Sunteți pe pagina 1din 14

EDUCATIE

FIZICA SI
SPORTUL •STUDENTII:
CA ACTIVITATE •- Popa Alexandra-Elena
SOCIALA •- Sava Iulia-Diana
•- Tataru Dorian
 Idealul si scopul educatiei fizice si sportului

•Idealul educaţiei fizice, ca imagine model, ca expresie a perfecţiunii


umane, desemnează “cum trebuie să arate”, dar mai ales “ce trebuie
să ştie să facă subiectul” educat fizic şi motric, capabil să se integreze cu
succes în societate. 
•Zeigler (1982) afirmă că a contura idealul înseamnă a analiza pas cu pas
următoarele aspecte (adaptate de noi):
•- identificarea valorilor relevante, proprii educaţiei fizice şi sportului;
•- plasarea valorilor educaţiei fizice şi sportului într o ordine ierarhică;
•  -analiza propriilor aptitudini, capacităţi fizice şi motrice;
•  -alegerea unui scop definitoriu, care să dea maximum de energie
existenţei noastre.
Idealul si scopul educatiei fizice si sportului

•Dorinţa de a influenţa pozitiv calitatea vieţii, prin formularea


idealului educaţiei fizice şi sportului, implică formularea criteriilor
de stabilire a obiectivelor şi determinarea factorilor ce favorizează
obţinerea efectului dorit. Sarcina implică stabilirea
următoarelor elemente:
•-nivelul optim al capacităţii motrice prognosticat;
•-stabilirea unui program rezonabil de educaţie fizică şi sport;
•-activităţile fizice de dezvoltare, în paralel cu cele de timp liber;
• -atitudinile ce trebuie promovate în legătură cu menţinerea
sănătăţii şi cu problemele ecologice;
• -experienţele sportive recomandabile majorităţii subiecţilor.
Idealul si scopul educatiei fizice si sportului

•Directiile ce definesc idealul educatiei fizice si sportului in Romania:


• Toate activitatile motrice conduc la pregatirea pentru munca si viata, la cresterea
rezistentei, la solicitari fizice si psihice, la dezvoltarea personalitatii celor implicati;
• Toate ativitatile motrice din domeniu trebuie sa urmareasca in principal realizarea
influentelor in privinta optimizarii starii de sanatate si dezvoltarii fizice armoonioase;
• Crearea conditiilor materiale si organizatorice conform standardelor europene pentru
practicarea diferitelor ramuri de sport.
• 
•Laturile idealului educatiei fizice si sportului sunt in esenta componentele pe care este axat
modelul de educatie fizica si sport:
•-dezvoltarea fizica corecta si armonioasa;
•-deprinderi si priceperi motrice de baza, aplicativ utilitare si tehnica specifica ramurilor de
sport;
•-dezvotarea personalitatii pe multiple planuri:intelectual, moral, estetic.
Functiile educatiei fizice si sportului

•Conceptul de "functie" a fost definit drept o "corespondenta intre doua clase de fenomene, un
ansamblu coordonat de operatii efectuate in vederea atingerii unor obiective". Functia este esenta
unei activitati, este o realitate ce caracterizeaza masura orientarii acesteia in vederea atingerii
scopului. Particularizand, functiile educatiei fizice si sportului realizeaza o corespondenta intre
practicarea exercitiilor fizice, sub diverse forme, si efectul acestora asupra ansamblului vietii sociale.
•După I. Șiclovan prin funcțiile educației fizice și sportului se înțeleg „acele destinații ale activităților
în cauză, care au caracter constant, răspunzând unor nevoi ale dezvoltării omului și vieții omului”.
• 
•Funcțiile educației fizice și sportului derivă din ideal și se subordonează lui, iar principalele funcții
sunt de 2 tipuri:
• Specifice educatiei fizice si sportului:
• 1. FUNTIA DE PERFECTIONARE A DEZVOLTARII FIZICE ARMONIOASE
• 2. FUNCTIA DE PERFECTIONAREA A CAPACITATII MOTRICE
• Nespecifice educatiei fizice si sportului:
• 3. FUNCTIA IGIENICA
• 4. FUNCTIA EDUCATIVA
• 5. FUNCTIA RECREATIVA
• 6. FUNCTIA DE EMULATIE
Functiile educatiei fizice si sportului

