĂŢARE

-Să poată defini “Moara lui


noţiunea de Călifar” de G. - conversaţia
nuvelă Galaction
C2.1 - munca cu
1 Relectura C2 -Să citească “Faust” de manualul - aprecieri verbale
nuvela în Goethe
( 1 oră ) C2.4 - descoperirea -Matrici semantice
întregime
-Să rezume oral
opera, momentele
subiectului

-Să determine “Moara lui


caracteristicile Călifar” de G. - munca cu
nuvelei fantastice Galaction manualul
C2.3
-Să stabilească Vechiul - explicaţia
2 Relectura C2 -rezolvarea unor
timpul şi Testament,2R - observaţia exerciţii
( 1 oră ) C2.4 spaţiul,diferitele egi 5.20-27 indepedentă prin fişe
planuri în Noul
naraţiune şi munca în
Testament, grup
-Să formuleze Matei 4.1-10
morala nuvelei
( continuare)

-Manualul
3 Componente C2 C1.1 -Se identifică “ Moara lui Călifar” - lucru în grup -Rezolvarea
de limbaj şi de stil caracteristicile de G. Galaction -exerciţi prin fişe unor exerciţii
( 1 oră ) limbajului şi - descoperirea
figurile de stil

-Se stabilesc -manualul


momentele - dialogul -Caracterizarea
4 Lectura C2 C2.3 subiectului “Moara lui Călifar” - matrice personajelor
interpretativă -Se identifică semantice ( Stoicea şi
de G. Galaction
( 1 oră ) planurile acţiunii - lucru în grup Călifar )
( vis- realitate )

-Se citesc textele Biblia –V. Test - analiză de text


5 Compararea C2 C2.3 biblice şi se .2Regi 5.,20-26. - munca în grup - Aprecieri
textului cu compară motivul N. Test.: ( compararea verbale
intertextele biblice ispitei în acestea textelor )
şi în nuvelă Matei 4.,1-10.
( 1 oră ) “Moara lui Călifar” - conversaţia
euristică
( continuare )

-Să identifice Argumentare


structurile -Conversaţia a
argumentative euristică apartenenţei
6. Discuţie- C3 C3.1 “Moara lui Călifar”
pentru receptarea -Descoperirea acestei
argumentare mesajulu opere în
. -Explicaţia specia
-Să precizeze rolul
conectorilor în nuvelei
argument

-Exerciţiul
-Conversaţia
-Se citeşte “Faust” de J.W.Goethe euristică
7.Analiza C2 C2.3 fragmentul din “Moara lui Călifar” -Paralela Evaluarea
Intertextului 2. “Faust”,şi se -Discuţia orală
analizează motivul
pactului cu diavolul-
Compararea Călifar/
Stoicea / Faust

8. Evaluare în C1 C1.1 -Să răspundă în -textul şi intertextele -Muncă -Evaluare


scris scris la întrebările analizate individuală scrisă,
formulate -Tehnica răspunsul la
răspunsului întrebări
subiectiv
( continuare )

-Să recitească
teztele analizate
9 Relectura (intertexte ) Textul şi -Conversaţia
de sinteză -Să găsească intertextele euristică
C2 C2.3 -Evaluare sumativă
cuvintele cu relevanţă -Paralela
pentru caracterul
moralizator -Exerciţiul
-Să –şi exprime -Discuţia
părerea despre ispită

10 fişa de -Să completeze o fişă -Tehnica -Rezolvarea se face individual


evaluare C1 C1.2 de evaluare realizată răspunsului fiecare având părerea proprie
de profesor subiectiv

