Sunteți pe pagina 1din 1

Caracterizarea

Studentei Cojocaru Victoria

Cojocaru Victoria, studentă a anului ... a desfășurat stagiul de practica


pedagogică la limba și literatura română în perioada ..., în cadrul Instituției Publice
Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, orașul Cricova, la clasa a VII-a.
Studenta a demonstrat o bază teoretică relevantă și abilitățile necesare pentru
aplicarea în practică a cunoștințelor dobândite. La elaborarea proiectului didactic,
studenta a ținut cont de structura lecției, dozând corect timpul rezervat fiecărei
etape și selectând eficient strategiile didactice. Un punct forte al activității
didactice a fost și utilizarea metodelor interactive de predare-învățare, alternate cu
metode tradiționale, precum explicația, exercițiul, lucrul cu manualul. Proiectele
didactice au fost întocmite corect, coerent și în conformitate cu prevederile
curriculare la disciplină.
Victoria Cojocari a obținut de la prima oră simpatia elevilor; acest fapt se
datorează tactului, răbdării, atitudinii binevoitoare de care a dat dovadă în
relaționarea cu grupul de elevi. Studenta a motivat elevii prin aprecieri verbale și
încurajări, a corectat și completat răspunsurile acestora cu deosebită atenție.

Se apreciază activitatea studentei în cadrul stagiului de practică pedagogică


la disciplina limba și literatura română prin calificativul „Foarte bine”.

Directorul IPLT „Alexei Mateevici” /Bolocan L./


Profesor de limba și literatura română /Zaharia D./