Sunteți pe pagina 1din 2

Nume, Prenume _______________________ Data : ___________________________

Test de evaluare la literatura universală

Clasa a X-a

Unitatea I : Antichitatea

1. Definește noțiunea de mit

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________4p.

2. Numește trei trăsături specifice mitului:


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________6 p.

3. Încercuiește varianta corectă . În funcțiile de criiteriile adoptate , miturile pot fi


clasificate în: 5 p.

a) cosmice f) romantice
b) eroice g) lirice
c) laice h) formale
d) didactice i) fenomenologice
e) cosmogonice

4. Numește 3 mituri despre eroi


________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 3p.

5. Continuă enunțurile :
 Literatura sumero-babiloniană a dat omenirii una dintre cele mai vechi creații
literare numită
__________________________________________________________________.
 Titanul Prometeu a adus omenirii ____________.
 Biblia capodoperă a literaturii_____________și universale , are un caracter nu doar
religios, ci și istoric,estetic,moral,didactic.
 _____________- compoziția poetică adresată divinității și cântată în timpul
celebrărilor culturale din religia iudaică.
 Ansamblu de mituri sau legende care aparțin unei civilizații, unui popor, unei religii
sau ramură a științei care se ocupă cu studiul miturilor se numește _____________

10p.

6. Comentează, într-un minieseu de 10-15 rânduri, afirmaţia propusă „ În complexul uriaş al


culturii universale, Antichitatea stă ca un sacru depozit de modele pentru eternitate.“
Zoe Dumitrescu-BuŞulenga
În acest eseu, urmează:
 Să formulezi ideile principale făcând legătura cu conținuturile studiate;
 Să vă exprimați opinia personală;
 Să angajezi şi să dezvolţi ideea din citat;
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________________________12 p .

S-ar putea să vă placă și