11 Evaluarea
lucrărilor C1 C1.2 -Problematizarea
scrise Conversaţia

12 Activitate
creativă -Să elaboreze un eseu -Evaluarea sumativă
C3 C3.2 de 2-3 pagini pe tema Problematizarea -Verificarea colectivă a 2-3
căutării fericirii în viaţa eseuri
individuală
COMPETENŢE GENERALE ŞI SPECIFICE
( din Programa Şcolară pt. cl. a IX-a)
 COMPETENŢE GENERALE
 C 1.:Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea
mesajelor în diferite situaţii de comunicare
 C 2.:Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea
diferitelor texte literare şi nonliterare
 C 3.:Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare
 COMPETENŢE SPECIFICE:
 C 1.:Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în
diferite situaţii de comunicare
 C 1.1: utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte
 C 1.2: identificarea elementelor specifice din structura unor tipuri textuale studiate
 C 1.3: exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate
 C 1.4: redactarea unor texte diverse
 C 1.5: utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse
situaţii de comunicare
 C 2.:Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică
în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare
 C 2.1: aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textelor literare sau
nonliterare
 C 2.2: identificarea temei textelor propuse pentru studiu
 C 2.3: compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme
literare
 C 2.4: analizarea componentelor structurale şi expresive ale textelor literare
studiate şi discutarea rolului acestora în tratarea temelor
 C 2.5: compararea trăsăturilor definitorii ale comunicării în texte ficţionale şi
nonficţionale
 C 2.6: aplicarea conceptelor de specialitate în analiza şi discutarea textelor
literare studiate
 C 2.7: compararea limbajului cinematografic cu acela al textului scris
 C 3.:Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de
comunicare
 C 3.1: identificarea structurilor argumentative într-un text dat
 C 3.2: identificarea elementelor dintr-un text care confirmă sau infirmă o
opinie privitoare la textul respectiv
 C 3.3: argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate
PROIECT DE LECŢIE
 Aria curriculară – Limbă şi comunicare
 Data – 18.02.2008
 Locul – Liceul Teoretic…
 Clasa – a IX –a
 Obiectul – Limba şi literatura română
 Propunător – Borsos Katalin-Kinga
 Unitatea de conţinut 4. – Lumi fantastice
 Subiectul – Sub semnul maleficului: Gala Galaction, Moara lui Călifar
 Competenţa generală:
 -1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi producerea mesajelor în diferite
situaţii de comunicare.
 -2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte
literare şi nonliterare
 Competenţe specifice:
 C 1.3 – folosirea obiectivă a strategiilor şi a regulilor de exprimare orală în monolog şi dialog.
 C 1.4 – redactarea unor compoziţii despre textele studiate
 C 2.1 – analiza principalelor componente de structură , de compoziţie şi de limbaj specifice textului
narativ.
 C 2.2 – identificarea temei textului şi intertextelor 1 şi 2.
 C 2.3 – compararea ideilor şi a atitudinilor personajelor din aceste texte
 C 2.6 – aplicarea conceptelor studiate în analiza şi discutarea acestor texte ( gen literar, moduri de
expunere, caracterizarea personajelor, figurile de stil, etc.)
 Obiective operaţionale:
 O1.:să argumenteze de ce opera „Moara lui Călifar” de G. Galaction este o nuvelă fantastică
 O2.:să comenteze elementele de compoziţie a nuvelei
 O3.:Să compare semnificaţia textului cu cele ale intertextelor
 O4.:Să identifice şi să inerpreteze simbolurile din text
 O5.: să formuleze morala textelor
 O6.:Să comenteze tema ispitei şi căutării de feicire într-o compunere
 Tipul lecţiei – de comunicare şi formare de noi priceperi şi deprinderi
 Metode şi procedee : tehnica imersiunii în subiect, tehnica răspunsului subiectiv,
conversaţia euristică,lucrul ăn grup, exerciţiul, problematizarea.

 Resurse : matrici semantice

 Bibliografie :
 Galaction, Gala: “La Vulturi”, Editura100+1 Gramar, Bucureşti,2000,
 manualul de Limba şi literatura română, clasa a IX –a , editura Corint,Bucureşti 2004,
 Biblia, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti,1982,
 Goethe, J.W.: Faust
ETAPE/ TIMP OB. SECVENŢE DE CONŢINUT ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE EVALUARE

1.Evocarea 01. -Asigurarea cadrului necesar Pregătirea elevilor pentru oră


(10min) pentru începerea orei
-Întrebare: Cum putem defini -Evocarea definiţiei, învăţată
nuvela ca specie literară? Ce anterior
nuvele aţi citit/ studiat cin literatura
română şi universală?
-Elevii vor primi câte o matrice
semantică, care cuprinde definiţia
nuvelei şi caracteristicile nuvelei. Pe tot parcursul
orei
răspunsurile
elevilor vor fi
monitorizate de
2. Prezentarea -Schemă pe tablă referitoare la către profesor.
informaţiilor Gala Galaction şi caracteristicile -Elevii notează în caiet.
despre autor şi operei sale
text ( 10 min)

