Sunteți pe pagina 1din 1

LICEUL TEORETIC ”ALEXEI MATEEVICI”, OR.

CRICOVA

Victorină cu genericul: ”Viața și activitatea marelui


nostru înaintaș Alexei Mateevici”

1. Când și unde s-a născut poetul Alexei Mateevici?


2. În ce localitate își petrece copilăria și urmează școala primară? Care este
denumirea veche a acestei localități?
3. În ce instituții își continuă studiile Alexei, în anii 1898 și 1902?
4. Când se stinge din viață și unde este înmormântat tatăț poetului?
5. Care a fost pseudonimul literar al poetului, cu care semnează prima parte a
corespondenței sale din satul Zaim, în gazeta ”Basarabia”, întitulată
”Chestia preoțească”?
6. Care fost pseudonimul literar al poetului, cu care semnează traducerile sale
din Cehov, inserate în paginile revistei ”Basarabia”?
7. Cu ce operă debutează Alexei Mateevici în domeniul prozei literare? Dar
pe tărâmul publicisticii politice? Unde au fost publicate?
8. Ce articole publică A. Mateevici în calitate de folclorist și etnograf?
9. Numește 2-3 articole publicistice semnate cu pseudonimul Fl. Măgureanu.
10. Cum se numește prima poezie culeasă din popor de A. Mateevici, apărută
în gazeta ”Basarabia”, în rubrica ”Din cântecele poporane ale Basarabiei”,
cu mențiunea ”Cules de A.M.”?
11. Cu ce opere îsi marchează debutul în poezie A. Mateevici?
12. Unde-și continuă studiile poetul, începând cu anul 1910?
13. Care este contribuția lui A. Mateevici la revista ”Luminătorul”?
14. Ce lucrare este semnată pentru prima dată cu numele Mateevici?
15. În ce înstituție este confirmat profesor tânărul licențiat?
16. Care este contribuția lui A. Mateevici la vechea biserică din Căușeni?
17. Ce funcție a avut A. Mateevici pe frontul român în ianuarie-februarie
1916?
18. Când și unde poetul citește pentru prima dată poezia ”Limba noastră”?
19. Numește câteva poezii scrise în lunile petrecute pe frontul românesc.
20. Când a încetat din viață poetul? Numește motivul decesului. Când și
unde a fost înmormântat?