Sunteți pe pagina 1din 6

OBIECTIVE

ACTIVITĂȚI
SCRIEREA PROIECTELOR
Obiectiv 1

• Oferirea de sprijin pentru a sintetiza S - foarte clar exprimat, nu lasă loc îndoielii, vizează
corect materialele (luarea notițelor); rezultate concrete.
îmbunătăţirea abilităţilor de vorbit în M - permite stabilirea cu exactitate a faptului că a fost
public; pregătirea pentru sesiunea de atins ori nu sau în ce măsură a fost atins.
iarnă până la data de 16.12.2020. A - se propune realizarea a ceva posibil de atins în
• Oferirea de sprijin unui număr de trei condițiile date.
studenți până la data de 16.12.2020 R - trebuie să contribuie în mod nemijlocit la rezolvarea
în vederea promovării sesiunii de unei probleme.
examene. T - știm când ar trebui să se realizeze.
Obiectiv 2

• să reușim până la sesiune (ianuarie) să îi S - foarte clar exprimat, nu lasă loc îndoielii, vizează
ajutăm măcar doi studenți să învețe mai rezultate concrete.
eficient, comunicând pe Zoom, Whatsapp M - permite stabilirea cu exactitate a faptului că a fost
sau e-mail și răspunzând la întrebările lor atins ori nu sau în ce măsură a fost atins.
și oferindu-le sfaturi și sprijin.
A - se propune realizarea a ceva posibil de atins în
• Oferirea de sprijin concret pentru cel condițiile date.
puțin doi studenți din anul I prin R - trebuie să contribuie în mod nemijlocit la rezolvarea
derularea unui dialog până la 15 ianuarie unei probleme.
2021 în vederea promovării examenelor.
T - știm când ar trebui să se realizeze.
Obiectiv 3

• Oferirea de sfaturi pentru facilitarea S - foarte clar exprimat, nu lasă loc îndoielii, vizează
învățării și prezentarea unor experiențe rezultate concrete.
legate de activități extracurriculare M - permite stabilirea cu exactitate a faptului că a fost
(organizate de UPG și nu numai) până la atins ori nu sau în ce măsură a fost atins.
data de 28 noiembrie 2020.
A - se propune realizarea a ceva posibil de atins în
• Oferirea de sprijin unui număr de
condițiile date.
minimum 10 studenți pentru sintetizarea
materiei până la 15 decembrie 2021 R - trebuie să contribuie în mod nemijlocit la rezolvarea
pentru obținerea unor note de minimum unei probleme.
7. T - știm când ar trebui să se realizeze.
Obiectiv 4

• Demitizarea examenelor grele și S - foarte clar exprimat, nu lasă loc îndoielii, vizează
rezultate concrete.
înțelegerea mesajului ascuns din
cerința acestora. M - permite stabilirea cu exactitate a faptului că a fost
atins ori nu sau în ce măsură a fost atins.
• Oferirea de sprijin unui număr de
A - se propune realizarea a ceva posibil de atins în
5 studenți din anul I în vederea condițiile date.
organizării informațiilor de la curs R - trebuie să contribuie în mod nemijlocit la rezolvarea
pentru promovarea examenelor unei probleme.
până la data de 15.01.2021. T - știm când ar trebui să se realizeze.
Graficul activităților
Obiectiv - oferirea de sprijin până la 15 ian 2021 pentru cel puțin doi studenți de anul I în vederea
promovării sesiunii de iarnă

Activitate Dată limită Responsabil


Elaborarea unei liste de tip FAQs (Cum 25 noiembrie A
trăim în stressiune ?) și împărtășirea
listei cu studentii de anul I
Completarea listei cu întrebările 2 decembrie A
studenților de anul I
Oferirea de răspunsuri printr-o aplicație 3 ianuarie toată echipa
agreată de participanți
Reformularea unor răspunsuri ca ”tips” 10 ianuarie B
Cooptarea studenților de anul I pentru 15 ianuarie toată echipa
realizarea în comun a prezentării în
vederea evaluării finale la CSCI

S-ar putea să vă placă și