-Având în faţă matricea care -Privesc schemele şi formulează


cuprinde definiţia şi caracteristicile definiţia cerută:
nuvelei, menţionaţi ce tip de nuvelă
“Moara lui Călifar” de G.
este “Moara lui Călifar”.
Galaction este o nuvelă
fantastică
deoarece autorul alternează
planul real cu cel ireal, fantastic,
aplicând şi elemente magice,
mitice
O2. -Care este tema nuvelei? -conversaţie euristică
-Ce puteţi spune despre compoziţia -elevii notează în caiete
nuvelei ? schema:-expoziţiune
-Care sunt momentele subiectului? -intrigă
( schemă pe tablă după dezbaterea -punctul culminant
orală comună) -deznodământ

3.Realizare 03. -Comparaţi textul nuvelei, ispita -elevii primesc intertextele pe


a înavuţirii al lui Stoicea şi pactul lui fişe xerocopiate şi le compară
comparaţiei Călifar cu diavolul cu fragmentele în cursul unui lucru în grup
text- citate din Biblie şi din Faust
intertexte şi
identificarea
simbolurilor(
20 min.)
-Căutaţi cuvintele-cheie în text şi -elevii caută cuvintele-cheie şi
O4. intertexte -fişele de lucru
simbolurile şi le trec în fişa de vor fi evaluate
-Identificaţi simbolurile din textul lucru ( v. Anexe) de către
nuvelei şi încercaţi să precizaţi ( de ex.: pădure fără poteci- profesor
semnificaţia lor labirint, rătăcire, moară etc.)
-lucru în grup: căutarea
semnificaţiei simbolurilor
4.Reflecţia 05. -Formulaţi mesajul ( morala) -elevii sugerează enunţuri, -Răspunsurile
( 10 min.) transmisă de textele studiate astăzi acestea se discută şi cele mai elevilor vor fi
reuşite sunt trecute în fişă monitorizate de
către profesor.

-elevii îşi notează titlul -aceste


O6. -Realizaţi ca temă o compunere cu
compunerii, care va fi realizată compuneri vor fi
acest titlu: “ Ispita bunurilor
materiale şi căutarea fericirii” ca temă de casă discutate în
cursul orei
următoare
ÎNTREBĂRI TEXTUALE ÎNTREBĂRI ÎNTREBĂRI
INTERTEXTUALE TRANSTEXTUALE
Ce este ispita pentru Stoicea?În De ce l-a minţit Ghenazi pe Ce ispite le confruntă omul zilelor
ce constă pactul lui Călifar cu Naaman şi pe Elizeu? noastre?
diavolul? Ce consecinţe a avut setea lui de De ce este periculos setea de
Unde se petrece acţiunea ? Care înavuţire necinstită? înavuţire şi ce consecinţe poate
sunt planurile nuvelei? avea în era noastră?
Ce tip de narator are nuvela ? Cum Consideraţi că omul poate
L-a ispitit diavolul pe Iisus?
Cum este perceput timpul de Cum a răspuns Domnul Iisus la atinge un scop bun prin mijloace
către Stoicea? malefice sau necinstite?
ispitele Satanei?
Cum îl “procopseşte” Călifar pe Cum poate fi salvat un om care a
Stoicea? Este un dar real sau luat-o pe o cale greşită?
În ce stare sufletească se afla
imaginar? Prin ce căi caută omul de azi
Faust în timpul convorbirii cu
Care sunt consecinţele dorinţei
Mefistofel? fericirea?
lui Stoicea de înavuţire ? În ce poate consta fericirea după
-În ce consta pactul lui Faust cu
De ce îl ucide în final pe Călifar părerea voastră?
Mefistofel? Ce i-a promis şi ce i-a
şi de ce se sinucide? cerut?
De ce nu poate fi salvat
protagonistul?
IDEI – TITLU
PLAN PLAN DEZVOLTAT DE IDEI REZUMAT – MOMENTELE SUBIECTULUI
SIMPLU