1. Funcţia de perfecţionare a dezvoltării fizice armonioase


 
•Aceasta functie reprezinta punctul de plecare al influentelor exercitate prin exercitii
fizice asupra organismului uman. Omul este o fiinta biologica, ale carei componente
structural-functionale (sfera somatica, marile functii, rezerve energetice, resurse
psihice) sunt, in mod general si specific, influentate prin educatie fizica si sport. Un bun
potential biologic conditioneaza si o stare optima de sanatate, intretinuta permanent
prin practicarea exercitiilor fizice.
•O solicitare adecvata din punct de vedere calitativ si cantitativ, si in educatia fizica si in
antrenamentul sportiv, conduce la modificari morfologice si functionale relevante, cum
ar fi: tonificarea musculaturii cardiace si respiratorii, cresterea volumelor sistolic si
respirator, scaderea frecventei cardiace in repaus si in efort, atitudinea corporala
corecta, imbunatatirea calitatii proceselor de reglare neuromusculara.
•Activitatile de educatie fizica si sport constituie un stimul direct, aproape exclusiv, al
dezvoltarii morfo-functionale, iar absenta acestora poate conduce la adaptari de tip
involutiv, ale caror dimensiuni sunt greu de anticipat.
Functiile educatiei fizice si sportului

2. Funcţia de perfecţionare a capacităţii mortice


•Capacitatea motrică determină randamentul şi reuşita activităţilor profesionale
desfăşurate, inclusiv pentru cele aparţinând vieţii cotidiene. Elementele ei de conţinut-
deprinderile şi priceperile motrice/aptitudinile motrice- reprezintă conţinutul tematic
fundamental al procesului de instruire din programele şcolare, indiferent de ciclul de
instruire. Se urmăreşte prioritar asimilarea, consolidarea şi perfecţionarea unui număr
cât mai mare de deprinderi motrice, valorificarea lor eficientă în contexte variabile.
•Capacitatea motrica este de doua feluri:
•generala - cuprinde calitati motrice de baza si deprinderi motrice de baza specifice
educatiei fizice;
•specifica - include calitati motrice si deprinderi motrice specifice ramurilor de sport.
•Prin functia de perfectionare a capacitatii motrice, educatia fizica si sportul presupun
invatarea miscarilor si invatarea prin miscare (prin stimularea structurilor perceptiv-
motorii, cognitive, a imaginii de sine si a socializarii).
Functiile educatiei fizice si sportului

3. Funcţia igienică
•Imbunătăţirea şi menţinerea stării de sănătate reprezintă finalitatea prioritar urmărită a
oricărei societăţi. De îndeplinirea acesteia depinde valoarea potenţialului biologic uman şi
valorificarea sa pentru realizarea tuturor celelalte activităţi specifice. Starea de sănătate
poate fi ameliorată, îmbunătăţită, optimizată prin intervenţia dirijată ştiinţific a exerciţiilor
fizice şi a altor mijloace specifice sau asociate, ce acţionează şi în vederea prevenirii instalării
sau corectării unor atitudini deficiente sau deficienţe fizice. Influențele educației fizice și
sportului nu sunt doar pe planul capacităților motrice, aceste influnțe sunt deosebite și plan
congnitiv și afectiv. 
4. Functia educative
•Este tot o functie asociata a educatiei fizice dar este considerata ca fiind mai complexa prin
prisma inflentelor asupra dezvoltarii personalitatii umane in integritatea sa. Influenta
educatiei fizice este evidenta pe planul dezvoltarii laturii „fizice” a personalitatii. In acelasi
timp, insa sunt influente deosebite pe care le poatea avea educatia fizica, bine conceputa si
realizata asupra dezvoltarii celorlalte laturi ale personalitatii umane: intelectuala, morala,
estetica si tehnico-profesionala.
Functiile educatiei fizice si sportului

5. Functia recreativa 

•Este o alta functie asociata pentru educatia fizica. Ea trebuie inteleasa cel putin in urmatoarele doua
sensuri:

• asigurarea, prin activitatea de educatie fizica a fondului de calitati, deprinderi si priceperi motrice
necesare ca oameni de diferite varste sa poata petrece in mod util si placut, adica recreativ timpul lor
liber (cotidian sau in vacante si concedii);
• asigurarea conditiilor si dezvoltarea interesului pentru urmarirea, tot in timpul liver, direct sau prin
mass-media a intrecerilor motrice de buna calitate sau a unor activitati motrice desfasurate
necompetitiv.
6. Functia de emulatie 

•Face parte tot din categoria celor asociate pentru educatia fizica. Aceasta functie trebuie sa se
materializeze prin dezvoltarea spiritului competitiv care caracterizeaza in general fiinta umana, a dorintei
permanentei de „depasire” si „autodepasire” dar numai in limitele regulametnare corecte si cu atitudine de
fair-play. In acest sens se impune promovarea frecventa in educatia fizica a intrecerii prin jocuri de miscare
sau jocuri sportive, stafete, parcursuri aplicative, concursuri, etc. Prin aceasta modalitate se dezvolta si
creativitatea subiectilor, dorinta de a castiga, de a obtine victoria, de a se situa pe primele locuri, etc.,
aspecte deosebit de importante mai ales pentru elevi.
OBIECTIVELE
EDUCATIEI FIZICE
SI SPORTULUI

