Sunteți pe pagina 1din 7

LITERATURA PERSANĂ

CLASA A X-A
PREZENTARE GENERALĂ

• Literatura persană este una dintre cele mai vechi literaturi din lume. Istoria ei
se întinde pe două milenii și jumătate, deși mare parte din materialul pre-
islamic a fost pierdut. Sursele sale au fost în Persia istorică, inclusiv în Iranul
de astăzi, Irak și zona Caucazului, precum și regiuni din Asia Centrală, unde
limba persană a fost istoric, limba națională.
• Poezia era arta supremă a culturii iraniene, expresia cea mai înaltă, cea mai
rafinată, cea mai plină de strălucire a geniului iranian dintotdeauna. Impactul
său asupra literaturilor lumii, prin multitudinea de traduceri, s-a produs nu
numai la nivel de formă - a se vedea gazelul, catrenul, etc. - ci și la nivel
ideatic, fiind preluate teme ce țin de o anume viziune asupra lumii, de
cunoașterea fină a regulilor care o guvernează, de căutare a divinității, de
celebrare a vieții ale cărei neajunsuri sunt privite cu înțelepciune, de o
filosofie ce îl descătușează pe om din deșertăciunile lumii, ducându-l spre
esență
FERDUSI

• Primul moment literar persan de


importanță mondială este marcat de
poetul Ferdusi ( cca 934 - cca 1021).
Opera sa de mare întindere, Sah-name
( Cartea regilor ), cu peste o sută de
mii de versuri, este o grandioasă
reconstituire a întregului trecut, real
sau legendar, al poporului persan.
FERDUSI
DEDUCEȚI DIN VERSURI: TEMA, IDEEA POEZIEI. COMENTAȚI O FIGURĂ
DE STIL DIN VERSUL SUBLINIAT.

• „ Scris-am ritm și rime, stihuri mii o sută douăzeci,

• Șahii de odinioară zugrăvindu-mi-i pe veci.

• Zugrăvii armuri și zale, ipingele ostășești,

• Scuturi, paloșe, pumnale, arcurile-împărătești,

• lănci și prăștii și arcane și-aripatele săgeți,

• șesuri, văi, poduri, oceane și cetăți și călăreți,

• zugrăvii dușmanii noștri. Pe prieteni zugrăvii

• Zugrăvii toți șahii, prinții duși în lumea celor vii

• Slava lor e colb... Mormântul li-i tăcut, tăceri se cern.

• Din morminte înviară doar prin versul meu etern...”


OMAR KHAYYAM

• Omar Khayyam ( 1048-1131) s-a născut la


Nișapur, capitala Khorassanului(d), ca fiu al unui
țesător de corturi, de unde i se trage numele,
Perioada în care atrăit Omar Khayyam ajunsese
încă de tânăr celebru, datorită contribuțiilor sale
în domeniul matematicii și astronomiei.
• Contemporanii săi îl apreciază drept un mare
savant, filosof și exponent al învățăturii grecești,
dar niciunul nu se referă la el ca poet. Prima
referire la Omar Khayyam, ca poet, provine de la
o compilație arabă, scrisă pe la 1176, el fiind
considerat unul dintre poeții Khorassanului, om
fără egal în vremea sa în domeniul astronomiei și
filosofiei.
Comentează mesajul versurilor,
Pornind de la simbolurile „trandafir”,
„privighetoare”, „zefir”
SIMBOLURILE