1. Opinia -Descrierea înfăţişării lui Călifar 1.Expoziţiunea: Bătrânii din Alăuteşti povestesc despre moş Călifar,
sătenilor despre -Pactul lui cu diavolul un morar ciudat care şi-a vândut sufletul Satanei pentru o viaţă de
Călifar şi moara veacuri. Moara şi iazul de lângă ea sunt blestemate.
-Descrierea morii
sa Stoicea este un copil orfan care nu are nimeni şi nimic de pierdut,
astfel se hotărăşte să-şi încerce norocul cu morarul-vrăjitor, cerându-i
2. Prezentarea -Povestirea originii lui Stoicea (copil “procopsire”.
lui Stoicea şi orfan)
planului său de -Fiind sărac se hotărăşte să-l caute pe 2.Intriga: Stoicea porneşte spre moara fermecată, dar se rătăceşte în
a-l vizita pe Călifar şi să-i ceară “procopsire” pădure şi cade în somn.Găsind moara, îl întâlneşte pe Călifar, care
Călifar -Rătăcirea sa prin pădure, primul vis pare a fi un moşneag prietenos, învitându-l la masă. Mai întâi îl trimite
la iaz să se spele, dar la atingerea apei Stoicea cade din nou în vis.El
3.Întâlnirea lui -Stoicea îl găseşte pe Călifar, îl vede
trăieşte o viaţă fericită în somn: o salvează pe Tecla, o fată de boier
Stoicea cu ca pe un moşneag prietenos care îi
de o ursoaică, apoi se căsătoreşte cu ea, se boiereşte, se
Călifar, promite procopseală
îmbogăţeşte, are copii.
Visul tânărului -Atingând apa vrăjită a iazului, Stoicea
cade în vis
3.Punctul culminant: Fericirea sa însă e întreruptă de atacul
-Împlinirea dorinţelor în acest vis:
tătarilor, tânărul boier pregătindu-se să-şi apere familia şi averea de ei.
salvarea fiicei de boier, căsătoria cu
Atunci un vânt puternic îl suflă în faţă şi îl readuce în realitate, fiind
ea, familia şi înavuţirea
batjocorit de moş Călifar. Stoicea este şocat, visul i se părea atât de
-Sosirea tătarilor şi pregătirea de a-i real încât nu vrea să accepte că totul a fost numai o iluzie.
înfrunta
-Întreruperea bruscă a visului
4.Deznodământ: Dezamăgit, înţelegând că visul fericirii s-a spulberat
4.Furia şi pentru totdeauna şi astfel Călifar l-a păcălit,pe Stoicea îl cuprinde o
răzbunarea lui -Stoicea este şocat de trezirea la mânie fatală. Îl ameninţă pe morar cu moartea, ceea ce acesta
Stoicea: realitate şi furia sa se întoarce asupra primeşte cu bucurie, fiind blestemat şi aşteptând dezlegarea prin a fi
Uciderea lui lui Călifar care l-a procopsit doar în vis omorât. Astfel Stoicea îl ucide pe Călifar, după ce se sinucide
Călifar şi aruncându-se în iazul fermecat.
-Stoicea îl omoară pe morarul
sinuciderea blestemat, apoi se sinucide
MATRICE SEMANTICĂ-NUVELA

NUVELA

Are un nr.relativ Accentul se pune


Aparţine genului epic,
mic de personaje, pe complexitatea
are dimensiuni medii un singur fir narativ aventurii personajului
NUVELA FANTASTICĂ

Alternarea
planului real
cu cel
ireal

NUVELA
FANTASTICĂ

Motive mitice Elementul


şi magice, preponderent
personaje îl constituie
demonice imaginarul
MATRICE SEMANTICĂ-SIMBOLUL MORII

“invenţie “Nimeni nu vãzuse moara în umblet. Morarulmãcina


diavolească şi
numai pentru
sediu preferat al
stãpânu-sãu
spiritelor de
Nichipercea –
dincolo, de
şi cine ştie pe ce vreme”.
unde situarea
morilor la
oarecare
depărtare de
vatra satului.”
MOARA
“Moara e locul unde “ăsta e adevărul, că
sunt “ucise”, adică magul acela, Freston, cel
strivite seminţele. De care mi-a furat
aici aspectul ei infernal, încăperea cu cărţile, i-
a preschimbat pe
al locului unde
uriaşii aceştia în mori de
sălăşluiesc fiinţele vînt, ca să mă lipsească
demonice.” de gloria răpu-nerii lor,
atîta vrăjmăşie îmi poartă!
(Ivan Evseev)
(Cervantes:Don Quijote)
HARTA PERSONAJELOR

