Sunteți pe pagina 1din 5

Modurile de expunere ale

unui text literar


Descrierea
Naraţiunea
Dialogul
III DIALOGUL este modul de expunere care constă în redarea
succesivă a replicilor din convorbirea a două sau mai multe
personaje
Schema lui Roman Jackobson:

Cod

Emiţător Mesaj Receptor

Canal

context
Cum se face?
Dialogul: elemente
Situaţia de comunicare
Personaje
Mărci grafice
Verbe ale spunerii
Intenţia spunerii (adverbe de mod)
Vorbire directă
Vorbire indirectă
Structura triadică
Narator
Structură triadică:
- Introducere
- Cuprins
- Încheiere
Mărci grafice: Tremur tot… în clasă e o linişte ruptă parcă din Hobbit-ul
 linia de dialog când vitejii se străduiau să nu trezească dragonul... Şi au
 Două puncte trecut de abia cinci minute din oră şi... Dacă mă ascultă?!
 semnul exclamării, semnul - Andrei, te simţi bine? auzii eu o voce atât de cunoscută şi
întrebării, puncte de suspensie, terifiantă acum urechilor mele.
virgula  Mda..., d-na profesoară, îngân eu roşu ca un rac fiert.
Mărci morfologice:  Bine. M-am liniştit. Nu păreai în apele tale, zise blând ea,
 Vocativul grupului nominal deşi eu încă aşteptam lovitura ghilotinei...
 Imperativul verbului  Atunci, nu ai vrea să ne ajuţi? Iar întrebarea căzu ţanc!
 Verbe ale spunerii  Bineînţeles, răspunsei eu, în timp ce simulam o stăpânire
 Adverbe intenţiei de sine de invidiat... Deja observai cu coada ochiului priviri
 Împletirea vorbirii directe cu costernate şi ameninţătoare. Colegii ştiau că nu învăţasem.
cea indirectă  Ei, bine, vino la tablă şi deschide fişierul 2. În această fişă
 Corespondenţa timpurilor vei completa cu răspunsurile corecte! îmi explică dumneaei
cu entuziasm.
Persoana narativă: persoana I: Nu observă că azi nu sunt omul potrivit.... Bun! O să-mi
monolog interior storc creierii şi o să gândesc logic, aşa cum profa mereu ne
spune!
Să reţinem:
Dialogul este Relaţia directă: emiţător –
modul de receptor
Context: spaţiu-timp
expunere care
Mesaj limbă
prezintă pe
baza replicilor Cod scris
o situaţie de oral Text

comunicare. Mărci grafice: - /, /: /! /? /.


Mărci orale: intonaţia, pauza, tonul