•Definitie: O ipostaza, cea mai


concreta a finalitatilor si
desemneaza tipul de schimbari
pe care procesul de invatamant
sau cel din alt sistem educativ il
asteapta si il realizeaza.
•sunt proiectari anticipative, care
duc la realizarea idealului.
•sunt prioritati instructiv-
educative, verigi intermediare
intre scopul general si activitatea
practica.
•enunt cu caracter anticipativ
care descrie o schimbare de
comportament.
OBIECTIVELE EDUCATIEI FIZICE SI SPORTULUI

Obiectivele generale ale educaţiei fizice şi sportului sunt:

•Păstrarea şi optimizarea stării de sănătate prin practicarea


exerciţiilor fizice şi creşterea potenţialului de efort reflectat
în puterea de muncă
•Influenţarea favorabilă a proceselor de creştere şi realizarea
unei dezvoltări fizice corecte şi armonioase
•Asimilarea şi stăpânirea calitativă a unui bagaj de
deprinderi motrice de bază, aplicativ-utilitare şi specifice unor
ramuri de sport
•Dezvoltarea tuturor aptitudinilor motrice, a combinatiilor
si a formelor de manifestare.
•Formarea capacităţii de practicare sistematică şi corectă a
exerciţiilor fizice prioritar în timpul liber
•Educarea calităţilor intelectuale, moral-volitive şi
estetice/influenţe vizând formarea personalităţii
OBIECTIVELE EDUCATIEI FIZICE SI SPORTULUI

•O alta clasificare foarte raspandita a obiectivelor fizice este cea care le grupeaza în
cognitive, psihomotorii, sociale şi afective.
•Obiectivele generale ale educaţiei fizice, adică cele considerate că fiind de rangul I,
sunt următoarele:
•Menţinerea unei stari optime de sănătate a participantilor (de diverse vârste), a
exerciţiilor fizice şi cresterea potentielului lor de munca şi viaţă;
•Favorizarea proceselor de crestere şi optimizarea dezvoltării fizice a organismului celor
care practica exerciţiile fizice;
•Dezvlotarea calităţilor motrice de baza, în primul rand şi a celor specifice unor ramuri
sau probe de sport, pe plan secund;
•Formarea unui sistem larg de deprinderi şi priceperi motrice de baza, utilitar-aplicative
şi specifice unor ramuri sau probe sportive;
•Formarea capacităţii şi mai ales a obisnuintei de practicare sistematica şi corecta a
exerciţiilor fizice, inclusiv sau mai ales în timpul liber;
OBIECTIVELE EDUCATIEI FIZICE SI SPORTULUI

•Obiectivele cadru ale educaţiei fizice şi sportului şcolar la nivelul ciclului


gimnazial-înlocuite în programele elaborate în 2009 cu Competenţe
generale-stabilesc direcţiile prioritare de acţiune, etapa pubertară generând
probleme datorită accelerării proceselor de dezvoltare somato-funcţională,
psihică şi motrică ce sunt heterocronice şi variabile pe sexe.
• 1.Dezvoltarea capacităţii motrice a elevilor, necesară desfăşurării
activităţii sportive
• 2.Favorizarea întreţinerii şi îmbunătăţirii stării de sănătate în
concordanţă cu particularităţile de vârstă şi sex.
• 3.Asimilarea procedeelor tehnice şi a acţiunilor tactice specific
practicării diferitelor ramuri de sport de către elevi, în şcoală şi în afara
acesteia
• 4.Dezvoltarea trăsăturilor de personalitate favorabile integrării sociale
BIBLIOGRAFIE

http://educatie-fizica.ro/functiile-educatiei-fizice/
http://educatie-fizica.ro/functiile-educatiei-fizice/
https://www.rasfoiesc.com/hobby/sport/FUNCTIILE-EDUCATIEI-FIZICE-SI-
65.php?fbclid=IwAR1Vuh0qntgsJQKdAEY_wOfX5BIN_PRZE5t-HlGjeFKqvfu
r4T7O8zxqcGk

https://www.rasfoiesc.com/hobby/sport/EDUCATIA-FIZICA-SI-SPORTUL-A
CT63.php
https://ro.scribd.com/doc/140454956/Idealul-Si-Scopul-Educatiei-Fizice-S
i-Sportului-TMEFS

S-ar putea să vă placă și