Personaj
Colectiv
(bătrâni, “înfăţişare sură,
flăcăi din ochi ce iscodeau
Alăuteşti)
Tânăr,voinic,isteţ, tăios din stuful
Curajos,dar sărac sprâncenilor”,
(“copil din flori”) “îşi vânduse sufletul
MOŞ Satanei”
Recurge la ajutorul STOICEA
CĂLIFAR
Forţelor “necurate”, -aparent prietenos
Malefice cu Stoicea, dar îi
PERSONAJE
-SFÂRŞIT TRAGIC oferă doar
“procopseală” în vis,
devine batjocoritor

Personaje
Personaj
imaginare
Imaginar
(Tecla,Rovin,
Colectiv
copii, slugi)
(tătarii)
FORMULA DISCUŢIEI-REŢEA

A fost o decizie corectă al lui


Stoicea de a-şi rezolva
problema sărăciei apelând
la ajutorul lui Călifar?
“Ce ar fi să fac o încercare?”

NU
DA
A avut dreptul să-şi “scopul nu scuză mijloacele”,
încerce norocul, neavând ştia că moş Călifar” îşi vânduse
nici o altă speranţă de a Sufletul Satanei”, dar era
se înavuţi încrezător în puterile sale,
că îi poate înfrunta

CONCLUZIE
Setea de înavuţire, mai ales
pe căi necinstite,apelând la
forţe malefice nu poate
avea un sfârşit fericit,
doar unul tragic
FIŞĂ DE LUCRU

 1. Căutaţi cuvinte-cheie din textul nuvelei Moara lui Călifar ( cel puţin 4-5)
 .
 .
 .
 . 20 puncte

 2. Comparaţi acestea cu cele din textele biblice şi din Faust


 .
 . 20 puncte
 3. Găsiţi cel puţin 4 simboluri din nuvelă şi asociaţi-le sensuri potrivite
 .
 .
 .
 . 30 puncte
 4.Înşiraţi patru termeni folosiţi de autor pentru denumirea forţei malefice
 .
 .
 .
 . 30 puncte
 10 puncte din oficiu
FIŞĂ DE LUCRU

 1. Surprindeţi în 2-3 termeni atmosfera în care sunt plasate moara şi iazul!


 10 puncte

 2. Daţi cât mai multe sinonime cuvântului ”diavol”(min.3-4)


 10 puncte

 3. Construiţi familia lexicală a cuvântului “noroc” ( min.6-7)


 20 puncte

 4. Realizaţi o scurtă compunere în care vă imaginaţi un alt final nuvelei “Moara lui
Călifar”, pornind de la scena deşteptării lui Stoicea din vis
 50 puncte
 10 puncte din oficiu
REZOLVAREA FIŞEI DE LUCRU

 1. Pustietate,înfricoşătoare, vrăjită, “necurată”, malefică, etc.

 2. diavol: - drac, satana, Ucigă-l-Crucea, Bată-l-Toaca, Necuratul

 3. noroc – norocos,
 -nenorocos,
 -nenorocire
 -(a) noroci,
 -(a) nenoroci,
 -norocit,
 -nenorocit
 -norocel, etc.
 4. În evaluarea compunerii se ţine cont de creativitatea elevului şi de
corectitudinea exprimării sale în scris
APLICAŢIE:COMPUNERE-ESEU

 Realizaţi un eseu de 2-3 pagini în care să argumentaţi ideea:


 “Nuvela Moara lui Călifar de G. Galaction este o nuvelă fantastică şi
totodată o parabolă cu mesaj moral.”
 În realizarea eseului să aveţi în vedere:
 - următoarea observaţie critică:
 “ Un text este fantastic dacă firul epic este la un moment dat întrerupt de
imixtiunea bruscă a unui eveniment aparent inexplicabil pe cale logică,
astfel încât ordinea firească a realului suportă un dezechilibru.”
 ( Roger Caillois)
 -şi acest citat biblic:

“Mai bine puţin, cu dreptate,decât mari venituri, cu strîmbătate.”

(Proverbe 16.,8.)
BIBLIOGRAFIE

 Biblia, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,


Bucureşti,1982

 Galaction, Gala: “La Vulturi”, Editura100+1 Gramar, Bucureşti,2000

 Goethe, J.W.: Faust, Editura pt. Literatură şi artă, Bucureşti, 1955

 Manualul de Limba şi literatura română, clasa a IX –a , editura


Corint,Bucureşti 2004

 Szekely, Eva Monica: Didactica limbii române şi Anexe, Tg. Mureş,Curs


UPM, 2007

S-ar putea să vă placă și